Staatstoezichthouder op de Mijnen is voor afname gaswinning Groningen in 2017

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft advies aan minister Henk Kamp van Economische Zaken uitgebracht met betrekking tot de gaswinning in Groningen. De staatstoezichthouder heeft zich in dit advies uitgesproken voor een verdere afname van de gaswinning in de provincie Groningen. Het advies is dinsdag 18 april 2017 bekend gemaakt. De doelstelling is dat het aantal aardbevingen in Groningen zoveel mogelijk wordt beperkt. De aardbevingen in Groningen ontstaan ten gevolge van de bodemverzakking door de gaswinning. Door minder gas uit de Groningse bodem te halen hoopt men het risico op aardbevingen te verkleinen.

Het SoDM stelt voor dat de gaswinning in Groningen in de eerste instantie met 10 procent wordt gereduceerd. Hierdoor zou per jaar ongeveer 21,6 miljard kuub gas gewonnen kunnen worden in Groningen. SoDM-inspecteur-generaal Harry van der Meijden heeft ook aangegeven dat de winning van gas gelijkwaardig moet gebeuren. Deze winning moet gelijkwaardig gebeuren omdat er dan wordt voorkomen dat er uitschieters naar boven of beneden plaatsvinden. Er moet gekeken worden hoe de seismiciteit zich dan ontwikkelt.

In 2015 is de gaswinning in Groningen door minister Kamp verlaagd naar 30 miljard kuub gas. Dit gebeurde op advies van het SodM. In het jaar 2014 werd nog meer dan 42 miljard kuub gas gewonnen. Vorig jaar, in 2016, werd door minister Kamp de gaswinning nog verder bijgesteld. Door deze bijstelling mag de NAM jaarlijks nog hooguit 24 miljard kuub uit de bodem van Groningen winnen. Alleen als er sprake is van hele koude winters kan er meer gas worden gewonnen. De gaswinning kan dan maximaal naar 27 miljard kuub gas worden gebracht. Als de gaswinning op 24 miljard kuub gas per jaar wordt gesteld heeft dat een effect voor de inkomsten van de staatskas. Deze inkomsten worden dan 345 tot 360 miljoen euro minder. Daardoor heeft het kabinet wel een tegenvaller op de begroting.