Beperking kolenoverslag in Rotterdamse haven kost banen

Op dinsdag 14 november 2017 werd door de gemeenteraad van Rotterdam een voorstel aangenomen waarin werd vastgelegd dat de kolenoverslag in de Rotterdamse haven beperkt zal worden. Dit voorstel werd door het Havenbedrijf Rotterdam echter niet met gejuich begroet omdat het beperken van de kolenoverslag ook een banenverlies zal veroorzaken bij het havenbedrijf van Rotterdam. Op woensdag 15 november 2017 heeft het Havenbedrijf in een reactie aangegeven dat de plannen voor het beperken van de kolenoverslag veel banen gaan kosten. Daarnaast zou ook het klimaat hier niet direct mee worden geholpen. Momenteel wordt nog ongeveer zes procent van de totale overslag aan kolenoverslag besteed. Zowel direct als indirect zijn hier duizenden banen mee gemoeid en dat is een belangrijk aspect voor de werkgelegenheid binnen het havenbedrijf.

Op dit moment wordt steenkool gebruikt voor onder andere de staalindustrie. Daar worden steenkolen gebruikt om de hoogovens op de juiste temperatuur te brengen. In hoogovens wordt de hoge temperatuur gebruikt om het ijzer uit ijzererts tot smelten te brengen. Op dit moment is er nog geen andere brandstof beschikbaar waarmee dit effectief kan worden gerealiseerd. Daarom blijft steenkool noodzakelijk en zullen er dus ook in de haven van Rotterdam steenkolen moeten worden overgeslagen. De milieubewuste doelstellingen van de gemeenteraad kunnen dus voor een schijnoplossing zorgen. Het beperken van de overslag van steenkool zorgt er niet voor dat er minder steenkool wordt gebruikt. In plaats daarvan zal steenkool dan op een andere manier naar de hoogovens worden getransporteerd. Dit kan misschien ook wel op een minder milieuvriendelijke manier worden gedaan dan via de overslag in de haven van Rotterdam.