Nederland mogelijk in 2021 afhankelijk van buitenlands hoogcalorisch gas

Nu de gasproductie in Groningen is afgenomen is er op den duur een tekort aan Nederlands laagcalorisch gas om in de behoefte van Nederlandse consumenten en bedrijven te voorzien. Het is afhankelijk van de beslissingen die worden genomen door het komende kabinet. Er zijn verschillende scenario’s dit in kaart zijn gebracht. Zo is er een scenario dat er vanuit gaat dat Nederland in 2021 buitenlands gas moet importeren voor eigen gebruik. Er zijn echter ook ramingen die uit gaan van acht jaar of twaalf jaar. Dit is door het TNO in kaart gebracht. De Nationale Energieverkenning 2016 gaar nog uit van 2030.

Zelfvoorzienend in aardgas
Al jaren lang heeft Nederland in haar eigen behoefte aan gas kunnen voorzien. Daarnaast heeft Nederland geruime tijd miljarden euro’s kunnen verdienen met het exporteren van voornamelijk aardgas uit de Groningse gasvelden. De afgelopen jaren is de aardasproductie in Nederland afgenomen. Dit is het gevolg van de problemen die zijn ontstaan door de gaswinning. In Groningen is de bodem namelijk gedaald in de gaswinningsgebieden. Daardoor hebben aardbevingen plaatsgevonden en is er veel materiële en immateriële schade ontstaan in bepaalde delen van de provincie Groningen.

Hoogcalorisch gas en laagcalorisch gas
Volgens het onderzoek van de TNO zal Nederland binnen vier tot zes jaar gas moeten importeren uit het buitenland als Nederland haar aardgasproductie verder gaat reduceren. Er zijn volgens het TNO echter verschillende onzekere factoren die er voor zorgen dat het moeilijk is om een meer nauwkeuriger inschatting te geven over het moment waarop Nederland aardgas zal moeten importeren. Het probleem dat dan zal ontstaan heeft te maken met het type gas dat Nederland zal importeren. Nederland heeft namelijk laagcalorisch gas in eigen bodem. Dit is aardgas waaruit minder energie gehaald kan worden dan uit het hoogcalorisch gas dat uit het buitenland zal moeten worden gehaald. De Nederlandse gastoestellen en andere apparatuur die aangesloten is op het aardgasnet is echter niet geschikt voor de toepassing van hoogcalorisch gas. Daar moeten nog technische oplossingen voor worden gevonden.