Werkloosheid in eurozone gestabiliseerd in juli 2017

Eurostat heeft gemeld dat de werkloosheid in de Eurolanden in de maand juli niet hoger is uitgevallen dan de maand juni. Voor juli werd 9,1 procent werkloosheid geregistreerd in de eurozone. Dit houdt in dat de werkloosheid in de maand juli op het laagste niveau is gebleven sinds februari 2009. In geheel het eurogebied zouden volgens het statistiekbureau Eurostat in de maand juli in totaal 14,9 miljoen mensen werkloos zijn geweest. In de gehele Europese Unie kwam de werkloosheid uit op 7,7 procent. Dit houdt in dat de gehele Europese Unie in totaal 18,9 miljoen werklozen in juli aanwezig waren.

Werkgelegenheid in de techniek
In Nederland gaat het met verschillende sectoren goed. Vooral in de techniek en in de bouw neemt de werkgelegenheid toe. Dit merken werkzoekenden in de bouw en techniek. In het verleden, ongeveer 2 jaar geleden, was er voor personeel in de bouw nauwelijks werk te vinden. Het vacatureaanbod was laag. Nu, in 2017, is de wereld enorm veranderd. Er zijn nauwelijks nog ervaren bouwvakkers te vinden. Ook ander technisch personeel is schaars. Dat zorgt er voor dat veel bedrijven in de techniek en de bouw met onvervulde vacatures zitten. Ook uitzendbureaus die actief zijn in de bouw en de techniek merken dat ze nauwelijks geschikt personeel kunnen vinden. Veel bouwbedrijven en technische bedrijven zijn VCA gecertificeerd. VCU uitzendbureaus zijn de aangewezen intermediairs om deze bedrijven te voorzien van personeel dat in bezit is van een VCA certificaat. Er is nauwelijks nog personeel beschikbaar met een geldig VCA certificaat. Veel personeel in de bouw kon trouwens tijdens de bouwvak gewoon doorwerken. In 2017 zijn er volop uitdagingen voor bouwbedrijven en technische bedrijven. Ook voor technische uitzendbureaus is er nog een behoorlijke slag te slaan. Het aantal uitzenduren is in ieder geval op recordhoogte beland in Nederland.

Grootste stijging uitzenduren in 2017 in tien jaar tijd

Uitzenduren geven een indicatie van de ontwikkelingen in de uitzendbranche. Als het aantal uitzenduren toeneemt betekent dit dat de werkgelegenheid voor uitzendkrachten is toegenomen. Dat is goed nieuws voor uitzendkrachten en ook voor hun directe werkgevers oftewel de uitzendbureaus. In 2017 blijkt het goed te gaan met veel uitzendbureaus in Nederland. In het tweede kwartaal van 2017 is het aantal uitzenduren met 4,2 procent toegenomen. Dit percentage is de grootste stijging in het aantal uitzenduren ruim tien jaar.

Toename uitzenduren
Het aantal uitzenduren is toegenomen voor zowel kortlopende uitzendperiodes als langdurige uitzendperiodes. Dit werd donderdag 31 augustus 2017 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor kortlopende uitzendcontracten is het aantal uitzenduren zelfs met 4,9 procent gestegen, dat komt neer op de grootste toename in zeven jaar tijd. Voor langlopende uitzendcontracten is er een toename van 3,5 procent genoteerd door het CBS. Onder langlopende uitzendcontracten worden detacheringscontracten en payroll-contracten verstaan.

Technische uitzendbureaus
Sinds 2012 is het aantal uitzenduren volgens het CBS bij uitzendbureaus in Nederland vrijwel constant toegenomen. Ook de omzet in het tweede kwartaal nam toe van uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven. De toename in omzet voor deze bedrijven kwam uit op 2 procent in kwartaal het tweede kwartaal ten opzichte van kwartaal één. Uitzendbureaus in verschillende sectoren doen het goed. Technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus merken dat de bouwsector en de techniek nog steeds een groot tekort heeft aan technisch personeel. Daar spelen deze technische uitzendbureaus op in. Het aantal beschikbare technische personeelsleden op de arbeidsmarkt neemt echter af. Daardoor kunnen ook technische uitzendbureaus in de praktijk maar moeilijk nieuwe kandidaten vinden om de vacatures van hun opdrachtgevers in te vullen.

 

DAF Trucks doet vanaf 2017 mee aan Britse test platooning

DAF Trucks gaat in het Verenigd Koninkrijk meedoen aan een proef met betrekking tot platooning. Het woord platooning is Engels en wordt gebruikt voor het gekoppeld rijden van voertuigen. Meestal gaat het hierbij om vrachtwagens die doormiddel van een soort wifiverbinding met elkaar in contact staan. Hierdoor kunnen vrachtwagen heel dicht achter elkaar aan rijden zonder dat er een grote kans op een botsing bestaat. Als namelijk de voorste vrachtwagen afremt dan zorgt het platooningsysteem er voor dat de volgende voertuigen ook zullen remmen. Je krijgt dus doormiddel van dit gekoppelde systeem een soort kettingreactie in de meest positieve zin van het woord.

Platooning
De voorste truck verstrekt bij platooning de belangrijkste informatie. Dit is niet alleen belangrijk bij remmen maar ook bij versnellen of zelfs bij sturen. De overheid van Groot Brittannië heeft een aantal routes geselecteerd waarop bedrijven innovaties op het gebied van platooning kunnen testen. Door platooning toe te passen kunnen voertuigen minder brandstof verbruiken en efficiënter vracht vervoeren. De doorstroming van het verkeer wordt beter en de uitstoot van schadelijke stoffen zal verminderen.

DAF en platooning
Dit zijn aspecten die ook DAF aanspreken. Al een aantal jaar is DAF Trucks bezig met het ontwikkelen van een platooningsysteem. Daarvoor werkt het bedrijf samen met chipbedrijf NXP en kennisinstelling TNO. Het platooningsysteem zal naast software ook uit sensoren, radars en camera’s bestaan. Met name voor de lange afstand en het transport op hoofdwegen en snelwegen is platooning een geschikt middel. Maar een chauffeur dient wel aanwezig te zijn in de vrachtwagen ook als deze gekoppeld rijd. Indien nodig moeten chauffeurs ingrijpen en daarvoor worden ze speciaal getraind.

Nederland mogelijk in 2021 afhankelijk van buitenlands hoogcalorisch gas

Nu de gasproductie in Groningen is afgenomen is er op den duur een tekort aan Nederlands laagcalorisch gas om in de behoefte van Nederlandse consumenten en bedrijven te voorzien. Het is afhankelijk van de beslissingen die worden genomen door het komende kabinet. Er zijn verschillende scenario’s dit in kaart zijn gebracht. Zo is er een scenario dat er vanuit gaat dat Nederland in 2021 buitenlands gas moet importeren voor eigen gebruik. Er zijn echter ook ramingen die uit gaan van acht jaar of twaalf jaar. Dit is door het TNO in kaart gebracht. De Nationale Energieverkenning 2016 gaar nog uit van 2030.

Zelfvoorzienend in aardgas
Al jaren lang heeft Nederland in haar eigen behoefte aan gas kunnen voorzien. Daarnaast heeft Nederland geruime tijd miljarden euro’s kunnen verdienen met het exporteren van voornamelijk aardgas uit de Groningse gasvelden. De afgelopen jaren is de aardasproductie in Nederland afgenomen. Dit is het gevolg van de problemen die zijn ontstaan door de gaswinning. In Groningen is de bodem namelijk gedaald in de gaswinningsgebieden. Daardoor hebben aardbevingen plaatsgevonden en is er veel materiële en immateriële schade ontstaan in bepaalde delen van de provincie Groningen.

Hoogcalorisch gas en laagcalorisch gas
Volgens het onderzoek van de TNO zal Nederland binnen vier tot zes jaar gas moeten importeren uit het buitenland als Nederland haar aardgasproductie verder gaat reduceren. Er zijn volgens het TNO echter verschillende onzekere factoren die er voor zorgen dat het moeilijk is om een meer nauwkeuriger inschatting te geven over het moment waarop Nederland aardgas zal moeten importeren. Het probleem dat dan zal ontstaan heeft te maken met het type gas dat Nederland zal importeren. Nederland heeft namelijk laagcalorisch gas in eigen bodem. Dit is aardgas waaruit minder energie gehaald kan worden dan uit het hoogcalorisch gas dat uit het buitenland zal moeten worden gehaald. De Nederlandse gastoestellen en andere apparatuur die aangesloten is op het aardgasnet is echter niet geschikt voor de toepassing van hoogcalorisch gas. Daar moeten nog technische oplossingen voor worden gevonden.

Producentenvertrouwen afgenomen in augustus 2017

In de maand augustus in 2017 is het vertrouwen van producenten in Nederland gedaald ten opzichte van de maand daarvoor. Dit komt naar voren uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau maakte de gegevens bekend op woensdag 30 augustus 2017. Voor de publicatie van de gegevens over het producentenvertrouwen wordt door het CBS gebruik gemaakt van een vertrouwensindex. Deze vertrouwensindex ging van 6,6 in juli naar 5,4 in augustus.

Veel ondernemers in de industrie zijn minder positief over hun orderportefeuille. Daarnaast zijn de producenten ook minder positief over de productie in de komende drie maanden. Hoewel er twee maanden achter elkaar sprake is geweest van een daling in het vertrouwen van de industriële producenten ligt dit vertrouwen nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dit gemiddelde staat namelijk op 0,7. In januari 2008 kwam het producentenvertrouwen op 9,4 en dat is het hoogste indexcijfer in jaren. Ongeveer een jaar later kwam het vertrouwen van producenten op het laagste niveau namelijk op min 23,5. Een aantal jaren is de economische situatie zo slecht geweest in Nederland dat het vertrouwen nauwelijks is toegenomen. Dit gebeurde echter vanaf 2014. Sinds de maand oktober van 2014 zijn de positief ingestelde producenten in Nederland in de meerderheid.

Gasunie wil pijpleiding voor import Brits aardgas vanaf 2017

De Gasunie zou graag aardgas uit Groot-Brittannië rechtstreeks willen importeren door gebruik te maken van een aardgaspijpleiding in de Noordzee. Dit heeft de Gasunie op zaterdag 26 augustus 2017 bekend gemaakt aan het dagblad Trouw. De plannen van de Gasunie worden echter niet door iedereen met vreugde begroet. Verschillende milieuorganisaties hebben grote bezwaren tegen het plan. De milieuorganisaties geven aan dat er geen focus meer gelegd moet worden op aardgas maar juist op duurzame energie. Volgens de milieuorganisaties moet Nederland zo snel mogelijk van aardgas af. Het plan van de Gasunie is echter concreet. Het bedrijf wil de grootschalige import van aardgas uit Groot Brittannië via een aardgasleiding laten geschieden omdat de aardgaswinning in Nederland aan het teruglopen is.

Er hoeft echter niet een compleet nieuwe pijpleiding te worden aangelegd tussen Nederland en Groot Brittannië. Momenteel ligt er al een bestaande pijp van 235 kilometer lengte. Deze gasleiding ligt tussen het Noord-Hollandse Balgzand en Bacton in Engeland. De Gasunie geeft aan dat er wel wat technische aanpassingen gedaan moeten worden. Op dit moment gaat er namelijk aardgas van Nederland naar Engeland. In de toekomst moet dit precies andersom gebeuren. Per jaar kan de gasleiding 16 miljard kubieke meter aardgas vervoeren. Dit is meer aardgas dan Nederland nodig heeft in een jaar tijd.

Elektrische vrachtwagen Tesla zal 320 tot 480 kilometer per acculading kunnen rijden

Tesla is bezig met het ontwikkelen van een elektrische vrachtwagen. Één van de belangrijkste aspecten bij het ontwikkelen van elektrische voertuigen is de actieradius van deze voertuigen. Een accu moet lang mee kunnen gaan als deze is opgeladen. Tesla geeft aan dat de vrachtwagen die door dit bedrijf wordt ontwikkeld op één acculading tussen de 200 en 300 mijl zou moeten kunnen rijden. Dit is 320 tot 480 kilometer. Het bericht werd vrijdag 25 augustus 2017 door persbureau Reuters bekend gemaakt. Het persbureau heeft het bericht ontvangen van Ryder System. Dit is een logistiek bedrijf dat aangeeft contact te hebben gehad met Tesla.

De vrachtwagens van Tesla zijn ontwikkeld voor relatief korte afstanden. Om die reden heeft Tesla in haar elektrische vrachtwagens geen slaapcabine gebouwd. Topman Scott Perry van Ryder System geeft aan dat Tesla mogelijk een strategie heeft om elektrische vrachtwagens te ontwikkelen voor langere afstanden. Dit blijft echter bij vermoedens want Tesla heeft het bericht niet bevestigd. Dit neemt echter niet weg dat Tesla ambities heeft. Het ontwikkelen van een elektrische vrachtwagen is op zich al ambitieus. Veel technische experts dachten tot voor kort dat het ontwikkelen van elektrische vrachtwagens voor grote problemen zou zorgen. Elektrische voertuigen moeten namelijk een groot gewicht vervoeren en dat vereist wat van het vermogen van de accu’s. Daarom moeten speciale accu’s worden ontwikkeld die voldoende vermogen hebben om de vrachtwagen en zijn belading in beweging te brengen.

Amerikaanse staalindustrie wil importrestricties voor buitenlands staal in 2017

Wereldwijd wordt er nog steeds meer staal geproduceerd dan de vraag op de staalmarkt. Dat zorgt er voor dat de staalprijzen onder druk komen te staan. Ook Europese staalbedrijven hebben hier mee te maken. Daarom hebben de staalproducenten in Europa vorig jaar de hulp van de EU ingeschakeld om de Europese staalproducenten te beschermen. Door importheffingen te verhogen op buitenlands staal kunnen Europese staalproducenten beter concurreren met staalproducenten buiten de EU.

Met name staalproducenten uit China vormen een grote financiële bedreiging voor Europese staalproducenten. Dit komt omdat in China staal goedkoper wordt geproduceerd en daardoor goedkoper op de markt gebracht kan worden. Chinese staalproducenten produceren echter meer staal dan hun eigen markt vereist. Daarom ‘dumpen’ Chinese bedrijven staal tegen dumpprijzen op de wereldwijde staalmarkt. Ook Amerikaanse bedrijven hebben last van de overproductie van staal uit China. Daarom hebben topmannen uit de Amerikaanse staalindustrie de Amerikaanse president Donald Trump om hulp gevraagd. De Amerikaanse staalproducenten vragen om importrestricties in te voeren op staal dat van buiten de VS op de Amerikaanse staalmarkt terechtkomt.

De staalproducenten hebben een brief gestuurd naar de Amerikaanse president. In totaal hebben 25 bestuurders uit de staalsector aan dit initiatief meegedaan. De brief die ze hebben opgesteld werd ingezien door het persbureau Reuters. Dit werd donderdag 24 augustus 2017 door het persbureau bekend gemaakt. De Amerikaanse industrie zou lijden onder de passiviteit van de overheid. Dit kan echter veranderen met “gewaagd leiderschap” en de door Trump bekende “America First-visie”. Eerder had president Trump al aangekondigd een onderzoek te doen naar de Amerikaanse import van staal.  De staalindustrie van Amerika pleit voor snelle maatregelen. De staalproducenten geven aan dat de import van staal uit het buitenland is toegenomen. Sinds de start van het onderzoek in juni is deze import alleen maar gestegen. Daarom dringen de Amerikaanse staalproducenten er bij de Amerikaanse overheid op aan om snel tot actie te komen.

Auto- en motorbranche heeft 5 procent omzetstijging in tweede kwartaal 2017

De auto- en motorbranche heeft een goed tweede kwartaal gehad in 2017. In dit kwartaal werd maar liefst 5 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal in 2016. Dit is nu het tweede kwartaal waarin een omzetstijging werd gerealiseerd door deze branche. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek op vrijdag 25 augustus 2017 bekend. Het statistiekbureau gaf hierbij aan dat de omzetstijging vooral te danken is aan de verkoop van nieuwe personenauto’s.

De importeurs van nieuwe personenauto’s en de personenautobranche hadden respectievelijk 10 en 7 procent omzetgroei in het tweede kwartaal. Ook autoservicebedrijven deden goede zaken. In dit segment was de omzet met ruim 4 procent toegenomen. De autobranche heeft net als vele andere sectoren ook in de economische crisis een terugval gehad. In de periode tussen 2011 en 2015 hadden de autoservicebedrijven vooral te maken gehad met een omzetdaling. Inmiddels is het omzetniveau in de autobranche en motorbranche op het niveau van voor het uitbreken van de crisis in 2008. Inmiddels is de omzet nu twee jaar achter elkaar gestegen.

Herstel woningmarkt zorgt voor meer winst bij bouwbedrijf BAM in 2017

De woningmarkt in Nederland maakt een groei door. Er worden meer woningen gebouwd om aan de vraag op de woningmarkt te voldoen. Dit zorgt voor een stijging in het aantal bouwopdrachten voor bouwondernemingen in Nederland. Ook bouwbedrijf BAM merkt de positieve ontwikkelingen op de woningmarkt, het bedrijf heeft in de eerste zes maanden van 2017 meer winst geboekt dan in dezelfde periode in 2016. BAM behaalde een nettowinst van 40 miljoen euro in het eerste half jaar van 2017.  Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van de 32,9 miljoen euro die het bedrijf een jaar eerder had gehaald in dezelfde periode.

BAM wist te profiteren van de op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt. BAM is echter ook actief in Groot-Brittannië alleen verloopt de Britse markt lastiger dan de Nederlandse bouw. Bovendien drukte de lage Britse pond de winst van BAM ook enigszins. De omzet van de BAM kwam uit op 3,1 miljard euro. Deze omzet is wel een procent of 8 lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf is echter wel meer winstgevend dan vorig jaar. Dit komt omdat het bedrijf in 2016 een reorganisatie heeft doorgevoerd. Ook in 2017 wil het bedrijf haar winst verder verhogen ten opzichte van de kosten. De orderportefeuille van de BAM blijft ongeveer gelijk met een waarde van 10,4 miljard euro. De resultaten van het bedrijf voldoen wel aan de verwachtingen die men heeft voor 2017. De winst zal hoger worden in 2017 maar de omzet zal waarschijnlijk iets lager worden volgens de BAM.

Vacatures in de bouw nemen toe in tweede kwartaal 2017

Op donderdag 24 augustus 2017 werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt welke ontwikkelingen er plaatsvonden in de bouwsector in het tweede kwartaal van 2017. Hieruit komt duidelijk naar voren dat vooral kleine bouwbedrijven die niet meer dan tien werknemers in dienst hebben het goed doen. Ook middelgrote bouwbedrijven lieten een duidelijke toename in de bouwomzet zien. Grotere bouwbedrijven deden het minder goed, maar lieten desalniettemin ook een kleine stijging van 2,2 procent in hun bouwomzet zien. De omzetstijging zorgt er voor dat bouwbedrijven meer inkomsten hebben ook laat deze stijging duidelijk zien dat bouwbedrijven het drukker hebben. Geen wonder dat de werkgelegenheid toeneemt in deze sector en dat uit zich met name in het aantal vacatures dat in deze sector wordt open gezet.

Openstaande vacatures in de bouw
Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte ook bekend dat het aantal openstaande vacatures in de bouwbranche is gestegen. In het tweede kwartaal van 2017 is het aantal vacatures in de bouwnijverheid zelfs op het hoogste niveau sinds 2009 beland. Het CBS registreerde dat in kwartaal twee van 2017 in totaal ongeveer 11.400 banen in de sector onvervuld gebleven. Deze vacatures bleven dus vacant. Dit maakt duidelijk dat de werkgelegenheid in de bouwsector groter is dan het aantal arbeidskrachten. Het personeelstekort zorgt er voor dat bouwbedrijven hun projecten minder snel kunnen afronden of zelf bouwprojecten moeten weigeren. Deze luxe konden bouwbedrijven zich zeker niet veroorloven in 2013 toen de economische crisis op zijn hevigste was. In totaal geeft twintig procent van de bouwondernemers dat het tekort aan arbeidskrachten de bedrijfsactiviteiten belemmert. In het eerste kwartaal van 2017 was dat nog bij een op de dertien ondernemers het geval.

Werkgelegenheid in de bouw stijgt in het tweede kwartaal van 2017

De bouwsector doet het goed in Nederland. Dat blijkt niet alleen uit de omzet die voortdurend stijgt in deze sector maar ook uit de werkgelegenheid. In het tweede kwartaal van 2017 is het aantal banen in de bouwsector gestegen naar 527.000 arbeidsplaatsen. Dit aantal ligt 8000 arbeidsplaatsen hoger dat het eerste kwartaal van 2017. Dit maakt duidelijk dat de werkgelegenheid in de bouw alleen maar toeneemt. Het gaat om de grootste stijging op het gebied van werkgelegenheid in de bouw in de afgelopen jaren aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS maakte de cijfers over de bouwsector op donderdag 24 augustus 2017 bekend.

ZZP in de bouw
Volgens het CBS neemt het aantal zelfstandigen zonder personeel op de bouw toe. Deze groep wordt ook wel zzp’er of zzp’ers genoemd en hun aantal is met ongeveer vijfduizend gestegen. In de afgelopen tien jaar is het aantal zzp’ers in de bouwsector gegroeid van 34 procent naar 42 procent. In het tweede kwartaal van 2017 werkten er in Nederland in totaal ongeveer 220.000 zelfstandigen in de bouw. Dit is iets meer dan het aantal zelfstandigen dat in 2008 voor het uitbreken van de kredietcrisis in de bouw werkzaam was. Op dit moment ligt het aantal werknemers in de bouwsector ongeveer honderdduizend hoger dan het aantal zzp’ers.

Vooral kleine bouwbedrijven zien omzet stijgen in tweede kwartaal 2017

Het gaat goed met de bouwsector in 2017. Het valt daarbij op dat vooral kleine bouwbedrijven hun omzet zien stijgen. Dit komt naar voren uit de cijfers over het tweede kwartaal van 2017. Deze cijfers werden donderdag 24 augustus 2017 gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau is dit nu het elfde kwartaal op rij waarin de omzet in bouw is toegenomen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 is de bouwomzet met 6,3 procent toegenomen.

De afgelopen drie kwartalen lieten ook al zien dat de omzet vooral bij kleine bouwbedrijven sterk gegroeid is. Bouwbedrijven die tot tien werknemers in dienst hebben lieten de sterkste stijging zien in de omzet. Bij deze bedrijven is de omzet gemiddeld op jaarbasis met 9,3 procent gestegen. Naast kleine bouwbedrijven deden ook middelgrote bouwbedrijven het goed. Bij middelgrote bouwbedrijven werken volgens het CBS 10 tot 100 werknemers. Bij bouwbedrijven van deze omvang werd een omzetstijging van 8,7 procent gemiddeld behaald. Grotere bouwbedrijven hadden in dezelfde periode een omzetstijging van 2,2 procent behaald. Dat is aanzienlijk lager dan de middelgrote en kleine bouwbedrijven.

Duizend Haagse brugklassers krijgen smartphones in 2017

Duizend brugklassers uit de Haag die uit minder vermogende gezinnen komen krijgen binnenkort gratis smartphones met toegang tot het internet. Op maandag 21 augustus 2017 werd de eerste Smartphone uitgedeeld door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is de bedoeling dat jongeren de smartphones gebruiken om informatie te vinden over hun school. Daarnaast wordt de smartphone als het goed is ook gebruikt om lesroosters te bekijken. Veel lesroosters worden inmiddels via smartphones uitgedeeld aan leerlingen. Als leerlingen geen smartphone hebben zouden deze kinderen dus belangrijke informatie missen. Dat moet worden voorkomen met deze gratis smartphones. Het smartphoneproject wordt gerealiseerd door een samenwerking van het Haags Kindpakket van de gemeente Den Haag, Leergeld Den Haag ook het Ministerie van Sociale Zaken, T-Mobile en Samsung doen aan het project mee.

Verder moet dit project er ook voor zorgen dat jongeren uit minder vermogende gezinnen in een sociaal isolement terechtkomen. Deze redenen werden genoemd door de initiatiefnemers. Volgens hen houden veel klasgenoten via telefoons contact met elkaar. Bij het uitreiken van de smartphones werden de kinderen ook voorgelicht over de risico’s van smartphones. De risico’s zoals sexting of het gebruik in het verkeer werden bijvoorbeeld genoemd. De abonnementen van de Smartphones kunnen niet worden gebruikt om te bellen naar het buitenland ook zijn de betaalde SMS-diensten geblokkeerd. Dit moet voorkomen dat brugklassers dure abonnementskosten kunnen maken.

Technologie stemherkenning van Microsoft vestigt record in 2017

Microsoft heeft met haar stemherkenningssoftware een nieuw record weten te vestigen in 2017. Tijdens de nieuwe test werd slechts 5,1 procent van de woorden die werden gesproken verkeerd begrepen door de stemherkenningssoftware van het bedrijf. Dit werd bekend gemaakt door Microsoft in een blogbericht. Door deze nauwkeurigheid zou de stemherkenningssoftware van Microsoft even nauwkeurig zijn als het gehoor en de interpretatie door een mens.

Voor de test wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd Switchboard-pakket. De Microsoft-software moest luisteren naar dit Switchboard-pakket en deze woorden opvangen. Het Switchboard-pakket bevat een grote verzameling van telefoongesprekken en wordt al jaren gebruikt door verschillende technologische bedrijven om het herkennen van stemmen door software te testen. De lage foutmarge die door de software van Microsoft werd gerealiseerd werd volgens het bedrijf veroorzaakt door een speciaal systeem dat kan voorspellen wat er vermoedelijk gezegd zal worden in een conversatie. Microsoft gebuikt stemherkenning in haar virtuele assistent Cortana.

Microsoft heeft al eerder een record behaald met haar stemherkenner. Toen behaalde Microsoft een record met een foutmarge van 5,9 procent van de tekst. Het bedrijf ging er vanuit dat die foutmarge gelijk was aan de foutmarge die mensen gemiddeld hebben. Er is echter een strijd gaande in de ontwikkeling van stemherkenning. Microsoft is niet het enige bedrijf dat zich hier mee bezig houdt. Haar concurrent IBM had namelijk een nieuw record gevestigd met een foutmarge van 5,5 procent. Uit een nieuw onderzoek kwam naar voren dat de menselijke foutmarge op het gebied van stemherkenning op 5,1 procent ligt. Dat was de reden waarom Microsoft nu er voor heeft gezorgd dat haar software nog nauwkeuriger is geworden.

Uber wil voormalig topman General Electric als CEO in 2017

De voormalig topman van multinational General Electric (GE) moet de nieuwe CEO van Uber worden tenminste als het aan het bestuur van Uber ligt. Naast hem zijn er nog twee mogelijke CEO’s die Uber overweegt. Jeff Immelt is echter de favoriet om de in juni opgestapte voormalig CEO Travis Kalanick op te volgen. Dit werd door bronnen bekend gemaakt aan Recode.

Tussen 2001 en augustus 2017 was Jeff Immelt de CEO van General Electric. Op dit moment is hij de voorzitter van de raad van commissarissen van het conglomeraat. Uber heeft momenteel te maken met grote problemen in de top. De bedrijfscultuur van het bedrijf zou zijn verpest daarnaast is de reputatie van Uber verslechterd. Daarom is een daadkrachtige CEO nodig om het bedrijf er weer bovenop te helpen. De 61-jarige Amerikaan Jeff Immelt staat bekend om zijn standvastige manier van aansturing bieden aan een organisatie.

Deze standvastige houding is nodig om niet alleen de bedrijfscultuur te verbeteren maar ook om de beursgang van Uber te bewerkstellingen. Deze beursgang lijkt nu nog ver weg maar er zijn al geruchten dat het bedrijf de beursgang binnenkort wil maken. De wens van Uber om Immelt op de positie van CEO aan te stellen is duidelijk maar het is nog niet bekend of Immelt deze positie ook daadwerkelijk wil bekleden. Ook twee andere kandidaten zouden nog in beeld zijn. Deze kandidaten zijn echter niet in de media bekend gemaakt.

Woningprijzen in juli 2017 bijna 8 procent hoger dan juli 2016

De koopwoningen waren in Nederland in de maand juli in totaal 7,6 procent duurder dan in dezelfde maand in 2016. Als men deze prijsontwikkeling afzet tegen de woningprijs op jaarbasis dan trekt men de conclusie dat de gemiddelde woningprijs in juli minder hard is gestegen dan de prijsstijging die in de maanden mei en juni werd geregistreerd. Dit werd maandag 21 augustus 2017 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

De gemiddelde woningprijs had in de maand augustus 2008 haar hoogste punt bereikt. Toen werd al snel duidelijk dat de economie in moeilijkheden terecht zou komen. Een paar jaar later bereikte de woningprijs haar dieptepunt. Dit gebeurde in juni 2013. Vervolgens klom de woningprijs weer iets omhoog en liet een stijgende lijn zien. De woningmarkt is echter nog niet hersteld. Ten opzichte van 2008 lag de prijs in de maand juli 2017 nog ongeveer 6,1 procent lager. Het positieve is echter wel dat de woningprijs op dit moment wel 19,5 procent hoger ligt dan het dal in 2013. Er werd vorige week al door het Kadaster gemeld dat in de maand juli al 1,3 procent meer woningen werden verkocht dan in dezelfde maand in 2016. In juli werden 19.979 woningtransacties. In Nederland werden in de eerste zeven maanden van 2017 in totaal 134.260 woningen verkocht. Dat is ongeveer twintig procent meer dan in dezelfde periode in 2016 werden verkocht.

Robotica bedrijven waarschuwen in 2017 voor ontwikkeling robotmoordwapens

Robotica is een algemene benaming die wordt gebruikt voor bedrijven en opleidingsinstituten die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie en het onderhoud van robots en gerobotiseerde systemen. Een technisch vakgebied dat veel mensen weet te boeien maar dat ook gevaren met zich meebrengt. Het ontwikkelen van robots zorgt ook voor de mogelijkheid om nieuwe wapens te creëren. Daarbij kan men fantaseren over de terminator films en denken dat dit stadium nog ver weg is. Toch kunnen zogenaamde ‘killer robots’ al worden ontwikkeld. Ze zullen er niet direct uitzien als terminator maar er zijn verschillende robots die zijn uitgerust met wapens om mensen te doden.

Killerrobots
Een grote groep bestuurders van robotbedrijven is hier bezorgd over en waarschuwt in een open brief over de gevaren van ‘killer robots’. De experts op roboticagebied zouden graag willen dat de Verenigde Naties (VN) de ontwikkeling van oorlogsrobots een halt gaat toeroepen. Deze open brief wordt getoond tijdens een conferentie over kunstmatige intelligentie in Melbourne. Verschillende topmannen hebben de brief ondertekend waaronder Elon Musk de topman van Tesla. Er zijn naast hem nog handtekeningen onder de brief van meer dan honderd directeuren van prominente bedrijven zoals DeepMind, Clearpath Robotics en Blue Ocean Robotics.

Robotica niet als wapen gebruiken
De autonome robots vormen volgens de ondertekenaars een gevaar voor de veiligheid en het leven van burgers die in oorlogsgebieden aanwezig zijn. De ondertekenaars geven aan dat de dodelijke autonome wapens de derde revolutie in de oorlogsvoering zullen gaan worden. Wanneer robots daadwerkelijk ingezet kunnen worden in gewapende conflicten dan kunnen oorlogen op een veel grotere schaal worden uitgevochten. Dit kan veel sneller gebeuren dan de meeste mensen denken en hopen. Daarom is een waarschuwing op zijn plaats. Er moet geen wapenwedloop plaatsvinden in de ontwikkeling van robots. Met robotica kun je juist hele mooie belangrijke dingen doen om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen.

Uitzendbureaus krijgen het druk in tweede helft 2017

De eerste helft van 2017 is voor veel uitzendbureaus een drukke periode geweest. In verschillende sectoren steeg de vraag naar personeel. Het aantal vacatures nam toe en veel bedrijven besloten om deze vacatures ook uit te zetten bij uitzendbureaus. Dit gebeurde ook in de techniek omdat veel technische bedrijven door het herstel van de economie meer opdrachten hadden binnengehaald. De werkdruk neemt toe en daardoor is er meer personeel nodig. Op de arbeidsmarkt ontstaat echter een tekort aan ervaren krachten. Dit merken uitzendbureaus ook op de cv-databanken. In de eerste helft van 2017 konden nog wel beschikbare techneuten worden gevonden maar voor de tweede helft van 2017 wordt dat lastiger.

VCA en VCU certificaten
Daarom moeten uitzendbureaus creatiever worden. Dit geldt voor uitzendbureaus in de techniek maar ook voor uitzendbureaus die personeel leveren aan de bouw. Voor opdrachtgevers in de bouw en techniek moet echter de veiligheid en kwaliteit voorop blijven staan. Dit houdt in dat ze geen concessies moeten doen aan veiligheidscertificaten zoals het VCA certificaat. Uitzendbureaus die aan VCA gecertificeerde bedrijven uitzendkrachten leveren dienen zelf ook een veiligheidscertificaat te hebben namelijk het VCU certificaat. Intercedenten die bij een VCU uitzendbureau werken dienen bovendien in bezit te zijn van een VIL VCU certificaat. Door deze certificeringen kunnen VCU uitzendbureaus een goede match te maken tussen de vraag naar personeel van technische bedrijven en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt.

Geen concessies op het gebied van veiligheid
Nu het personeel op de arbeidsmarkt schaarser wordt is het voor veel bedrijven verleidelijk om concessies te doen aan de eisen die aan personeel dienen te worden gesteld op veiligheidsgebied. Dit is echter gevaarlijk want in de bouw en de techniek is veiligheid van groot belang. Door minder ervaren krachten zonder veiligheidscertificaten in dienst te nemen wordt de kans op ongelukken groter.

Veiligheidscursussen
Het is daarom goed om het minder ervaren personeel tijdig verschillende veiligheidscursussen te laten volgen. Dit kunnen uitzendbureaus doen maar ook de inlenende bedrijven kunnen hier een bijdrage in leveren. De uitzendbureaus dienen conform de doorgeleidingsplicht alle relevante informatie in te winnen die veilig werken en veiligheid op de werkvloer voor zowel de uitzendkracht als zijn of haar omgeving bevorderen. Uitzendbureaus dienen bij de doorgeleidingsplicht ook aandacht te besteden aan veiligheidscertificaten.

De meeste VCU uitzendbureaus hebben contracten afgesloten en afspraken gemaakt met opleidingsinstellingen. Hierdoor kunnen ze er voor zorgen dat technische uitzendkrachten tijdig de genodigde certificaten kunnen behalen. Naast het zoeken naar technisch personeel zullen veel uitzendbureaus het ook druk krijgen met het bieden van opleidingen en trainingen. Het grote voordeel hiervan is dat het huidige aanbod op de arbeidsmarkt wordt ontwikkeld waardoor het personeel een grotere waarde vormt voor de bedrijven in de techniek. De arbeidsmarkt is een inhaalslag aan het maken ten opzichte van de economische crisistijd.

Plastic waterflesjes mogen weer verkocht worden in Amerikaanse nationale parken in 2017

Wereldwijd wordt de strijd aangegaan tegen plastic. De vervuiling die ontstaat door plastic afval is enorm. Men heeft het zelfs over een plastic soep in de wereldzeeën. Geen wonder dat in verschillende landen wordt nagedacht over de beperking van plastic verpakkingen. Ook in Amwerika werd zes jaar geleden een verbod ingevoerd met betrekking tot de verkoop van plastic waterflesjes in een aantal grote Amerikaanse Nationale Parken.

De toenmalige president Barack Obama wilde met het verbod de milieuvervuiling die ontstond door de grote hoeveelheden plastic afval in de nationale parken verminderen. In veel grote nationale parken kunnen mensen op centrale plekken hun plastic flesjes bijvullen met water. Daardoor zou een verkoop van waterflesjes in deze parken niet meer nodig zijn om het gemak van de mens te dienen. In plaats daarvan is het verbod op de verkoop van plastic waterflesjes alleen maar goed voor de reductie van afval en het beschermen van het milieu.

Het schept dan ook verbazing dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten om het verbod op het verkopen van plastic flesjes water in nationale parken op te heffen. Hiermee krijgt de International Bottled Water Association (IBWA), die in 2011 lobbyde tegen de milieuwet, alsnog haar zin. De verklaring die het Witte Huis noemde over het terugdraaien van de wet leek bovendien sterk op de campagnetekst van de IBWA in 2011. Het is ook nog zo dat er door Trump een nieuwe onderminister is aangesteld voor Binnenlandse Zaken. Deze aanstelling gebeurde drie weken geleden. Vanaf dat moment werd David Bernhardt de nieuwe onderminister op deze belangrijke post. Hij was echter eerder lobbyist voor Nestlé.

Dit bedrijf is een van de grootste verkopers van flessen water in de VS. Volgens sommigen houdt de aanstelling van David Bernhardt verband met het besluit om het verbod op de verkoop van plastic flessen in nationale parken op te heffen. Democratische senatoren stemden eerder tegen de aanstelling van David Bernhardt. Hij werd door de democratische senatoren een “een wandelende belangenverstrengeling” genoemd. De Republikeinen hebben echter geen bezwaren genoemd en stemden in met zijn aanstelling. In een verklaring liet Nestlé volgens The Washington Post weten niets te maken te hebben met het besluit van Bernhardt.