Bouwend Nederland: risico’s grote bouwprojecten liggen te veel bij bouwbedrijven in 2019

In Nederland worden in opdracht van de overheid regelmatig grote bouwprojecten uitgevoerd. Voordat deze projecten van start gaan worden er voorbereidingen getroffen en vind er een aanbesteding plaatst. Tijdens deze aanbesteding kunnen bouwbedrijven aangeven hoe ze een bepaalde opdracht zouden willen uitvoeren en wat deze uitvoering kost. Bij het opstellen van dergelijke plannen is veel kennis nodig en moeten calculaties worden verricht. De overheid stelt vaak eisen over de kwaliteit maar ook over de datum waarop het project moet zijn afgerond worden afspraken gemaakt. Bouwbedrijven moeten zich hier in de praktijk aan houden anders riskeren ze forse boetes.

Het is vaak lastig om precies in te schatten hoeveel een bouwproject precies gaat kosten. Van te voren weet je namelijk niet alle factoren die een rol spelen. Er kunnen tegenvallers zijn in de bouw en grote ricico’s. Deze risico’s liggen volgens Maxime Verhagen van brancheorganisatie Bouwend Nederland te eenzijdig bij de bouwer. Hij geeft aan dat bouwbedrijven niet alle risico’s kunnen voorzien en dat daardoor de kans bestaat dat bouwbedrijven in de rode cijfers belanden, “dan kun je dat niet blijven volhouden.” Verschillende bouwbedrijven geven aan dat dit inderdaad een probleem is. Ook Peter Berdowski ceo van Boskalis onderstreept het probleem.

Hij geeft in een reactie aan dat er “zoveel negatieve ervaring met deze projecten is dat men eerst tot tien telt voor ze zich inschrijven.” Kortom bouwbedrijven worden voorzichtiger. Dat is minder gunstig voor de overheid maar het is wel logisch. Bovendien is er werk genoeg voor bouwbedrijven. Rijkswaterstaat heeft in een rapport dezelfde conclusie getrokken. De overheid moet wat aan het probleem doen. De huidige marktwerking zorgt er voor dat er ongewenste resultaten ontstaan. Projecten kunnen nu juist duurder worden omdat er minder belangstelling en dus ook minder concurrentie ontstaat bij de aanbesteding. Ook kunnen projecten van minder kwaliteit worden. Dat geeft ook Leentje Volker, hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Universiteit Twente aan in een reactie op het rapport.