Klimaatakkoord Parijs bekrachtig in EU in september 2016

Alle EU-landen hebben ingestemd om het klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten te bekrachtigen. Hiervoor kwamen de Europese ministers van Milieu bij elkaar op vrijdag 30 september 2016. Na overleg werd besloten om het Klimaatakkoord te ratificeren. De meeste landen waren van plan om het Klimaatakkoord te steunen alleen Polen was terughoudend. Polen aarzelde om het klimaatakkoord te bekrachtigen omdat dat land voor een groot deel van haar energieverbruik afhankelijk is van de elektriciteitsproductie vanuit Kolencentrales. Polen heeft uiteindelijk toch ingestemd met het Klimaatakkoord omdat men in dit akkoord ook rekening had gehouden met de uitzonderlijke positie van Polen. De Poolse ministerie van Milieu gaf aan dat de belangen van Polen zijn gewaarborgd in het document.

In 2015 werd het klimaatakkoord in Parijs gesloten met 170 wereldleiders. In dit akkoord zijn maatregelen vastgelegd waarmee men de schade voor klimaat probeert te beperken. Daarbij kijkt men voornamelijk naar het beperken van de uitstoot van CO2. Deze uitstoot komt onder andere vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, benzine, diesel maar vooral ook steenkool en bruinkool. Omdat steenkoolcentrales en bruinkoolcentrales verhoudingsgewijs veel CO2 uitstoten worden veel van die elektriciteitscentrales gesloten in Europese landen.