Rotterdamse haven wil slimste haven ter wereld zijn vanaf 2018

Zelfsturende schepen, het lijkt nog ver weg maar net als zelfsturende auto’s is de kans groot dat er binnen niet al te lange tijd zelfsturende schepen zullen worden ingezet. De haven van Rotterdam bereidt zich hier alvast op voor. Er moeten echter verschillende faciliteiten worden aangebracht voordat zelfsturende schepen de Rotterdamse haven kunnen gebruiken. Allereerst investeert de haven van Rotterdam in een centraal platform dat actuele meetgegevens beheert. Het gaat hierbij om informatie over het water en de weersomstandigheden. Deze informatie wordt in het digitale platform samengebracht en verwerkt.

Autonome scheepvaart
Het Havenbedrijf Rotterdam zal voor de digitalisering de komende jaren veel geld moeten investeren. Naar eigen zeggen zal het Rotterdamse Havenbedrijf daarvoor tientallen miljoenen euro’s besteden. Financieel directeur Paul Smits van het havenbedrijf van Rotterdam geeft aan dat Rotterdam de “slimste haven” ter wereld moet zijn. Er moeten onder andere sensoren worden aangebracht in kademuren en meerpalen. Deze sensoren sturen gegevens door naar een systeem dat deze gegevens vervolgens verwerkt. Daarnaast is het Havenbedrijf Rotterdam bezig om een slimme infrastructuur te ontwikkelen voor autonome scheepvaart. Met autonome scheepvaart worden schepen bedoelt die door een goede programmering en door hoogwaardige sensoren in staat zijn om zelfstandig te varen in de gewenste (voorgeprogrammeerde) richting.

Zelfsturende schepen
Toch is het nog lang niet zo ver. De komende tien jaar zullen waarschijnlijk nog geen zelfsturende schepen aan het zeevaartverkeer deelnemen. Op zijn vroegst zullen zelfsturende schepen pas over tien jaar aan het zeevaartverkeer deelnemen. De kennis voor het nieuwe platform heeft het Havenbedrijf in Rotterdam niet allemaal zelf in huis. Daarom heeft het Havenbedrijf een samenwerkingsverband aangegaan met IBM.