Raad van State vernietigt gaswinningsbesluit gasjaar 2019-2020

De Raad van State heeft op woensdag 3 juli 2019 het gaswinningsbesluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vernietigd. Dit gaswinningsbesluit gaat over de hoeveelheid aardgas de komende jaren uit de bodem zal worden gehaald in Nederland. Hoewel het gaswinningsbesluit door de overheid is vernietigd gaat de gaswinning van het huidige gasjaar nog wel gewoon. Dat betekent dat de NAM de 19,4 miljard kuub aardgas die dit jaar uit de bodem zou worden gehaald nog wel mag winnen. Het einde van het gasjaar is namelijk al in oktober 2019. De vernietiging van het gaswinningsbesluit voor de komende jaren werd door de Raad van State gedaan omdat de minister volgens de raad een onvoldoende onderbouwing heeft geleverd.

Zo heeft de minister niet helder aangetoond waarom het niet mogelijk is om de gaswinning sneller af te bouwen. De veiligheid en leefbaarheid in de provincie Groningen weegt zwaar bij de Raad van State. Daarom worden er door de Raad van State strenge eisen gesteld aan het gaswinningsbesluit. Daarnaast zouden ook de grootgebruikers van het laagcalorisch gas uit Groningen moeten overstappen op hoogcalorisch gas uit het buitenland. Als dat zou gebeuren zou de vraag naar Gronings laagcalorisch aardgas afnemen met 4,4 miljard kuub gas. Volgens Wiebes zou dit voorstel weinig meerwaarde hebben. Alleen de grootste gebruikers zouden dan hoeven over te stappen. Dit besluit is volgens de Raad van State onvoldoende gemotiveerd.