NAM houdt zich aan afspraken over gaswinning van gasjaar 2016 – 2017

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) houdt zich aan de afspraken die de organisatie heeft gemaakt over het gasjaar dat is ingegaan op 1 oktober 2016 en loopt tot 1 oktober 2017. In deze periode heeft de NAM ongeveer 24 miljard kuub aardgas gewonnen in Groningen. Deze hoeveelheid aardgas is conform de richtlijnen die aan de winning van aardgas zijn gesteld. Donderdag 5 oktober 2017 heeft de NAM cijfers gepubliceerd over het winnen van aardgas.

De regering had in 2016 besloten om minder aardgas te winnen in Groningen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken had mede door druk van de bezorgde Groningers besloten om de maximale hoeveelheid aardgas die uit de Groningse bodem gehaald mag worden te reduceren van 27 miljard naar 24 miljard kuub. Deze beslissing werd mede genomen vanwege de veiligheid in Groningen. Door de aardgaswinning in dat gebied is er sprake van een bodemverzakking. Deze bodemverzakking is de veroorzaker van aardbevingen. Het aantal aardbevingen hoopt men met het reduceren van de gaswinning ook verder terug te dringen.

In oktober 2017 is ook het nieuwe aardgasjaar ingegaan. Dit gasjaar 2017-2018 heeft een nieuw productieplafond dat is verlaagd naar 21,6 miljard kuub. In het afgelopen kwartaal heeft de NAM al de nodige voorbereidingen voor de productieverlaging getroffen.