Haven van Rotterdam groeit ook in 2015 door

De haven Rotterdam is een belangrijke doorvoerhaven voor Europa. Voortdurend staat de groei van deze haven op de agenda van de politiek. Men is bang dat andere grote havens in Europa de positie van Rotterdam gaan overnemen. Daarom kijkt men naar verschillende manieren waarop deze haven het beste kan groeien in de komende tijd. Daarbij wordt de capaciteit van het wegennetwerk ook goed onder de aandacht gehouden.

De goederen die namelijk bij de haven van Rotterdam naar binnen komen moeten ook verder getransporteerd worden over wegen met vrachtauto’s en waterwegen zoals rivieren en kanalen. Verder worden er over deze wegen ook goederen naar de haven getransporteerd. Het wegennetwerk moet niet overbelast worden want dan komt een snelle doorstroom van goederen in gevaar.

Groei van de haven
Het lijkt er op dat de haven van Rotterdam een veel beter jaar heeft dan in 2014. Het eerste half jaar van 2015 lijkt al veelbelovend want de overslag van goederen nam toe met 6,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De toename in de overslag had vooral te maken met een groei in het aantal olieproducten dat naar Rotterdam werd getransporteerd. In olieproducten nam de overslag met ongeveer dertig procent toe. Door de lage olieprijs draaiden veel olieraffinaderijen op volle kracht. Vanwege de lage olieprijs konden raffinaderijen relatief veel marge konden maken op olieproducten. Daarnaast ontstond er een overschot aan stookolie. Deze stookolie werd vanuit de haven van Rotterdam getransporteerd naar het Oosten.

Reactie van Technisch Werken
De haven van Rotterdam is belangrijk voor Nederland. Eerder deze week was er nog een bericht in het nieuws verschenen over de concurrentiepositie van deze haven. De haven kan namelijk steeds minder goed concurreren met andere havens. Dat heeft te maken met de groei die de andere havens doormaken. De Nederlandse politiek moet er voor zorgen dat ondanks de oplevende economie ook wordt geïnvesteerd in de toekomst. Als het nu goed gaat met de haven van Rotterdam is dat geen garantie voor de komende jaren.