Wat is een Segway?

Segway is een compact eenpersoons vervoersmiddel dat elektrisch wordt aangedreven en zelfbalanderend is. Een Segway heeft verschillende benamingen waaronder de Segway PT. Daarbij staat de afkorting voor Personal Transporter. Daarmee wordt duidelijk wat de doelstelling is voor de Segway namelijk persoonlijk transport. Dean Kamen is de persoon die de Segway PT heeft ontwikkeld en uitgevonden. Sinds december 2001 wordt de Segway geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf Segway Inc.

Segway techniek
Een Segway is een eenvoudig voertuigje om te zien. Een persoon die zich op een Segway wil verplaatsen staat op een onderstel van twee wielen waaraan een stang met een stuur is bevestigd. Een Segway bengt zichzelf in balans terwijl de bestuurder op een klein platform staat met twee wielen er onder. Voor het balanceren is een besturingsmodule aangebracht in de Segway PT. Deze is gekoppeld aan sensoren waardoor de positie van het voertuig wordt bepaald. De sensoren zijn gebaseerd op MEMS-gyro. Het voertuig bevat twee elektromotoren die van groot belang zijn voor het balanceren van het voertuig.

De twee wielen worden namelijk aangedreven door deze twee elektromotoren van het voertuig. De elektromotoren maken het mogelijk dat de wielen van de Segway onafhankelijk van elkaar kunnen draaien. Het ene wiel kan dus sneller draaien dan het andere wiel waardoor men bochten kan maken en kan draaien. Daardoor kan het voertuig in balans komen en zal deze minder snel omvallen. Ook wanneer de bestuurder naar voren leunt of juist een beetje naar achteren zal het voertuig zichzelf in balans brengen. Deze elektromotoren worden van elektrische energie voorzien door oplaadbare batterijen. Het zelfbalanceren van de Segway gebeurd automatisch en is niet afhankelijk van het gewicht of de snelheid.

Verplaatsen met een Segway PT
Een Segway komt in beweging wanneer iemand op het platform staat en tegen het stuur aanleunt. In feite wordt het voertuig dus in beweging gebracht door gebruik te maken van het lichaamsgewicht van de bestuurder. Als iemand voorzichtig naar achteren leunt gaat de Segway naar achteren rijden. Verder is het sturen eenvoudig doormiddel van het stuur aan de stuurstang. Deze kan men naar links of rechts draaien.

Snelheid van een Segway
De Segway PT heeft een snelheidsbegrenzer die is ingebouwd. Deze snelheidsbegrenzer zorgt er voor dat het voertuig niet sneller kan dan 20 kilometer per uur. De Segway PT is voorzien van twee standen. De voetgangerstand die niet harder gaat dan 6 kilometer per uur. Dit wordt ook wel de voetgangersmodus genoemd en is geschikt voor voetgangersgebieden. Daarnaast is er de 20 km-stand die ook wel de fietsmodus wordt genoemd. Door de Segway in deze stand te zetten kan men maximaal 20 kilometer per uur rijden. Dat is veel te snel voor een rit op het voetpad maar deze stand is wel geschikt voor een rit met de Segway op het fietspad.

Segway en de wet
Een Segway is een vrij nieuw voertuig op de weg en het voetpad. Om die reden worden de wetten en regels met betrekking tot het gebruik van een Segway op de openbare weg of op fietspaden en voetpaden regelmatig heroverwogen. In ieder geval is het gebruik van de Segway sinds 1 juli 2008 op de openbare weg toegestaan. Ook mag de Segway op fietspaden worden gebruikt en bij het ontbreken van fietspaden mag de Segway ook worden gebruikt op rijbanen. Daarbij mag een Segway een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur behalen. Voor een voetpad mogen gehandicapten een Segway gebruiken met een snelheid tot 6 kilometer per uur. Mensen die gebruik willen maken van een Segway als vervoersmiddel moeten minimaal 16 jaar oud zijn. Dat is dezelfde leeftijdsgrens als de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd bij het besturen van een stins. Een stins is in feite een Segway met daarvoor een grote bak waarin goederen of mensen (kinderen) vervoerd kunnen worden.