Aantal oproepkrachten neemt toe in 2016

In 2015 is het aantal mensen dat in Nederland op oproepbasis werkt gestegen met 20.000. Dit jaar zal het aantal arbeidskrachten dat op oproepbasis werkt vermoedelijk uitkomen op een totaal van 551.000. De meeste oproepkrachten hebben een nulurencontract. Daardoor hebben deze werknemers geen enkele zekerheid over de uren doe ze moeten draaien en de momenten waarop ze worden ingezet. Trouw heeft de gegevens over oproepkrachten op de Nederlandse arbeidsmarkt op woensdag bekend gemaakt op basis van cijfers van het CBS.

Toename oproepkrachten

Het aantal arbeidskrachten dat op oproepbasis werkt in Nederland neemt toe. In 2010 werkten nog 400.000 mensen in Nederland oproepbasis. De stijging van het aantal oproepkrachten wordt als ongewenst beschouwd. In 2013 werden nog afspraken gemaakt tussen de vakbonden, minister Asscher van sociale zaken en de werkgevers. Met name in de thuiszorh en de horeca werken veel werknemers op een nulurencontract. In een groot aantal arbeidsovereenkomsten in de zorg hebben werkgevers opgenomen dat in 2015 wordt gestopt met werken op basis van nulurencontracten.

Eenurencontract

Het aantal nulurencontracten zal in de toekomst verder afnemen. Daardoor neemt echter deze vorm van flexibele arbeid echter niet af op de arbeidsmarkt.  Er komt namelijk volgens FNV-bestuurder Maureen van der Pligt een nieuwe contractvariant op de arbeidsmarkt ter vervanging van het nulurencontract. Dit wordt het eenurencontract. Dit contract garandeert dat werknemers die onder dit contract werken in ieder geval 1 uur per week werken. Volgens de FNV zorgt het eenurencontract niet voor een verbetering op de arbeidsmarkt. Werknemers blijven alsnog in onzekerheid over het aantal uren dat ze moeten werken per week en de momenten waarop deze flexwerkers per week worden ingezet.