FNV: kosten energietransitie liggen in 2019 te veel bij burgers

Volgens de vakbond FNV liggen de kosten van de energietransitie op dit moment veel te veel bij burgers. De vakbond is bang dat door de uitwerking van het klimaatakkoord van 2019 vooral de mensen met een economisch zwakke positie in verhouding veel geld moeten betalen voor de omschakeling naar duurzame energie. Er zijn op dit moment al huishoudens die met moeite de energierekening kunnen betalen. Dat geeft Kitty Jong van het FNV aangegeven in een reactie op de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het klimaatakkoord. Op 16 september 2019 wordt het klimaatakkoord voorgelegd aan het ledenparlement van de vakbond. Volgens de vakbond is het zogenaamde Kolenfonds geen goede beslissing geweest. Voor het Kolenfonds is inmiddels 22 miljoen euro gereserveerd.

Dat geld kan worden gebruik om werknemers te compenseren die omgeschoold moeten worden als ze uit de kolensector raken zodra de kolencentrales worden gesloten. De overheid wil namelijk het aantal kolencentrales in Nederland beperken. Dat is een goede beslissing als men de CO2 emissie aanzienlijk wil beperken. Toch is Nederland helaas nog te veel afhankelijk van kolen als het gaat om de energievoorziening. Als men van steenkoolcentrales af wil zal men niet alleen een oplossing moeten vinden voor het personeel dat in deze centrales werkzaam is. Er zullen ook aanzienlijk meer hernieuwbare energiebronnen moeten worden gebruikt. Men kan hierbij denken aan meer windenergie en zonne-energie. Op dit moment zijn er echter nog te weinig van deze systemen beschikbaar om voldoende duurzame elektrische energie op te wekken.