Shell wil Britse subsidie voor CO2 opslag technologie in 2019

 Shell heeft aangegeven dat ze subsidie wil ontvangen van de Britse overheid voor het ontwikkelen van de technologie waarmee CO2 onder de grond opgeslagen kan worden. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Times zondag 21 april 2019. De informatie die de krant voor het artikel heeft gebruikt zou afkomstig zijn van Shell-directielid Maarten Wetselaar. De uitspraken van dit directielid vormen de bron voor het artikel. Maarten heeft eerder aangegeven dat er meer subsidie naar technologieën voor hernieuwbare energie gaat dan dat er naar CO2 opslagprojecten gaat.

Volgens Maarten Wetselaar zou ook het afvangen en opslaan van CO2 de luchtvervuiling tegen gaan. De opslagtechnologie zou daardoor ook goed zijn voor het milieu. Dat is volgens hem voldoende reden om Shell ook voor deze technologie subsidie te verlenen. In november vorig jaar had de Britse minister van Energie Claire Perry toegezegd dat er in totaal 35 miljoen pond (ruim 40 miljoen euro) in projecten voor koolstofafvang of CO2 afvangen zou worden geïnvesteerd. Het lijkt er op dat Shell gebruik wil maken van deze investering. Er is echter niet bekend gemaakt hoeveel geld Shell zou willen ontvangen voor haar ontwikkelingen.

Afvangen van CO2 is hooguit een tussenoplossing
Het afvangen van CO2 wordt door verschillende landen en milieuorganisaties niet als een oplossing gezien maar als een manier om installaties en fabrieken schoon te laten lijken terwijl ze in feite nog steeds evenveel CO2 uitstoten. Het verschil is echter dat het CO2 niet direct in de atmosfeer komt maar wordt opgeslagen onder de grond. Dat zorgt er voor dat het oplossen van het klimaatprobleem niet wordt verwezenlijkt door een energietransitie maar door het beperken van de gevolgen. Veel organisaties pleiten voor brandbestrijding. Kortom het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in plaats van vervuilende fossiele energiebronnen zoals aardolie, aardgas en steenkool.