Vacatures in de bouw nemen toe in tweede kwartaal 2017

Op donderdag 24 augustus 2017 werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt welke ontwikkelingen er plaatsvonden in de bouwsector in het tweede kwartaal van 2017. Hieruit komt duidelijk naar voren dat vooral kleine bouwbedrijven die niet meer dan tien werknemers in dienst hebben het goed doen. Ook middelgrote bouwbedrijven lieten een duidelijke toename in de bouwomzet zien. Grotere bouwbedrijven deden het minder goed, maar lieten desalniettemin ook een kleine stijging van 2,2 procent in hun bouwomzet zien. De omzetstijging zorgt er voor dat bouwbedrijven meer inkomsten hebben ook laat deze stijging duidelijk zien dat bouwbedrijven het drukker hebben. Geen wonder dat de werkgelegenheid toeneemt in deze sector en dat uit zich met name in het aantal vacatures dat in deze sector wordt open gezet.

Openstaande vacatures in de bouw
Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte ook bekend dat het aantal openstaande vacatures in de bouwbranche is gestegen. In het tweede kwartaal van 2017 is het aantal vacatures in de bouwnijverheid zelfs op het hoogste niveau sinds 2009 beland. Het CBS registreerde dat in kwartaal twee van 2017 in totaal ongeveer 11.400 banen in de sector onvervuld gebleven. Deze vacatures bleven dus vacant. Dit maakt duidelijk dat de werkgelegenheid in de bouwsector groter is dan het aantal arbeidskrachten. Het personeelstekort zorgt er voor dat bouwbedrijven hun projecten minder snel kunnen afronden of zelf bouwprojecten moeten weigeren. Deze luxe konden bouwbedrijven zich zeker niet veroorloven in 2013 toen de economische crisis op zijn hevigste was. In totaal geeft twintig procent van de bouwondernemers dat het tekort aan arbeidskrachten de bedrijfsactiviteiten belemmert. In het eerste kwartaal van 2017 was dat nog bij een op de dertien ondernemers het geval.