Bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in opkomst in 2018

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) neemt aan populariteit toe vanaf 2018. Er zijn steeds meer mensen die een huis laten bouwen zonder dat er een projectontwikkelaar als regiehouder optreed. Bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap betekent dat de groep die wil gaan bouwen zelf alles moet gaan regelen. Dat begint met het regelen van bouwgrond maar ook het opstellen van de bouwtekeningen en het regelen van een aannemer hoort er bij. CPO gebeurd vaak wel met de ondersteuning van een begeleider die de mensen ondersteund met het in gang zetten en afronden van de noodzakelijke procedures.

Voordelen en nadelen van CPO Bouwen
CPO bouwen heeft voordelen maar ook nadelen. Een belangrijk nadeel van bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is dat het veel meer tijd kost. Ook moet iedereen goed weten wat van hem of haar verwacht wordt. Mensen die collectief particulier willen gaan bouwen zullen onderling duidelijke afspraken moeten maken. Daarbij moeten ook keuzes worden gemaakt. Bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap wordt niet gedaan voor één woning maar voor meerdere woningen tegelijk. Daardoor moeten de woonwensen de persoonlijke smaak en andere aspecten van deze groep mensen op elkaar worden afgestemd. Kortom welke dakpannen of welke kleur steen kies je. Hoe groot moeten de woningen worden en hoe duurzaam? Dat zijn allemaal aspecten die men onderling moet afstemmen. Er kunnen doormiddel van collectief particulier opdrachtgeverschap wel goedkopere bouwprojecten worden ontwikkeld. Er wordt veel meer eigen tijd gestoken in dit soort projecten. Mensen moeten veel meer zelf doen. Dat spaart natuurlijk kosten.

Aantal woningen in CPO
In Nederland worden ieder jaar slechts duizend woningen op basis van CPO gebouwd. Dat is slechts een fractie van de totale woningmarkt. Ongeveer de helft van de mensen die deelnemen aan deze bouwprojecten zijn starters. Desondanks neemt ook de interesse van andere spelers op de woningmarkt toe als het gaat om CPO. Ook hypotheekverstrekkers in Nederland staan er steeds meer voor open. Inmiddels lopen er in tientallen gemeentes projecten gebaseerd op collectief particulier opdrachtgeverschap.