Vraag naar G-gas zal afnemen na 2020 aldus minister Kamp

Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken zal de vraag naar aardgas uit Groningen na 2020 snel zal afnemen. Er zijn tot 2020 nog steeds leveringsafspraken geldig die er voor zorgen dat er jaarlijks nog 24 miljard kubieke meter gas gewonnen moet worden uit de Groningse gasvelden. Deze productie van gas is noodzakelijk om de afgesproken gaslevering te realiseren. Vanaf 2020 kan de gaswinning in verschillende stappen worden gereduceerd naar 7 miljard kubieke meter in 2029. Dit heeft minister Kamp geschreven in een brief die verstuurd is naar de Kamer.

Gasproductie in Groningen
De minister kreeg in 2015 nog een berisping van de Raad van State. Die heeft geoordeeld dat de gaswinning in Groningen verder omlaag moet. In het gasjaar van 2015-2016 moest de gaswinning nog verder worden teruggeschroefd dan de minister in eerste instantie had gepland. In eerste instantie wilde de minister een maximale gasproductie van 39,4 miljard kubieke meter gas toestaan in Groningen maar de Raad van State oordeelde anders. Deze gaf namelijk aan dat de gaswinning naar maximaal 27 miljard kubieke meter moest.

Laagcalorisch gas en hoogcalorisch gas
In Groningen wordt laagcalorisch gas gewonnen. Dit wordt ook wel G-gas genoemd. De calorische waarde van het aardgas geeft aan hoeveel energie men kan halen uit een kubieke meter aardgas. Hoogcalorisch gas heeft een hogere energiewaarde, daarom is er minder hoogcalorisch gas nodig om dezelfde hoeveelheid warmte te ontwikkelen. Hoogcalorisch gas en laagcalorisch gas kunnen niet door elkaar heen worden getransporteerd op een gasnet. Ook veel ketels en andere gas-apparatuur zijn niet altijd geschikt om zowel voor hoogcalorisch gas als laagcalorisch gas te worden gebruikt.

Gas-apparatuur
Verschillende landen rondom Nederland zoals België en Frankrijk hebben al voorzien dat laagcalorisch gas op den duur vervangen zou kunnen worden door hoogcalorisch gas. Daarom hebben ze hun ketels en gas-apparatuur daar op aangepast. Ook in Nederland mogen vanaf januari 2017 alleen nog maar ketels worden verkocht die zowel op hoogcalorisch gas als laagcalorisch gas kunnen draaien. De vraag naar laagcalorisch gas zal daarom in de toekomst waarschijnlijk verder dalen ook in Nederland. Daardoor hoeft er ook minder gas in Groningen gewonnen te worden om in de behoefte te voorzien.