Nieuwbouw en energietransitie leveren veel werk op in de woningbouw in 2019

Dit jaar zal de druk op de bouw verder toenemen. Sinds de economische crisis voorbij is neemt de werkdruk toe in de bouw. De afgelopen jaren hebben aannemers en onderaannemers steeds meer personeel aangenomen. Er is volop werk voor timmermannen, metselaars en ander bouwpersoneel. Vanwege de energietransitie ontstaat er ook steeds meer extra werk voor installatiemonteurs en elektromonteurs. Deze technici hebben het al druk vanwege de aantrekkende nieuwbouw in Nederland maar krijgen het nog drukker vanwege de energietransitie.

Juist de energietransitie begint steeds meer een heet hangijzer te worden voor de bouw en de overheid. De overheid weet eigenlijk niet precies hoe ze de klimaatdoelstellingen moet gaan behalen. Het sluiten van kolencentrales lijkt vooralsnog niet aan de orde. Er wordt te weinig hernieuwbare energie opgewekt uit zonlicht en windkracht. Ook de productie van aardgas gaat door alleen op een iets lager niveau dan eerst. Installatiebedrijven zijn al druk aan het speculeren wat de ideale vervangers zouden zijn voor energie uit kolencentrales en aardgas.

Er wordt gedacht aan warmtepompen, geothermie en waterstof als brandstof voor waterstofketels. Wat de oplossing ook is de installatiemonteurs zullen in een belangrijke mate de oplossing moeten uitvoeren. De installatiemonteurs en elektromonteurs moeten namelijk de zonnepanelen, warmtepompen, hybrideketels en waterstofketels plaatsen. Dan moet de overheid in samenwerking met de bouwbranche eerst wel duidelijk aangeven welke koers de installatietechniek moet gaan voeren.

De nieuwbouw gaat in Nederland gewoon door maar er worden niet alleen klimaatneutrale nulwoningen gebouwd zoals passiefhuizen of balanswoningen. Ook tegenwoordig worden nog te veel woningen aangesloten op aardgas. Er blijkt nauwelijks sturing te worden geboden terwijl er wel kaders worden geschetst. De kaders zijn echter te breed. Het wordt tijd dat de overheid samen met de bedrijven in de installatietechniek en bouw een gezamenlijk plan gaan ontwikkelen om de energietransitie echt vorm te geven zodat de klimaatdoelstellingen worden behaald.