Hoge Raad doet op 20 december 2019 om 11:00 uitspraak in klimaatzaak Urgenda

Op vrijdag 20 december 2019 is de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat weer volop in het nieuws. Eerder werd het kabinet door de rechter verplicht om bepaalde klimaatdoelstellingen ook daadwerkelijk te behalen. Het kabinet is tegen deze uitspraak in cassatie gegaan in 2018. De milieuorganisaties waren echter verheugd over de ontwikkeling. Vandaag zal de Hoge Raad echter uitspraak doen in deze zaak.

Om 11:00 zal de Hoge Raad uitspraak doen in de klimaatzaak. Daarbij zal echter niet de inhoud van de zaak worden beoordeeld. Wel wordt beoordeeld of de procesregels en het recht goed zijn toegepast. Hoewel dit de officiële insteek is wordt deze vrijdag toch interessant. Het is namelijk wel mogelijk dat de Hoge Raad zich gaat uitlaten over de rechtszaak. Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp en veel organisaties en instanties (inclusief de overheid) hebben een mening en een bepaald beleid met betrekking tot dit onderwerp. Er zullen verschillende protesten worden gehouden in Nederland. Deze zullen plaatsvinden vanaf 12:00 bij het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag.