CO2-opslag onder Noordzee brengt klimaatdoelen in zicht

Nederland heeft moeite om aan de klimaatdoelen te voldoen. Er wordt wel veel geld geïnvesteerd in windmolenparken en andere grote projecten waarmee men duurzame energie kan opwekken maar de uitstoot van CO2 blijft hoog. Er zijn verschillende grote bedrijven die graag de CO2 uitstoot willen beperken maar daarvoor niet het geld of de mogelijkheden hebben. In sommige gevallen is het op korte termijn niet haalbaar om de uitstoot van CO2 te reduceren. In dat geval kan men proberen de CO2 uitstoot op te vangen om deze vervolgens op te slaan. Daarvoor heeft men echter een grote ruimte nodig. Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de opslag van CO2 op de bodem van de zee.

CO2 opslag technisch mogelijk
Uit een onderzoek van het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland komen hoopvolle berichten naar voren. Volgens een haalbaarheidsstudie die in opdracht van deze organisaties is uitgevoerd is het technisch gezien haalbaar om de opslag van CO2 in lege gasvelden diep onder de Noordzee te realiseren. Deze oplossing zou ook kosteneffectief zijn in vergelijking met andere maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen van het kabinet.

Haalbaarheidsstudie
Volgens de haalbaarheidsstudie zou men op de bodem van de Noordzee ieder jaar zou 2 miljoen tot 5 miljoen ton CO2 kunnen opslaan. hiervoor zou een soort verzamelleiding moeten worden aangebracht door heel het havengebied van Rotterdam. Deze verzamelleiding moet verbonden zijn aan verschillende bedrijven die daarmee hun afgevangen CO2 kunnen transporteren. In feite is deze verzamelleiding een soort riolering voor CO2. Een gedeelte van de afgevangen CO2 zou overigens kunnen worden gebruikt door de glastuinbouw in Zuid-Holland. De glastuinbouw kan namelijk de CO2 gebruiken om de planten in kassen sneller te laten groeien.

Investeringsbeslissing over CO2 opslag
Tijdens de haalbaarheidsstudie zijn verschillende aspecten aan de orde gekomen. Er is onder meer gekeken naar techniek en innovatie die nodig is om het project te realiseren. Ook is gekeken naar de markt en het effect op het milieu. Uiteraard zijn ook de kosten belangrijk en het beleid dat ontwikkeld moet worden. Tot slot is ook het draagvlak onder bedrijven en andere betrokken organisaties in kaart gebracht. De berichten over de haalbaarheidsstudie voor CO2 opslag onder de Noordzee zijn positief. Toch wil dat nog niet zeggen dat een dergelijk project ook daadwerkelijk in beweging wordt gebracht. Er is nog aanvullende informatie nodig. De haalbaarheidsstudie is wel een belangrijke stap. Door het succesvol afronden van deze stap kunnen de partijen zich de komende maanden gaan richten op de financiële en technische onderbouwing van het project. In 2019 wordt een investeringsbeslissing verwacht. Dan is er meer duidelijk of het project daadwerkelijk door zal gaan.