Wat is een Segway?

Segway is een compact eenpersoons vervoersmiddel dat elektrisch wordt aangedreven en zelfbalanderend is. Een Segway heeft verschillende benamingen waaronder de Segway PT. Daarbij staat de afkorting voor Personal Transporter. Daarmee wordt duidelijk wat de doelstelling is voor de Segway namelijk persoonlijk transport. Dean Kamen is de persoon die de Segway PT heeft ontwikkeld en uitgevonden. Sinds december 2001 wordt de Segway geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf Segway Inc.

Segway techniek
Een Segway is een eenvoudig voertuigje om te zien. Een persoon die zich op een Segway wil verplaatsen staat op een onderstel van twee wielen waaraan een stang met een stuur is bevestigd. Een Segway bengt zichzelf in balans terwijl de bestuurder op een klein platform staat met twee wielen er onder. Voor het balanceren is een besturingsmodule aangebracht in de Segway PT. Deze is gekoppeld aan sensoren waardoor de positie van het voertuig wordt bepaald. De sensoren zijn gebaseerd op MEMS-gyro. Het voertuig bevat twee elektromotoren die van groot belang zijn voor het balanceren van het voertuig.

De twee wielen worden namelijk aangedreven door deze twee elektromotoren van het voertuig. De elektromotoren maken het mogelijk dat de wielen van de Segway onafhankelijk van elkaar kunnen draaien. Het ene wiel kan dus sneller draaien dan het andere wiel waardoor men bochten kan maken en kan draaien. Daardoor kan het voertuig in balans komen en zal deze minder snel omvallen. Ook wanneer de bestuurder naar voren leunt of juist een beetje naar achteren zal het voertuig zichzelf in balans brengen. Deze elektromotoren worden van elektrische energie voorzien door oplaadbare batterijen. Het zelfbalanceren van de Segway gebeurd automatisch en is niet afhankelijk van het gewicht of de snelheid.

Verplaatsen met een Segway PT
Een Segway komt in beweging wanneer iemand op het platform staat en tegen het stuur aanleunt. In feite wordt het voertuig dus in beweging gebracht door gebruik te maken van het lichaamsgewicht van de bestuurder. Als iemand voorzichtig naar achteren leunt gaat de Segway naar achteren rijden. Verder is het sturen eenvoudig doormiddel van het stuur aan de stuurstang. Deze kan men naar links of rechts draaien.

Snelheid van een Segway
De Segway PT heeft een snelheidsbegrenzer die is ingebouwd. Deze snelheidsbegrenzer zorgt er voor dat het voertuig niet sneller kan dan 20 kilometer per uur. De Segway PT is voorzien van twee standen. De voetgangerstand die niet harder gaat dan 6 kilometer per uur. Dit wordt ook wel de voetgangersmodus genoemd en is geschikt voor voetgangersgebieden. Daarnaast is er de 20 km-stand die ook wel de fietsmodus wordt genoemd. Door de Segway in deze stand te zetten kan men maximaal 20 kilometer per uur rijden. Dat is veel te snel voor een rit op het voetpad maar deze stand is wel geschikt voor een rit met de Segway op het fietspad.

Segway en de wet
Een Segway is een vrij nieuw voertuig op de weg en het voetpad. Om die reden worden de wetten en regels met betrekking tot het gebruik van een Segway op de openbare weg of op fietspaden en voetpaden regelmatig heroverwogen. In ieder geval is het gebruik van de Segway sinds 1 juli 2008 op de openbare weg toegestaan. Ook mag de Segway op fietspaden worden gebruikt en bij het ontbreken van fietspaden mag de Segway ook worden gebruikt op rijbanen. Daarbij mag een Segway een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur behalen. Voor een voetpad mogen gehandicapten een Segway gebruiken met een snelheid tot 6 kilometer per uur. Mensen die gebruik willen maken van een Segway als vervoersmiddel moeten minimaal 16 jaar oud zijn. Dat is dezelfde leeftijdsgrens als de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd bij het besturen van een stins. Een stins is in feite een Segway met daarvoor een grote bak waarin goederen of mensen (kinderen) vervoerd kunnen worden.

Wat is actieve veiligheid bij machines en voertuigen?

Actieve veiligheid is een term die wordt gebruikt voor alle technische systemen en constructies die aanwezig zijn in en rond een voertuig of machine met het doel: het voorkomen van letsel en ongevallen. Passieve veiligheid verschilt met actieve veiligheid omdat passieve veiligheid gericht is op het beperken van de schadelijke gevolgen tijdens een ongeval. Met name in de voertuigindustrie is actieve veiligheid een zeer bekende term. Actieve veiligheid wordt echter ook toegepast bij machines.

Voorbeelden van actieve veiligheid
Als men het heeft over actieve veiligheid bij auto’s en bedrijfswagens heeft men het meestal over een enorme diversiteit aan technieken en systemen die geïntegreerd kunnen zijn in auto’s.  Zo zijn bijvoorbeeld de banden, wielophanging en vering belangrijk voor de wegligging van het voertuig. Dit heeft invloed op de veiligheid omdat het contact met de weg van groot belang is. Ook het remsysteem is belangrijk, systemen zoals rembekrachtiging, gescheiden remsysteem en antiblokkeersysteem (ABS) zorgen er voor dat de veiligheid wordt vergroot.

Ook een electronic stability program (ESP) vergroot de veiligheid evenals de stuurbekrachtiging. Verlichting zorgt er ook voor dat de veiligheid wordt verbetert en ongelukken worden voorkomen. Door een goede verlichting heeft de bestuurder een beter zicht op het omringende verkeer. Daarnaast is het voertuig ook voor de overige verkeersdeelnemers beter zichtbaar. Een derde remlicht zorgt er voor dat achteropkomende voertuigen goed kunnen zien dat de bestuurder op de rem trapt. Hierdoor kunnen andere weggebruikers tijdig anticiperen.

Ook bij motorfietsen wordt aandacht besteed aan actieve veiligheid.  Ook hierbij is het integraal remsysteem belangrijk evenals het antiblokkeersysteem. Verder zijn spiegels belangrijk voor het zicht van de motorrijder. Verlichting is voor motorfietsen ook van groot belang, omdat het verhoudingsgewijs kleine voertuigen zijn op de weg. Daarom moeten ze goed zichtbaar zijn voor de overige weggebruikers. Verder kunnen motorfietsen ook worden uitgerust met een tyre-pressure monitoring system, een startbeveiliging, tractiecontrole en een slipkoppeling ter verbetering van de veiligheid.

Bij machines kunnen speciale veiligheidssystemen worden aangebracht met behulp van camera’s en sensors die kunnen zien of mensen in de buurt van scherpe of roterende machinedelen komen. De machine kan dan automatisch uitschakelen. Verder kunnen roterende of snijdende machinedelen worden afgeschermd met beschermkappen. Ook is het mogelijk om machines zo te ontwerpen dat ze met twee handen bediend moeten worden zodat mensen niet met één hand in de snijdende delen terecht kunnen komen.

Actieve veiligheid is geen garantie
Actieve veiligheid biedt geen garantie tegen ongelukken. Uiteindelijk zal de bestuurder of de machinebediener zelf een doorslaggevende rol spelen bij het reduceren van de kans op ongelukken. Veiligheid begint bij de mensen zelf. Zij dienen de machines en voertuigen veilig te gebruiken en regelmatig te onderhouden. Goed onderhoud zorgt er namelijk voor dat de kans op ongelukken klein blijft. Daarom is voor auto’s de Algemene Periodieke Keuring APK ingevoerd. Ook machines moeten regelmatig door een erkende instantie worden gekeurd. In Nederland dient men in bezit te zijn van een geldig rijbewijs en dienen machinebedieners van te voren goed geïnstrueerd te zijn over de werking van machines en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Waaruit bestaat een APK oftewel een Algemene Periodieke Keuring?

APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. Deze keuring is in Europa verplicht voor auto’s. De APK is bedoelt om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Er wordt onderheid gemaakt tussen een APK voor lichte voertuigen en een APK voor zware voertuigen. Een APK is een keuring die moet worden uitgevoerd door een erkend APK-bedrijf. Deze erkenning wordt gedaan door de RDW.

RDW
De afkorting RDW staat voor RijksDienst voor het Wegverkeer. Deze instantie is een zelfstandig bestuursorgaan welke onder andere verantwoordelijk is voor het toezicht en het controleren van de technische deugdelijkheid van gemotoriseerde voertuigen. Deze controle wordt onder andere gedaan doormiddel van de APK.

RDW erkend
Autobedrijven die in Nederland een APK mogen uitvoeren hebben een erkenningsschild met daarop ‘RDW erkend’. Daarnaast staat er een sticker op het bord met de tekst ‘APK lichte voertuigen’ of ‘APK zware voertuigen’.  Hierdoor weet een automobilist dat een bedrijf door de RDW erkend is om een APK uit te voeren.

Wat is het doel van een APK?
Het belangrijkste doel van de APK is het controleren of de auto technisch in orde is en dat de bestuurder met de auto veilig kan rijden zonder zichzelf en andere weggebruikers in gevaar te brengen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan milieuaspecten. Een auto moet niet onnodig vervuilend zijn en het lekken van olie en andere schadelijke stoffen zoals koelvloeistoffen moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Ondanks de doelstelling en de frequentie van een APK blijft deze keuring slechts een momentopname. Een APK is daardoor geen garantie dat het voertuig ook daadwerkelijk een jaar lang technisch in orde blijft. Daar zijn namelijk verschillende factoren van afhankelijk. Verder is een APK voor de auto eigenaar geen reden om de auto niet te onderhouden. Ook na het verstrekken van een nieuw positief APK keuringsrapport zal de auto goed onderhouden moeten worden en zal onder andere de bandenspanning, de koelvloeistof en het oliepeil regelmatig door de bestuurder moeten worden gecontroleerd.

Waar wordt op gelet tijdens een APK?
De APK wordt gedaan door een APK keurmeester. Dit is een automonteur of een autotechnicus die een opleiding heeft gevolgd voor het uitvoeren van algemene periodieke keuringen aan voertuigen. Een APK keurmeester is bevoegd om deze keuringen uit te voeren. Deze keurmeesters werken bij een RDW erkend bedrijf. Tijdens de APK wordt op een aantal aspecten gelet.

Verkeersveiligheid
Allereerst let men op de verkeersveiligheid. Tijdens dit onderdeel van de APK wordt gelet op de volgende technische aspecten van het voertuig:

  • Remmen
  • Wielophanging
  • Schokdempers
  • Banden
  • Stuurinrichting
  • Verlichting
  • Carrosserie

Milieu
Naast verkeersveiligheid is ook het milieu een belangrijk aspect. Tijdens dit onderdeel van de keuring wordt gekeken of de auto niet onnodig milieubelastend is. Hierbij komen de volgende keuringsonderdelen aan de orde:

  • Uitlaatgassen
  • Roetmeting  bij dieselmotoren.
  • Viergasmeting bij benzinemotoren

Voertuig
Tijdens de APK wordt naast de verkeersveiligheid en de milieutechnische staat van de auto ook gekeken naar de algemene aspecten met betrekking tot het voertuig. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het voertuigidentificatienummer en het kentekenbewijs deel I. Ook de gebruikte brandstof wordt beoordeeld. Een voertuig moet over de juiste kentekenplaten beschikken.