R&D-intensiteit in 2016 Nederland

Veel landen investeren geld in onderzoek en ontwikkeling. Dit wordt in het Engels ook wel research & development genoemd. Dit wordt ook wel afgekort met R&D. Er zijn verschillende benamingen met de afkorting ‘R&D’ er in. Zo heeft men het over R&D afdelingen en E&D investeringen. Een ander wordt is de R&D-intensiteit. Dit begrip omvat de intensiteit van een land met betrekking tot de investeringen in R&D.

R&D-intensiteit in Nederland
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de
R&D-intensiteit in 2016 in totaal 2,03 procent. De R&D-intensiteit wordt berekend door zogeheten de R&D-uitgaven af te zetten tegen het bruto binnenlands product. In 2016 kwam de R&D-intensiteit uit op 2,03 procent. Dit percentage is iets gestegen ten opzichte van de R&D-intensiteit in 2015. In dat jaar kwam de R&D-intensiteit nog uit op 2,02 procent. In 2014 was het percentage echter twee procent. Dit maakt duidelijk dat de R&D-intensiteit in een kleine stijgende lijn naar boven gaat.

R&D-intensiteit ten opzichte van Europa
Het percentage van de Nederlandse R&D-intensiteit wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek ook vergeleken met andere Europese landen. Hieruit concludeert het CBS dat de Nederlandse R&D-intensiteit boven het Europees gemiddelde ligt. Dit is echter niet voldoende. De Nederlandse overheid wil meer werk maken van innovatie en de positie van Nederland in de kenniseconomie verbeteren. Daarom wil het huidige kabinet Rutte de R&D-intensiteit laten stijgen naar 2,5 procent.