BBL-ers opleiden voor energietransitie in de installatietechniek in 2019

BBL-opleidingen kunnen een belangrijke oplossing vormen voor het personeelstekort dat ontstaat bij bedrijven in de installatietechniek en elektrotechniek. De komende jaren krijgen bedrijven in deze sectoren het steeds drukker vanwege de aantrekkende nieuwbouw maar ook vanwege de energietransitie. Steeds meer woningen worden energiezuiniger en zelfs energieneutraal gemaakt. Omdat woningen in Nederland ook van het aardgas af moeten zijn installatiemonteurs van groot belang. Er zijn al verschillende opties genoemd die gebruikt kunnen worden als vervanging van aardgas als brandstof. Een aantal installatiebedrijven zijn bezig met waterstof oplossingen en zouden graag waterstofketels willen invoeren als oplossing om Nederland van het aardgas af te helpen. Weer andere bedrijven zijn minder met waterstofketels bezig maar juist meer met hybrideketels warmtepompen. De keuze is heel groot maar er moet ook gedacht worden aan het werk wat er achter weg komt.

Er zijn namelijk te weinig ervaren installatiemonteurs en elektromonteurs beschikbaar om al het werk in de energietransitie uit te voeren. Daarom is het belangrijk dat er tijdig vakkrachten worden opgeleid. Daarvoor is werken en leren zoals men dat aantreft in BBL trajecten zeer geschikt. De BBL-er kan namelijk tijdens zijn of haar opleiding al werkzaamheden als assistent op de werkvloer uitvoeren. Naarmate de kennis en werkervaring toeneemt kan de BBL-er ook steeds meer taken zelfstandig uitvoeren en van meerwaarde worden in de energietransitie. Daarom is het belangrijk dat in 2019 zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de opleiding BBL installatietechniek en BBL elektrotechniek.