FNV stemt in met baangaranties voor haven Rotterdam inn2016

Tegenwoordig worden steeds meer processen in fabrieken door robots en automatisering overgenomen.  Daardoor zullen in de toekomst waarschijnlijk banen verdwijnen.  Ook in de haven van Rotterdam is met druk bezig met innovatieve oplossingen om processen in de haven sneller en beter te laten verlopen. Robotica en robotisering komen daarbij ook de orde. In de haven van Rotterdam werken duizenden mensen waarvan ongeveer 3.600 bij de containerterminals werken.

Banen op de tocht

Leden van de vakbond FNV Havens zijn bang dat hun banen op de tocht komen te staan door de automatisering van processen in de haven. De vakbond FNV is echter opgekomen voor de belangen van de havenarbeiders. Samen met de werkgevers van de haven in Rotterdam zijn ze tot een werkzekerheidsakkoord gekomen voor de containersector in Rotterdam.

Werkzekerheidsakkoord

In het werkzekerheidsakkoord is vastgelegd dat havenwerkers met een vast dienstverband tot 2020 werk hebben bij een van de containerbedrijven. Het werkzekerheidsakkoord is gesloten met onder meer ECT, MMS, RWG en Unilash. FNV Havens is positief over het akkoord. Volgens de vakbond gaat het om het eerste akkoord dat gesloten is in Nederland waarmee werknemers voor langere tijd beschermd worden tegen de effecten van automatisering en robotisering op de werkgelegenheid.

FNV

Vakbondsbestuurder Niek Stam geeft aan dat de werkzekerheid van groot belang is. De vakbond verwacht dat de komende jaren achthonderd van de 3.600 banen in de havensector verdwijnen door de uitbreiding van de capaciteit en automatisering in deze sector. Halverwege 2020 zullen de problemen met werkgelegenheid in de containersector volgens de FNV door natuurlijk verloop automatisch worden opgelost. De vakbonden hebben met de werkgevers verschillende afspraken gemaakt. Zo zullen zowel de werkgevers als de vakbonden de havenwerkers stimuleren om eerder met pensioen te gaan. Voor hun pensionering krijgen havenarbeiders de mogelijkheid om in deeltijd te werken.

Extra maatregelen voor de werkgelegenheid

Verder worden havenmedewerkers ingezet voor transport. Een deel van de medewerkers krijgt de mogelijkheid om containers tussen de verschillende terminals op de Eerste en Tweede Maasvlakte te vervoeren. Daarnaast zullen de bonden en werkgevers regelmatig met elkaar gaan overleggen over het effect van de maatregelen. Indien het effect voor de werkgelegenheid te beperkt is kunnen de werkgevers en de vakbonden besluiten om extra maatregelen te nemen.

Een goede communicatie tussen de vakbonden en de werkgevers in de haven is van groot belang. Er werd eennjaar over gedaan om tot een akkoord te komen. Aan het begin van 2016 was er zelfs sprake van een muurvaste situatie waardoor de havenarbeiders zich genoodzaakt voelden om te staken. Door de stakingen kwam de hele containeroverslag in de Rotterdamse haven stil te liggen. Dat was voor werkgevers en werknemers niet gunstig. Daarom moeten zowel de werkgevers als de werknemers met elkaar in overleg blijven.