Watersportsector hersteld in 2016

In de watersportsector werd de economische crisis verhoudingsgewijs laat gevoeld. In 2010 was de economische crisis pas goed merkbaar in de watersportsector van Nederland.  De economische crisis begon echter al in 2008. De watersport liep dus twee jaar achter. Tijdens de economische crisis kreeg ook de watersport het zwaar te verduren in Nederland. Van 2010 tot 2015 verdween ongeveer 15 procent van de omzet in de watersportsector. Na een aantal moeilijke jaren lijkt de watersport weer uit de economische crisis naar boven te komen.

HISWA

Brancheorganisatie HISWA publiceerde cijfers over de watersportbranche. Hieruit komt naar voren dat vooral tweedehands boten steeds vaker worden verkocht in Nederland. Verder krijgen jachtenbouwers in Nederland meer opdrachten van klanten. Verder neemt ook de verhuur van schuiten toe. Het huren van jachten en schuiten wint aan populariteit. Volgens Geert Dijks de directeur van brancheorganisatie HISWA is 2016 het jaar van stabilisatie.  Na jaren van omzetdaling is er weer sprake van stabiliteit aldus de directeur.

Positief

De brancheorganisatie HISWA maakte de gegevens over de watersportmarkt bekend aan de vooravond van watersportbeurs HISWA te water. De directeur van HISWA is heel positief over de ontwikkelingen in de watersport. Hij hoopt zelfs dat er sprake zal zijn van een kleine plus in de sector.