Spaarrente is lager dan inflatiepercentage in 2018 en 2019

Omdat banken vanuit de Europese Centrale Bank zonder rente te betalen geld kunnen lenen is de spaarrente aanzienlijk naar beneden gegaan. In 2018 was de spaarrente bijvoorbeeld 1 procent terwijl de inflatie toen 1,7 procent was. Dat betekent dat spaarders op de meeste veilige reguliere spaarrekeningen ongeveer 0,7 procent minder rente ontvingen ten opzichte van de inflatie. Spaargeld werd daardoor eigenlijk minder waard. In 2019 is de spaarrente zelfs nog lager. De meeste reguliere spaarrekeningen betalen een rente uit van een half procent of nog minder.

Spaargeld
Spaargeld loont niet meer. Het beleid van de ECB moet er voor zorgen dat mensen meer geld uit gaan geven. Het lenen van geld wordt ook goedkoper want banken hebben massaal hun rente op leningen voor zowel consumenten als bedrijven verlaagd. Daardoor is de hypotheekrente in 2019 ook zo laag. Vermoedelijk gaat de ECB met haar beleid door en zal de spaarrente en de hypotheekrente ook in de rest van 2019 lager worden. Dat kan er voor zorgen dat er nieuwe ontwikkelingen ontstaan op de woningmarkt. Mensen met veel spaargeld worden echter steeds meer geprikkeld om meer rendement te halen uit het spaargeld. Daardoor is de aandelenmarkt omhoog gegaan en hebben meer mensen obligaties gekocht of zich gestort in andere investeringen. Ook op de woningmarkt wordt veel geïnvesteerd. Vastgoed en goud blijken ook in 2019 interessante beleggingen.

Woningmarkt

Dat goud waardevast is weet bijna iedereen maar woningen en ander onroerend goed is echter niet heel waardevast. Deze markt is namelijk sterk afhankelijk van verschillende factoren op de woningmarkt. Namelijk de hypotheekrente, aanbod, vraag, bouwvergunningen en het aantal nieuwbouwprojecten. Ook wet en regelgeving met betrekking tot de verduurzaming van woningen is van belang. Dit alles kan er voor zorgen dat de woningprijzen die nu veel te hoog liggen uiteindelijk toch gaan dalen.

Waarom is de spaarrente zo laag in 2019

Banken kunnen gratis geld lenen bij de Europese Centrale Bank oftewel de ECB. Doordat deze centrale bank nationale Europese banken de mogelijkheid geeft om ‘gratis’ geld te lenen gaat de spaarrente van particulieren niet omhoog. Het spaargeld van burgers is namelijk een alternatief voor commerciële banken. Banken zijn niet of nauwelijks bereid om spaarrente te bieden als ze het geld ook vanuit de ECB zonder rente kunnen lenen. Daarom blijft de spaarrente laag of wordt deze zelfs verder verlaagd in 2019.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de ECB besluit om de Europese banken nog verder te sponseren door de lage rente nog verder te verlagen. Op dit moment staat de spaarrente al op een min 0,4 procent dit kan in 2019 mogelijk dalen naar min 0,5 procent. Dan wordt geld lenen voor Europese nationale banken nog goedkoper. Het positieve effect hiervan voor consumenten is dat de hypotheekrente de komende tijd waarschijnlijk laag blijft of nog lager wordt. Het is echter wel een gekunstelde situatie die helemaal niet gezond is voor de economie.

Gaan de spaarrentes verder dalen in tweede helft 2019?

De spaarrentes zijn de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald in Nederland maar ook in de rest van Europa. Dit heeft alles te maken met de beslissingen van de Europese Centrale Bank (ECB). Die centrale bank heeft er voor gezorgd dat de spaarrente in Europa steeds verder is gedaald. De doelstelling hiervan was het bevorderen van de economie. Met een lage rente kan men vaak meer geld lenen en kan er dus meer verkocht worden tegen hogere prijzen. Althans dat is de doelstelling de praktijk werkt echter niet altijd mee. Zo blijkt de economie wel een opleving te hebben gehad in Europa maar is deze opleving niet van een hele lange duur geweest. De economische groei lijkt nu weer af te vlakken en de inflatie is nauwelijks omhoog gegaan. Op dit moment is de inflatie zelfs aan het dalen volgens de laatste cijfers.

De ECB heeft aangegeven dat er nieuwe maatregelen zullen komen. Zo zal de ECB volgens analisten in de komende maanden de zogeheten depositorente gaan verlagen van min 0,4 procent naar min 0,5 procent. Als dit gebeurd zal er nog meer druk komen te staan op hypotheekrentes en op spaarrentes. Het rentebeleid van de ECB zou juist worden afgezwakt maar nu lijkt het er op dat de ECB het ook noodzakelijk vind om de rentes verder te verlagen. De rentes stonden al in de min en gaan nu als de voorspellingen uitkomen naar min een half procent. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de spaarrente. Het is zelfs mogelijk dat de komende tijd geld betaald moet worden door iemand die geld op een spaarrekening bij een bank heeft staan.

BBL opleidingen kosten technische bedrijven veel capaciteit in 2019

BBL is de Beroepsbegeleidende Leerweg en is een variant van het werken en leren die veel wordt toegepast bij technische bedrijven. BBL-opleidingen zijn er in verschillende beroepsgroepen. Zo zijn er BBL-opleidingen op het gebied van installatietechniek maar is er ook een BBL opleiding elektrotechniek. In de metaaltechniek zijn er ook verschillende BBL-opleidingen zoals BBL-constructiebankwerker, BBL werktuigbouwkunde en BBL mechatronica. De keuze aan opleidingen is breed en er zijn in Nederland ook veel erkende leerbedrijven waar een BBL-er aan de slag kan met het praktijkdeel van de opleiding. Het begeleiden van een BBL-er kost echter veel tijd en capaciteit. Sommige erkende leerbedrijven merken dat dit problemen kan opleveren op de werkvloer.

Het begeleiden van een BBL-er kost een bedrijf tijd van een ervaren kracht die het werk voor moet doen of het werk moet controleren. Vanwege de drukte in veel technische sectoren is het vaak niet mogelijk om veel tijd te besteden aan het inwerken en begeleiden van BBL-ers en andere onervaren krachten. Toch zijn BBL-ers wel nodig voor de toekomst van bedrijven omdat er een enorm tekort is aan technisch personeel in bijvoorbeeld de installatietechniek en elektrotechniek. In deze sectoren heeft men niet alleen te maken met een toename aan werkdruk door de bouwsector maar ook te maken met de energietransitie waardoor er veel technische installaties moeten worden vervangen en verduurzaamd.

Er ontstaat in die sectoren steeds meer stress met betrekking tot het tekort aan personeel en de behoefte aan nieuwe krachten die ingewerkt kunnen worden doormiddel van een BBL-opleiding. Bedrijven schakelen uitzendorganisaties in om hun te begeleiden bij het zoeken naar de meest gemotiveerde BBL-ers. Er ontstaan zelfs korte cursussen voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen zodat kandidaten en BBL-ers daar in ieder geval zelfstandig aan de slag kunnen. Op die manieren hopen bedrijven toch extra capaciteit te kunnen benutten op de werkvloer. Dit is slechts een voorbeeld van een oplossing bedrijven worden steeds creatiever om het tekort aan personeel op te lossen binnen de mogelijkheden die ze hebben.

Lage olieproductie wordt vanaf 1 juli 2019 met maximaal 9 maanden verlengd door de OPEC

Olieminister Al-Falih van Saudi-Arabië heeft eerder deze week een akkoord gesloten met Rusland over het verlengen van de lage olieproductie. Saudi-Arabië is een belangrijk lid van de OPEC maar kan niet als enige beslissen dat de overige OPEC-leden hun olieproductie ook moeten verlagen. Hij zou zelf graag willen dat de beperking van de olieproductie door de OPEC-landen negen maanden zou worden verlengd vanaf 1 juli 2019. In december 2018 hadden de leden van de OPEC gezamenlijk met Rusland besloten om de olieproductie te verlagen. Iedere dag werden door alle landen gezamenlijk 1,2 miljoen vaten olie minder geproduceerd. Deze verlaging van de olieproductie zou duren tot 1 juli 2019. Geen wonder dat de landen nu met elkaar in overleg zijn over een mogelijke verlenging van de productiebeperking.

Daarover zijn de meningen echter verdeeld. Saudi-Arabië is groot voorstander van een verlening van negen maanden. Volgens de olieminister van Saudi-Arabië is die periode voldoende. Na negen maanden zou de markt voldoende bijtrekken waardoor er meer vraag naar olie zal ontstaan. De toenemende vraag zorgt er voor dat de olieprijs dan hoog kan blijven. De Russische president Poetin heeft al aangegeven dat de deal de komende maanden in de huidige vorm zal worden doorgezet. In tegenstelling tot Saudi-Arabië is Rusland niet heel stellig over de periode waarover de verlenging moet worden gehandhaafd. De Russische president geeft aan dat hij twijfelt of de verlenging zes maanden of negen maanden zal moeten duren.

Trump voert geen nieuwe importheffingen in op Chinese producten vanaf juni 2019

De gesprekken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping zijn weer hervat. Dat betekent ook dat de onderhandelingen over het handelsakkoord hervat zullen worden. Dat heeft Amerikaanse president Donald Trump zaterdag 29 juni 2019 aangegeven bij de G20-top in het Japanse Osaka. Het is goed nieuws dat Amerika de komende tijd niet van plan is om extra importtarieven te gaan heffen op Chinese producten.

In een reactie gaf Donald Trump het volgende aan: “We hebben een goed gesprek gehad met de Chinese president Xi Jinping. Een heel goed gesprek zelfs”. Dit zei de Amerikaanse president Trump in Osaka bij een persmoment. Hij gaf daarbij letterlijk aan: “Ik heb beloofd geen nieuwe tarieven toe te voegen, althans voorlopig”.

Beide landen zijn niet gebaat bij oplopende spanningen in de wereldhandel. Ook de Chinese president geeft aan dat het dialoog en gesprekken beter zijn dan escalatie. Het ziet er nu naar uit dat de economische grootmachten echt de wil hebben om er samen uit te komen.

Raad van bestuur UWV wordt uitgebreid in 2019 om fraude aan te pakken

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de raad van bestuurd van het UWV zal worden uitgebreid. De raad van bestuur krijg namelijk een vierde lid. Deze moet er specifiek voor zorgen dat het UWV effectiever te werk gaat bij het voorkomen van fraude en harder optreed als er frauderisico’s worden geconstateerd.

Het extra lid van de raad van bestuur zal daarover het ministerie op de hoogte gaan houden in de toekomst. Door de rapportages van dit nieuwe lid van de raad van het bestuur kan Koolmees ook in de toekomst de Kamer beter informeren. Om het toezicht verder te vergroten wordt de interne toezichthouder van de uitkeringsinstantie versterkt en onafhankelijker gemaakt. Vanuit de politiek en maatschappij worden de ontwikkelingen bij het UWV nauwlettend in de gaten gehouden.

CO2-heffing voor vervuilende bedrijven

Een CO2 heffing is een specifieke belasting die moet worden betaald door bedrijven die CO2 uitstoten en is opgenomen in het klimaatakkoord van Nederland in 2019. Bedrijven die veel CO2 uitstoten moesten hierover al belasting betalen via het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Via het ETS moeten bedrijven ongeveer twintig euro betalen per ton CO2 die ze uitstoten. Daar komt de komende jaren een CO2 heffing bovenop. Deze CO2 heffing is alleen van toepassing op elke ton CO2 die wordt uitgestoten boven de ETS-grens die in Europa is vastgelegd. Volgens de overheid zorgt deze CO2 heffing er voor dat klimaatdoelstellingen beter gehaald kunnen worden.

Vervuilende bedrijven moeten vanaf 2021 door de CO2 heffing meer gaan betalen voor hun broeikasgassen. Daarnaast worden bedrijven verplicht om minder CO2 uit te stoten. Zo moeten bedrijven hun CO2 emissie verlagen met ongeveer tien procent. De emissiegrens voor CO2 wordt verlaagd. Als bedrijven de nieuwe lagere grens toch overschrijden dan moeten ze vanaf 2021 per ton CO2 minimaal 30 euro betalen tot maximaal 150 euro per ton CO2 in 2030. De CO2 heffing is van toepassing op bijna alle bedrijven en in bijna elke sector van het Nederlandse bedrijfsleven.

Door de overheid worden alleen de scheepvaart en de luchtvaartsector ontzien. Die zijn namelijk niet meegenomen in het Klimaatakkoord en dragen daardoor niet bij. Ook is er een verschil tussen de activiteiten van bedrijven. Op dit moment staat in het Klimaatakkoord dat de 300 grootste bedrijven in Nederland de heffing gaan betalen als zij de heffingsvrije grens overschrijden. Deze groep van 300 bedrijven is verantwoordelijk voor ongeveer tachtig procent van de uitstoot aan broeikasgassen in de Nederlandse industrie.

Trump optimistisch over mogelijk handelsakkoord met China op zaterdag 29 juni 2019

De Amerikaanse president Donald Trump is optimistisch over het gesprek dat hij gaat voeren met de Chinese president Xi Jinping. Volgens de Amerikaanse president is er een behoorlijke kans aanwezig dat er tussen de VS en China een “historisch” handelsakkoord zal worden gesloten op zaterdag 29 juni 2019. Trump heeft dit aangegeven voordat hij de ontmoeting hand met de Chinese president Xi Jinping in het Japanse Osaka. Trump verklaarde “we waren heel dichtbij en er gebeurde iets en het stokte een beetje”. Daarmee doelde hij op de afgelopen periode waarin onderhandelingen werden gehouden tussen Amerika en China over een nieuw handelsakkoord.

Die onderhandelingen leken eerst voorspoedig te verlopen maar kwamen aan het einde toch tot stilstand. Daardoor ‘stokte het een beetje’ aldus Trump. Volgens hem zou het nu wel “historisch” zijn als China en Amerika tot een eerlijke deal zouden kunnen komen. Ook de president van China Xi stelt zich constructief op. In een reactie gaf hij aan dat het beter is om samen te werken dan een confrontatie aan te gaan. Amerika en China zijn in de wereldhandel sterk van elkaar afhankelijk. Beide landen kopen producten van elkaar. De import en export van producten werd de afgelopen periode belemmerd door importheffingen die zowel door China als Amerika werden opgelegd. Als deze importheffingen worden beperkt en de handelsbetrekkingen worden genormaliseerd dan kan de wereldeconomie te maken krijgen met een aanzienlijke opleving. Ook zou een goed handelsakkoord gunstig zijn voor de Amerikaanse president die graag opnieuw wil verkozen worden bij de komende presidentsverkiezingen.

Meer controle op uitkeringsfraude door arbeidsmigranten in 2019

Er zijn verschillende ernstige misstanden bij uitkeringsinstantie UWV. Deze uitkeringsinstantie is onder andere verantwoordelijk voor het verstrekken van de Werkloosheidswet (WW). In 2018 werd door het programma Nieuwsuur naar buiten gebracht dat er onder andere uitkeringsfraude werd gepleegd door Poolse arbeidsmigranten. Deze zouden ongeveer een half jaar in Nederland hebben gewerkt om vervolgens naar Polen te vertrekken terwijl ze wel een werkloosheidsuitkering aanvroegen. Het UWV verstrekte deze WW-uitkeringen in veel gevallen gewoon terwijl de Poolse arbeidsmigranten daar geen recht op hebben.

Er waren verschillende malafide organisaties die als tussenpersoon functioneerden bij deze fraude. Deze hielpen de Poolse Arbeidsmigranten om de uitkering aan te vragen en hielden hier zelf ook wat geld aan over. De malafide tussenpersonen hielden het contact met het UWV. Daardoor dacht de uitkeringsinstantie dat de Poolse arbeidsmigrant gewoon in Nederland verbleef en daar aan het solliciteren was. In feite was de arbeidsmigrant al vertrokken naar het thuisland. Het uitkeringsgeld werd ten onrechte aangevraagd en ontvangen.

Het UWV ziet deze frauduleuze werkwijze als een probleem. En gaat nu bij elke aanvraag voor de WW controleren of de aanvrager niet aan het frauderen is. Dat is al een belangrijke stap. Het is natuurlijk ook van groot belang om te weten hoe de overheid het geld denkt terug te halen dat ten onrechte is verstrekt aan de arbeidsmigrant. Veel arbeidsmigranten zouden bovendien zelf ontslag hebben genomen waardoor er al helemaal geen WW uitkering zou moeten worden verstrekt. Vanaf het komende jaar moeten werkgevers in Nederland aan de overheid doorgeven waarom een dienstverband van een werknemer is beëindigd. Is dit gebeurd op initiatief van de werkgever of van de werknemer. Met deze belangrijke informatie kan het UWV achteraf ook aan de slag.

Gedetineerden kregen tot 2019 ten onrechte uitkering door falend computersysteem

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft in een aantal brieven aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat er een aantal misstanden zijn bij het UWV waardoor uitkeringsgeld is verstrekt aan mensen die dat niet zouden moeten ontvangen. Een voorbeeld hiervan werd een tijd terug in het nieuws gebracht door het programma Nieuwsuur.

Dit programma had aangegeven dat een aantal gedetineerden toch een uitkering kregen hoewel ze gevangen zaten. Dat is niet mogelijk volgens de wet maar kwam in de praktijk wel voor. De misstanden zouden worden onderzocht.
Minister Koolmees werd verzocht om de misstanden te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek kwamen echter een aantal problemen bij uitkeringsinstantie UWV boven water. In een aantal brieven aan de Tweede Kamer heeft hij deze problemen benoemd. Op die manier hoopt hij meer transparantie te bieden over de misstanden die bij het UWV aan de orde zijn.

Een voorbeeld van een probleem dat hij heeft geconstateerd is een computersysteem dat niet werkt. Dit systeem had moeten voorkomen dat gedetineerden ten onrechte een uitkering zouden krijgen. Er werd echter voor een periode van twee jaar geen gegevens van WW-uitkeringen en vier jaar lang geen data van de Ziektewet aan het systeem geleverd. Door dit probleem kon men niet controleren of gedetineerden WW of een uitkering van de Ziektewet ontvingen. Het probleem duurder voort omdat het ministerie van Sociale Zaken niet op de hoogte werd gesteld van deze problemen door het UWV.

Rusland sluit akkoord met Saoedi-Arabië over verlenging lage olieproductie in 2019

Olieproducent Rusland heeft overeenstemming bereikt met het olieproducerende land Saoedi-Arabië over de voortgang van de olieproductie. Beide landen zijn grote olieproducenten in de wereld. Daarom hebben ze veel last gehad van de lage olieprijs. Door de lage olieprijs liepen de landen veel inkomsten mis dan wanneer de olieprijs hoger was geweest. Het aanbod aan olie lijkt op de markt groter dan de vraag. Daarom gaat de olieprijs omlaag. Er zijn verschillende manieren om de oliemarkt in balans te brengen. De meest effectieve manier is het verlagen van het aanbod aan olie. Daarvoor zou de olieproductie dus ook omlaag moeten. In het verleden is hierover al een akkoord gesloten maar het was onduidelijk of de olieproductie ook de komende tijd laag zou blijven.

Inmiddels hebben Rusland en Saoedi-Arabië al aangegeven dat ze de olieproductie de komende tijd laag zouden houden. De huidige beperking van de olieproductie zal daarom met zes tot negen maanden worden verlengd. Dat werd op de G20-top in Osaka bevestigd door Russische president Vladimir Poetin. Saoedi-Arabië behoort tot de OPEC. Dit is een machtige organisatie in de olie-industrie. Hoewel Saoedi-Arabië een vooraanstaand lid is van de OPEC is de kans groot dat niet alle leden van de OPEC ook de verlenging van de productieverlaging zullen navolgen meldt het persbureau Bloomberg. Er is een nieuwe bijeenkomst van de OPEC op 1 en 2 juli 2019. Dan zal er door de OPEC worden gesproken over de verlenging.

Leeftijd minimumloon gaat omlaag per 1 juli 2019 van 22 naar 21 jaar

De leeftijd waarop iemand het minimumloon moet verdienen wordt door de overheid verlaagt van 22 jaar naar 21 jaar. Dat wordt de nieuwe leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen. In de praktijk betekent dit dat een werknemer van 21 jaar per 1 juli niet langer 1.373,45 maar 1.635,60 euro bruto minimumloon zal ontvangen. De koopkracht van werknemers met een minimumloon zal door de wijziging vanaf 1 juli 2019 gaan stijgen.

Toch zal de stijging in de koopkracht niet aanzienlijk zijn. De prijzen voor consumenten op de markt zijn ook iets gestegen namelijk. Zo zijn de prijzen van boodschappen in 2019 omhoog gegaan door de BTW verhoging. De economie is niet zo sterk aan het groeien als in 2018. Toch blijft de rente laag dat heeft ook invloed op de koopkracht als mensen daarvoor bijvoorbeeld een lening moeten afsluiten. Voor het komende jaar zijn de vooruitzichten echter minder gunstig.

Minimumloon gaat omhoog per 1 juli 2019

De overheid had eerder al besloten dat het minimum loon omhoog zou moeten gaan. Dit gebeurt nu ook daadwerkelijk vanaf 1 juli 2019. Iemand van 21 jaar zal vanaf die datum geen 1.373,45 euro verdienen als minimum loon maar 1.635,60 euro. Ook in andere leeftijdscategorieën gaat het minimumjeugdloon omhoog vanaf 1 juli 2019. Iemand die twintig jaar is zal in plaats van 1.131,05 aan minimum jeugdloon een bedrag van 1.308,50 euro minimum jeugdloon ontvangen. Voor jongere werknemers is de stijging in het minimumloon echter vrij beperkt. Iemand van 15 jaar had tot 1 juli 2019 en minimumjeugdloon van 484,75 dit stijgt vanaf die datum naar 490,70 euro.

De economie heeft in 2018 een behoorlijke groei doorgemaakt. Toch zijn de salarissen in Nederland nauwelijks meegegroeid. Ook het minimumloon en minimum jeugdloon bleef in salarisgroei achter. Nu de economische groei tot stilstand dreigt te komen blijkt de overheid toch de werknemers die het minste verdienen tegemoet te willen komen. De hiervoor genoemde bedragen gelden voor een fulltime dienstverband. Hoe een fulltime werkweek er precies uitziet is afhankelijk van de cao waar de werkgever onder valt.

Zo kan een fulltime werkweek volgens de ene cao 36 uur zijn maar volgens een andere cao is een fulltime werkweek 38 uur of 40 uur. Ook als een werknemer als uitzendkracht via een uitzendbureau werkt zal hij of zij minimaal het vastgestelde minimumloon en minimum jeugdloon moeten ontvangen omdat de uitzendbureaus de inlenersbeloning moeten hanteren. Dat betekent in de praktijk equal pay oftewel gelijk loon voor uitzendkrachten en werknemers in rechtstreeks dienstverband.

FNV: kosten energietransitie liggen in 2019 te veel bij burgers

Volgens de vakbond FNV liggen de kosten van de energietransitie op dit moment veel te veel bij burgers. De vakbond is bang dat door de uitwerking van het klimaatakkoord van 2019 vooral de mensen met een economisch zwakke positie in verhouding veel geld moeten betalen voor de omschakeling naar duurzame energie. Er zijn op dit moment al huishoudens die met moeite de energierekening kunnen betalen. Dat geeft Kitty Jong van het FNV aangegeven in een reactie op de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het klimaatakkoord. Op 16 september 2019 wordt het klimaatakkoord voorgelegd aan het ledenparlement van de vakbond. Volgens de vakbond is het zogenaamde Kolenfonds geen goede beslissing geweest. Voor het Kolenfonds is inmiddels 22 miljoen euro gereserveerd.

Dat geld kan worden gebruik om werknemers te compenseren die omgeschoold moeten worden als ze uit de kolensector raken zodra de kolencentrales worden gesloten. De overheid wil namelijk het aantal kolencentrales in Nederland beperken. Dat is een goede beslissing als men de CO2 emissie aanzienlijk wil beperken. Toch is Nederland helaas nog te veel afhankelijk van kolen als het gaat om de energievoorziening. Als men van steenkoolcentrales af wil zal men niet alleen een oplossing moeten vinden voor het personeel dat in deze centrales werkzaam is. Er zullen ook aanzienlijk meer hernieuwbare energiebronnen moeten worden gebruikt. Men kan hierbij denken aan meer windenergie en zonne-energie. Op dit moment zijn er echter nog te weinig van deze systemen beschikbaar om voldoende duurzame elektrische energie op te wekken.

Milieuorganisaties zijn sceptisch over het klimaatakkoord op vrijdag 28 juni 2019

Vandaag wordt het klimaatakkoord door het kabinet gepresenteerd. Voorafgaand aan deze presentatie zijn verschillende organisaties echter kritisch. De vakbond FNV heeft zich critisch uitgelaten over het klimaatakkoord en ook milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie zijn niet enthousiast. De organisaties zijn van mening dat het klimaatakkoord op dit moment voldoende is om een eerlijk en effectief klimaatbeleid te realiseren. Er moeten volgens de organisaties duidelijke en harde afspraken worden gemaakt die garanties bieden. Nederland moet toekomstbestendig worden gemaakt. De investeringen op het gebied van het klimaatbeleid zullen zich uiteindelijk weer terugverdienen.

Ten opzichte van andere landen kan Nederland een voorbeeldfunctie hebben. Een aantal oplossingen die zullen worden gepresenteerd zijn volgens de milieuorganisaties geen echte oplossingen. De ondergrondse opslag van CO2 is daarvan een voorbeeld. Het afvangen van CO2 is namelijk geen oplossing omdat het probleem niet bij de bron bestreden wordt. In plaats daarvan worden alleen de symptomen of de gevolgen bestreden van de CO2 emissie. Milieuorganisaties willen juist dat CO2 emissie bij de bron bestreden wordt. In plaats van het afvangen van CO2 moet juist voorkomen worden dat er CO2 emissie ontstaat. Het ondergronds opslaan van CO2 wordt een schijnoplossing genoemd.

LEGO koopt Merlin Entertainments in 2019

LEGO is een bedrijf dat vooral bekend is vanwege het populaire speelgoed dat in vrijwel alle speelgoedwinkels te koop is. Het bedrijf is de afgelopen jaren altijd meegegroeid in de ontwikkeling op het gebied van speelgoed en is hierin ook een trendsetter geweest. Niet alleen op het gebied van de speelgoedblokjes is LEGO actief. Het bedrijf heeft ook films, games en andere producten ontwikkeld. LEGO is daarnaast actief in entertainment.

De Deense miljardairsfamilie die LEGO in handen heeft gaat met een groep investeerders Merlin Entertainments kopen. LEGO en de investeerders leggen gezamenlijk een bedrag neer van 4,8 miljard Britse pond. Dat is omgerekend 5,4 miljard euro. Merlin Entertainments is op dit moment nog de eigenaar van Madame Tussauds, de London Eye en het entertainmentpark LEGOLAND. Door de aanschaf van Merlin Entertainments wordt LEGO dus ook de eigenaar van LEGOLAND. Dat is slechts een klein aspect van Merlin Entertainments.

In totaal heeft deze organisatie namelijk ruim 130 attracties in 25 landen. Dat maakt Merlin Entertainments de op een na grootste uitbater van publieksattracties ter wereld. LEGO doet de investering echter niet alleen en werkt samen met onder andere Blackstone en het Canadese pensioenfonds CPPIB.

Wordt handelsoorlog opgelost op zaterdag 29 juni 2019?

Op 6 juni 2019 had de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een persconferentie in Frankrijk aangegeven dat hij na de G20-top een beslissing zal nemen met betrekking tot de nieuwe handelstarieven voor Chinese producten op de Amerikaanse markt. De G20-top wordt gehouden op 28 en 29 juni 2019 en vanuit de wereld wordt in spanning afgewacht op de uitkomst. In de weken voorafgaand aan de top zijn de spanningen tussen China en Amerika verder opgelopen. Verschillende bedrijven in Amerika merken de gevolgen van de importheffingen vanuit China. Ook China is niet tevreden over de huidige situatie. Het komende weekend kan het conflict verder oplopen. Aan de andere kant kunnen de betrokken partijen er ook goed met elkaar uitkomen.

Beide zijn namelijk niet tevreden met de huidige spanningen op de markt. Het levert geen geld op en zorgt alleen maar voor frustratie van de economie en de politieke betrekkingen. Komende zaterdag gaan de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse Donald Trump met elkaar in gesprek in Osaka. De wereld kijkt uit naar de uitkomst van dit gesprek. Eigenlijk zou er een goed uitkomst moeten worden gerealiseerd. Dat is goed voor de economie maar ook voor Donald Trump die graag voor een tweede termijn als president van Amerika zou worden gekozen.

Definitief klimaatakkoord wordt vrijdag 28 juni 2019 gepresenteerd

Vrijdag 28 juni 2019 wordt het definitieve klimaatakkoord gepresenteerd door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Dit gebeurt in de loop van de middag. De afgelopen weken is er nog hard gewerkt aan het klimaatakkoord. Verschillende bewindspersonen en fractieleiders hebben overleg gevoerd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. De overheid onderstreept het belang van het klimaatakkoord. Met dit akkoord moet de CO2-emissie met 49 procent worden teruggebracht in 2030 ten opzichte van 1990. Als deze doelstelling wordt behaald wordt de opwarming van de aarde door Nederland beperkt. De Nederlandse overheid neemt het klimaat serieus en heeft zelfs strengere doelstellingen vastgesteld dan de doelstellingen die in Europa zijn bepaald op dit gebied.

In Europa is namelijk afgesproken dat er 40 procent minder CO2-uitstoot moet plaatsvinden in 2030 ten opzichte van 1990. De overheid van Nederland heeft het daarom over een “ambitieus klimaatbeleid” van de regering. De plannen die vrijdag 28 juni 2019 in de middag worden gepresenteerd zijn de uitkomst van de klimaattafels. Deze klimaattafels hebben in december 2018 een tussenrapportage gegeven met belangrijke informatie die gebruikt wed als input voor het klimaatakkoord. De klimaattafels hadden vanuit verschillende sectoren gekeken hoe de CO2 emissie kon worden gereduceerd. Bij de klimaattafels waren de gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit, elektriciteitssector en de landbouwsector vertegenwoordigd. Doordat vanuit al deze sectoren plannen werden aangedragen kon een breed gedragen klimaatakkoord tot stond komen.

Ford wil 12.000 banen schrappen voor het einde van 2020

Autoproducent Ford wil de komende tijd forse veranderingen doorvoeren. In totaal wil de automaker zes van de vierentwintig fabrieken gesloten hebben tegen het einde van 2020. Dan zouden er inmiddels ook 12.000 banen geschrapt moeten zijn. Door deze reorganisatie zou Ford winstgevender moeten worden. Ford wil onder andere fabrieken sluiten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland. Door het sluiten van fabrieken verdwijnen functies en vallen ontslagen. Er zullen echter ook ontslagen vallen bij locaties die niet gesloten worden. Zo vallen er ontslagen in Duitsland en Spanje. Bij de fabrieken die niet gesloten worden zullen namelijk de komende tijd ook veranderingen worden doorgevoerd.

Er is door Ford een meerjarenplan opgesteld wat het bedrijf als uitgangspunt wil hanteren voor haar beleid de komende jaren. Begin 2019 werd door Ford al aangegeven dat er een ingreep zou plaatsvinden. In totaal wil Ford een besparing realiseren van 11 miljard dollar. Dat is omgerekend meer dan 9,6 miljoen euro. Daarnaast wil Ford ook meer geld gaan investeren. Autonoom rijden en elektrisch rijden krijgen meer aandacht. Ford moet nu echter keuzes maken om voldoende geld over te houden voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie. Niet alleen Ford moet meer aandacht besteden aan elektrisch en autonoom rijden. Ook andere autoproducenten houden zich hier mee bezig. Autoproducenten van andere automerken merken dat de concurrentie toeneemt. Daarnaast zijn ook de wetten en regels strenger geworden. Er wordt niet alleen maar op veiligheid en kwaliteit gelet. Milieueisen spelen ook een rol bij het ontwerpen en produceren van nieuwe auto’s.