Problemen rondom CO2 emissie drukken resultaten autobranche in 2018

Volgens de Europese branchevereniging ACEA zal de autobranche in Europa in 2018 last blijven houden van de problemen rondom de CO2-uitstoot van auto’s. In 2017 groeide de automarkt nog met 3,4 procent maar de verwachtingen zijn dat dit percentage in 2018 zal dalen naar een bescheiden groei van 1 procent.

CO2 emissie
De ACEA-preses Carlos Tavares geeft aan dat de auto-industrie weer ongeveer is beland op het niveau van tien jaar terug. Toen brak de economische crisis bijna uit. Het herstel is echter nog pril en dat maakt de autoproducenten nog niet gerust. Het concurrentievermogen van de Europese auto-industrie moet worden verbeterd. Daarbij komen nog de strenge regels die de EU heeft opgesteld om de auto’s minder milieubelastend te maken.

Kortom de CO2 emissie van auto’s moet omlaag. Dat vereist echter investeringen. De energietransitie van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden is niet zomaar een feit. Gelukkig zijn veel autoproducenten druk bezig met het ontwikkelen van elektrische automodellen. De testmethoden waarmee de emissie van brandstofmotoren in de auto-industrie worden getest zullen alleen maar strenger worden.

Elektrisch rijden
Volgens Tavares zou de De Europese Commissie zelfs aandringen op volledig elektrisch aangedreven auto’s. Dat betekend dat ook hybrideauto’s in de toekomst niet meer milieuvriendelijk genoeg zijn. Op dit moment is het marktaandeel van elektrische auto’s nog beperkt. Veel autoproducenten moeten grote investeringen doen. Ook de infrastructuur van oplaadpunten voor elektrische auto’s moet worden vergroot. Elektrisch rijden is helaas nog niet populair.