Overslag Rotterdamse haven stagneert in 2019-2020

De overslag van containers in de Rotterdamse haven is in de tweede helft van 2019 gestagneerd. Over geheel 2019 nam het aantal containers dat werd geladen en gelost nog met 1,5 procent toe. Deze procentuele groei is vooral te danken aan de eerste helft van het afgelopen jaar. In de tweede helft van 2019 nam de groei in de overslag wat af.

De haven van Rotterdam verwacht dat de overslag van containers in 2020 zal afnemen. Dit heeft onder andere te maken met de afzwakkende economische groei maar ook met het effect van het coronavirus op de wereldhandel. De overslag zal volgens de haven met 1 procent dalen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de cijfers afgelopen donderdag bekend gemaakt tijdens de presentatie van de jaarcijfers. De groei van de economie in de Europese Unie neemt iets af. Onder andere de industriële productie in Duitsland is hiervan een oorzaak. Daarnaast wordt er vanuit China en Azië minder getransporteerd naar Europa.

Het is echter nog onduidelijk over hoe de wereldeconomie zich verder zal ontwikkelen. Zo kan het handelsakkoord tussen China en Amerika voor een positieve ontwikkeling zorgen. Ook het CETA verdrag heeft een effect op de handel tussen de continenten.