In 2016 gaven organisatie een recordbedrag uit aan onderzoek en ontwikkeling of R&D

Research & development (R&D) wordt ook wel onderzoek en ontwikkeling genoemd en vormt een belangrijk spil in innovatieve bedrijven. Doormiddel van research & development krijgen bedrijven een duidelijk beeld van welke mogelijkheden er zijn om nieuwe producten en materialen te gebruiken om innovatieve oplossingen te bedenken voor vragen van hun klanten in de markt. Investeringen in R&D maakt duidelijk dat bedrijven willen vernieuwen en innoveren. Als bedrijven meer besteden aan onderzoek en ontwikkeling dan zegt dat wat over de stappen die de bedrijven in een landen willen maken in de kenniseconomie.

Research & development in Nederland
Voor Nederland is het belangrijk dat het land een toonaangevende positie heeft binnen de wereldwijde kenniseconomie. Nederland is een klein land dat voor een groot deel afhankelijk is van de import en export van producten die elders worden gemaakt. De maakindustrie moet echter ook worden gestimuleerd om ook op het industriële vlak in de wereld een rol te kunnen spelen. In Nederland wordt daarom ook geld besteed aan onderzoek en ontwikkeling oftewel research & development. In 2016 kwamen de gezamenlijke investeringen op dit gebied zelfs op een recordbedrag uit 14,3 miljard euro. Dit bedrag werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gezamenlijk uitgegeven door alle bedrijven in Nederland aan
research & development (R&D). Dit maakte het statistiekbureau bekend op vrijdag 27 oktober 2017.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet alleen bedrijven geven geld uit aan
research & development ook instellingen in het hoger onderwijs besteden geld aan R&D. Denk hierbij aan technische universiteiten. Veel kenniscentra zijn bezig met de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en het realiseren van een circulaire economie. Bedrijven zijn bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en merken dat klanten vraag hebben naar duurzame producten. Deze zijn meer in trek en daardoor is het voor bedrijven niet alleen maatschappelijk verantwoord om meer te investeren in verduurzaming het is ook vanuit economisch oogpunt interessant. Geen wonder dat bedrijven in toenemende mate meer investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Stijgende investeringen in research & development
In totaal gaven bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gezamenlijk ruim 4 procent meer uit aan R&D dan in 2015. Vooral het bedrijfsleven heeft meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. De totale uitgaven aan R&D kwamen in 2016 uit op 8,1 miljard euro. Dit is een toename van 462 miljoen euro ten opzichte van 2015. Het overgrote deel van de R&D uitgaven werd gedaan door bedrijven in de provincie Noord-Brabant. De uitgaven in deze provincie waren ongeveer 30 procent van het geld dat landelijk werd besteed aan research & development. In de regio Eindhoven werd er in totaal 1,5 miljard euro besteed aan R&D. Niet in elke regio werd veel geld besteed aan onderzoek en ontwikkeling. In de provincies Groningen, Drenthe en Zeeland was er sprake van een relatief lage besteding van geld aan onderzoek en ontwikkeling. Noord-Brabant en Zuid- en Noord-Holland hadden echter als de provincies de hoogste uitgaven voor R&D.