Definitief klimaatakkoord wordt vrijdag 28 juni 2019 gepresenteerd

Vrijdag 28 juni 2019 wordt het definitieve klimaatakkoord gepresenteerd door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Dit gebeurt in de loop van de middag. De afgelopen weken is er nog hard gewerkt aan het klimaatakkoord. Verschillende bewindspersonen en fractieleiders hebben overleg gevoerd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. De overheid onderstreept het belang van het klimaatakkoord. Met dit akkoord moet de CO2-emissie met 49 procent worden teruggebracht in 2030 ten opzichte van 1990. Als deze doelstelling wordt behaald wordt de opwarming van de aarde door Nederland beperkt. De Nederlandse overheid neemt het klimaat serieus en heeft zelfs strengere doelstellingen vastgesteld dan de doelstellingen die in Europa zijn bepaald op dit gebied.

In Europa is namelijk afgesproken dat er 40 procent minder CO2-uitstoot moet plaatsvinden in 2030 ten opzichte van 1990. De overheid van Nederland heeft het daarom over een “ambitieus klimaatbeleid” van de regering. De plannen die vrijdag 28 juni 2019 in de middag worden gepresenteerd zijn de uitkomst van de klimaattafels. Deze klimaattafels hebben in december 2018 een tussenrapportage gegeven met belangrijke informatie die gebruikt wed als input voor het klimaatakkoord. De klimaattafels hadden vanuit verschillende sectoren gekeken hoe de CO2 emissie kon worden gereduceerd. Bij de klimaattafels waren de gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit, elektriciteitssector en de landbouwsector vertegenwoordigd. Doordat vanuit al deze sectoren plannen werden aangedragen kon een breed gedragen klimaatakkoord tot stond komen.