NAM houdt zich aan afspraken met de overheid

De NAM is als gasproducent verantwoordelijk voor het delven van gas uit de aardbodem in Groningen. Over de hoeveelheid gas die uit de aardbodem mag worden gehaald worden afspraken gemaakt met de overheid. In 2013 produceerde de NAM echter zeer veel gas. Hierdoor ontstond het vermoeden dat de NAM afspraken met de overheid heeft geschonden. De NAM geeft echter aan dat de zeer hoge productie van 2013 past binnen de afspraken die met de overheid zijn gemaakt. De commotie die ontstaan is omtrent deze hoge productie is volgens de NAM onterecht. De reactie van de NAM op de commotie werd weergegeven in De Volkskrant.

Volgens de woordvoerder van de NAM is er nooit met de overheid gesproken over een plafond van de gasproductie per jaar. De afspraken die gemaakt zijn met de overheid gelden voor een termijn van tien jaar. Hier vallen de productiecijfers volgens de woordvoerder goed in. De productiecijfers over het jaar 2013 toonden aan dat er in dat jaar ongeveer 54,5 miljard kubieke meter gas uit de bodem van Groningen is gehaald. Dit is het grootste hoeveelheid in een jaar sinds 1981. De koude winter en het koude voorjaar van 2013 in Europa zouden volgens de NAM de oorzaak zijn van een verhoging van de gasproductie.

Reactie van Technisch werken
Als de overheid inderdaad ruime richtlijnen geeft aan de NAM dan voelt deze organisatie zich vrij om daar naar te handelen. Net als elk bedrijf kan de productie per jaar verschillen omdat ook de vraag naar het product per jaar kan veranderen. Het is logisch dat in koude maanden meer vraag is naar gas dan wanneer men een relatief warm jaar heeft gehad. Een groot deel van het gas dat in Groningen uit de bodem wordt gehaald wordt getransporteerd naar het buitenland. De partijen die betrokken zijn bij het winnen van gas kunnen goed verdienen aan het buitenland. Dat is natuurlijk goed voor Nederland. De commotie die ontstaan is over de grote hoeveelheid gas die is geproduceerd heeft vooral te maken met de nadelige gevolgen die verbonden zijn aan het winnen van gas. De bodemdaling en milieuaspecten spelen hierbij een rol. Uiteraard worden deze aspecten onderzocht maar het is van te voren moeilijk te voorspellen wat de effecten precies zijn van gaswinning. Bepaalde dorpen in Groningen merken dat hun huizen beginnen te verzakken en er scheuren ontstaan in de muren. Er zijn verschillende kleine aardbevingen geweest met gelukkig nog beperkte materiele schade. Voor de bevolking van deze dorpen ontstaat onzekerheid over de toekomst. Men vraagt zich af of de schade erger wordt of niet.

Gas van Groningen
Het gas van Groningen is Laagcalorisch gas en heeft daardoor weinig energiewaarde. Het gas dat in Groningen wordt gewonnen wordt ook wel G-gas genoemd, dat staat voor Groningen Gas. Dit gas wordt vooral getransporteerd naar het buitenland. Hoogcalorisch gas heeft een hoge energiewaarde en wordt naar Nederland getransporteerd uit Noorwegen en Rusland. Een groot deel van het gas dat in Nederland wordt verbruikt in de koude wintermaanden komt uit het buitenland. Eerder werd al bekend dat de Nederlandse Gasunie een recordhoeveelheid gas heeft getransporteerd in 2013. Het ging hierbij om een totaal van ongeveer 113 miljard kubieke meter gas. Ongeveer 60 procent van al het gas dat door de Gasunie wordt getransporteerd is bestemd voor het buitenland. Daardoor vormt het leidingnetwerk van de Gasunie een belangrijk internationaal knooppunt voor de distributie van gas. Bij het winnen van gas spelen verschillende belangen een rol. Het belang van de bedrijven, de overheid, de afnemers en de lokale bevolking. Het is niet eenvoudig om daar een goede afweging in te maken.