Ford wil 12.000 banen schrappen voor het einde van 2020

Autoproducent Ford wil de komende tijd forse veranderingen doorvoeren. In totaal wil de automaker zes van de vierentwintig fabrieken gesloten hebben tegen het einde van 2020. Dan zouden er inmiddels ook 12.000 banen geschrapt moeten zijn. Door deze reorganisatie zou Ford winstgevender moeten worden. Ford wil onder andere fabrieken sluiten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland. Door het sluiten van fabrieken verdwijnen functies en vallen ontslagen. Er zullen echter ook ontslagen vallen bij locaties die niet gesloten worden. Zo vallen er ontslagen in Duitsland en Spanje. Bij de fabrieken die niet gesloten worden zullen namelijk de komende tijd ook veranderingen worden doorgevoerd.

Er is door Ford een meerjarenplan opgesteld wat het bedrijf als uitgangspunt wil hanteren voor haar beleid de komende jaren. Begin 2019 werd door Ford al aangegeven dat er een ingreep zou plaatsvinden. In totaal wil Ford een besparing realiseren van 11 miljard dollar. Dat is omgerekend meer dan 9,6 miljoen euro. Daarnaast wil Ford ook meer geld gaan investeren. Autonoom rijden en elektrisch rijden krijgen meer aandacht. Ford moet nu echter keuzes maken om voldoende geld over te houden voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie. Niet alleen Ford moet meer aandacht besteden aan elektrisch en autonoom rijden. Ook andere autoproducenten houden zich hier mee bezig. Autoproducenten van andere automerken merken dat de concurrentie toeneemt. Daarnaast zijn ook de wetten en regels strenger geworden. Er wordt niet alleen maar op veiligheid en kwaliteit gelet. Milieueisen spelen ook een rol bij het ontwerpen en produceren van nieuwe auto’s.