Recordbedrag aan research and development besteed in 2018

Research and development heeft in 2018 meer aandacht gekregen dan de periode daarvoor. In totaal zijn de onderzoeksuitgaven van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gestegen naar een recordniveau. Dit werd vrijdag 6 december 2019 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het totale bedrag aan onderzoeksuitgaven kwam uit op 16,7 miljard euro. Het CBS heeft aangegeven dat dit bedrag nog niet eerder zo hoog is geweest in Nederland.

R&D-intensiteit
Hoewel de uitgaven voor research en development zijn toegenomen is de zogeheten R&D-intensiteit gedaald ten opzichte van de totale uitgaven in de economie. In 2018 kwam het cijfer van de R&D-intensiteit uit op 2,16 procent. Dat percentage lag 0,02 procentpunt lager dan in 2017. Toch lag de R&D-intensiteit wel 0,01 procentpunt hoger dan in eerdere jaren.

Research en development is vooral populair onder bedrijven die proberen nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande producten te optimaliseren. Daarom geven bedrijven over het algemeen het meeste uit aan research en development. Ook in 2018 gaven bedrijven meer geld uit aan R&D ten opzichte van 2017. De toename was in geld 576 miljoen euro. Daardoor kwam het totaalbedrag dat bedrijven hadden besteed aan R&D uit op 11,2 miljard euro. Onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs hadden gezamenlijk 968 miljoen euro uitgegeven aan R&D in 2018