Raad van bestuur UWV wordt uitgebreid in 2019 om fraude aan te pakken

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de raad van bestuurd van het UWV zal worden uitgebreid. De raad van bestuur krijg namelijk een vierde lid. Deze moet er specifiek voor zorgen dat het UWV effectiever te werk gaat bij het voorkomen van fraude en harder optreed als er frauderisico’s worden geconstateerd.

Het extra lid van de raad van bestuur zal daarover het ministerie op de hoogte gaan houden in de toekomst. Door de rapportages van dit nieuwe lid van de raad van het bestuur kan Koolmees ook in de toekomst de Kamer beter informeren. Om het toezicht verder te vergroten wordt de interne toezichthouder van de uitkeringsinstantie versterkt en onafhankelijker gemaakt. Vanuit de politiek en maatschappij worden de ontwikkelingen bij het UWV nauwlettend in de gaten gehouden.