Wat is Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Nederland en wat doet deze instantie?

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk is een samenwerkingsverband tussen installatiebedrijven. Deze instantie is gericht op het zoeken van technisch personeel. Daarnaast richt het Opleidingsbedrijf InstallatieWerk zich ook op het opleiden van personeel zodat er voldoende gediplomeerd personeel beschikbaar is voor installatiebedrijven. VEV werft technisch talent vanuit VMBO-opleidingen en Havo-opleidingen.

Wat doet Opleidingsbedrijf InstallatieWerk
Deze technische talenten kunnen een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen op verschillende niveaus. Opleidingsbedrijf InstallatieWerk zorgt er met alle partijen in hun netwerk voor dat geschikt personeel bij bedrijven wordt geplaatst. Bedrijven krijgen door de bemiddeling van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk gemotiveerd technisch personeel en deelnemers aan een technische opleiding krijgen een geschikte leerwerkplek waar ze hun opleiding kunnen volgen en afronden.

Werkgelegenheid
Ook de overheid is gebaat bij de activiteiten van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk. Dit samenwerkingsverband zorgt er namelijk ook voor dat deelnemers aan opleidingenvoldoende aansluiting hebben met de bedrijfswereld. Dit voorkomt uitval tijdens opleidingen en werkloosheid na het afronden van een opleiding. De werkzaamheden van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk zijn dus goed voor de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid.

Omvangrijk netwerk
Opleidingsbedrijf InstallatieWerk  heeft meer dan 3.500 leerlingen en bevat ongeveer 2.000 aangesloten bedrijven. Door dit omvangrijke netwerk is dit samenwerkingsverband de grootste opleider in de installatiebranche. Hiervan profiteren de deelnemers die een opleiding volgen en de bedrijven die de deelnemers in dienst hebben. Ook de Regionale Opleidingsinstituten hebben baad bij de coördinerende rol van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk omdat ze hierdoor nieuwe deelnemers aan opleidingen krijgen.

Doel van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk
Doormiddel van een breed scala aan activiteiten tracht Opleidingsbedrijf InstallatieWerk de arbeidsmarkt te voorzien van gediplomeerd en ervaren personeel op elektrotechnisch gebied en op het gebied van installatietechniek.

Leerarbeidsovereenkomst
Opleidingsbedrijf InstallatieWerk werkt samen met Regionale Opleidingsinstituten, de zogenoemde ROC’s. De opleidingen van het Opleidingsbedrijf Installatiewerk worden uitgevoerd in het kader van de Beroepsbegeleidende Leerwerg (bbl). De deelnemers aan de opleiding werken en leren, daarom wordt dit opleidingssysteem ook wel ‘werken en leren’ genoemd.

Dit houdt ook in dat de deelnemers een leer-arbeidsovereenkomst sluiten. Deze overeenkomst wordt gesloten met het Opleidingsbedrijf Installatiewerk. Deze instantie is hierdoor de werkgever voor de deelnemer en zorgt er voor dat de deelnemer wordt geplaatst bij een erkend leerbedrijf.  Het Opleidingsbedrijf Installatiewerk ondersteund daarna de deelnemer met de praktijkopdrachten, de beroepsopdrachten en de beroepspraktijkvorming. Het ROI betaald het salaris of de stagevergoeding aan de werknemer uit. Op dit opleidingsinstituut volgt de deelnemer ook het theoretische deel van de opleiding.

Wat is een VEV-opleiding of een VEV-erkend leerbedrijf?

De afkorting VEV staat voor Vereniging tot bevordering van Elektrotechnisch Vakonderwijs, het wordt ook wel kortweg vertaald met Vereniging Elektrotechnisch Vakonderwijs. Dit is een vereniging die al meer dan negentig jaar een belangrijke positie inneemt op het gebied van onderwijs in de elektrotechniek. De VEV richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van opleidingen in de elektrotechniek. De instantie ontwikkelt hiervoor vakopleidingen. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt de VEV lesmaterialen, cursussen en examens.

VEV zorgt voor afstemming van belangen
De VEV wil dat opleidingen in de elektrotechniek goed aansluiten op de praktijk. Daarom werk de VEV veel samen met werkgeverorganisaties. Daarnaast werkt de vereniging ook samen met werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen. Deze verschillende organisaties en belangengroepen bekijken de elektrotechniek van verschillende kanten. Werkgevers hebben belang bij goed personeel maar letten ook op de kosten. Personeel wil graag over voldoende kennis beschikken maar heeft wel de ruimte nodig van bedrijven om te leren en te werken.

Bedrijven zullen dus moeten investeren in personeel. Personeel zal zich moeten inzetten op het opleidingsinstituut en zal daarnaast ook effectief en professioneel moeten werken in het bedrijf. Opleidingsinstellingen willen professionele opleidingen aanbieden maar letten tegenwoordig ook veel op de kosten die verbonden zijn aan onderwijs. Ook moeten opleidingsinstellingen regelmatig hun opleidingsinhoud aanpassen op de nieuwe technieken en methodes die in de praktijk worden toegepast.

VEV-erkenning
Bedrijven die actief zijn in de elektrotechniek kunnen bij VEV een verzoek indienen om een erkend leerbedrijf te worden. VEV kan bedrijven als erkend leerbedrijf. Dit doet de vereniging op basis van de werkzaamheden die het bedrijf uitvoert en begeleiding die het bedrijf aan leerlingen kan bieden. Op basis hiervan stelt de VEV samen met het bedrijf een lijst op van opleidingen die bij het bedrijf gevolgd kunnen worden met VEV-erkenning. Voor onderstaande BBL en BOL opleidingen kan een bedrijf worden aangemerkt als ‘VEV-erkend Leerbedrijf’.

 • AMSI – Assistent Monteur Sterkstroom Installaties
 • MSI – Monteur Sterkstroom Installaties
 • Elektromonteur
 • MBI – Monteur elektrische Bedrijfs Installaties
 • EMSI – Eerste Monteur Sterkstroom Installaties
 • EMBI – Eerste Monteur elektrische Bedrijfs Installaties
 • TSI – Technicus Sterkstroom Installaties
 • MK-EIT – MiddenKaderfunct. Elektrotechn. Installatie Techniek
 • Elektromonteur differentiatie industriële installaties
 • Alg. vaardigheden Middenkaderfunc. Elektrotechniek
 • Installeren elektrotechnische installaties

Wat kun je met de opleiding Technicus Sterkstroominstallaties (TSI)

Technicus Sterkstroominstallaties is een veelzijdig beroep in de elektrotechniek. Een elektromonteur met een diploma TSI voert in de praktijk verschillende werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het calculeren en ontwerpen van elektrotechnische installaties. Daarnaast zal een Technicus Sterkstroominstallaties in de praktijk ook zelfstandig elektrotechnische installaties aanleggen.

Ook het onderhouden van deze installaties hoort bij de werkzaamheden van de technicus. In de praktijk geeft een TSI ook vaak leiding aan collega’s op de bouw. De projecten waar een Technicus Sterkstroominstallaties werkzaam is kunnen zowel in de woningbouw als in de utiliteitssector worden uitgevoerd. De installaties waaraan een TSI werk zijn verschillend daarom moet hij of zij over voldoende kennis beschikken. Deze kennis wordt geboden op de opleiding Technicus Sterkstroominstallaties.

Niveau van opleiding TSI
De opleiding Technicus Sterkstroominstallaties (TSI) is een opleiding op niveau 4 volgens de Nederlandse kwalificatiestructuur BVE. Dit mbo niveau 4 en is vergelijkbaar met het ISCED-niveau 4C.

Wat leer je op de opleiding TSI
Deelnemers aan de opleiding TSI leren verschillende vaardigheden met betrekking tot elektrotechnische installaties. Ze leren hoe ze deze moeten installeren en onderhouden. Ook is er in de opleiding aandacht voor elektrische meet- en regelcomponenten en PLC’s. Er wordt geleerd hoe men elektrotechnische laagspanningsinstallaties moet aanleggen en hoe men besturingssystemen moet inregelen en testen. Ook het inbedrijfstellen van installaties en het storing zoeken en het oplossen daarvan behoort tot de inhoud van de opleiding TSI.

De opleiding TSI besteed ook aandacht aan werkvoorbereiding rondom elektrotechnische installaties. Deelnemers aan de opleiding leren een installatie te ontwerpen en te tekenen. Calculatie en aannemen komt aan de orde. Hierbij komen ook wetgeving en regelgeving en normen aan de bod.

Veiligheid is zeer belangrijk in de elektrotechniek. Als men installaties aanraakt die onder spanning staan kunnen de gevolgen levensgevaarlijk zijn. Om die reden is er op de opleiding TSI aandacht voor veiligheid op de werkplek. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan eigen veiligheid. Ook de veiligheid van collega’s en andere mensen in de werkomgeving moet tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden van een Technicus Sterkstroominstallaties gewaarborgd zijn. Daarom is hier aandacht voor in de opleiding.

Wat voor werk kun je krijgen met een diploma TSI?
Een diploma TSI heeft meerwaarde op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat iemand naast deze opleiding ook praktijkervaring heeft opgedaan tijdens stages of werkzaamheden bij elektrotechnische bedrijven. De aard van deze praktijkervaring zorgt er meestal voor dat een Technicus Sterkstroominstallaties zich in een bepaalde richting van de elektrotechniek heeft gespecialiseerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan meet- en regeltechniek en PLC’s. Ook kunnen mensen met een TSI opleiding gespecialiseerd worden in werkvoorbereiding en technisch tekenen.

Een TSI is een specialist en zal daarom in de praktijk nog regelmatig aanvullende cursussen en opleidingen moeten volgen voor de uitoefening van zijn of haar vak. Dit kunnen bijvoorbeeld opleidingen en cursussen zijn over speciale software of ontwikkelingen in de meet- en regeltechniek. De ontwikkelingen in de techniek zijn de afgelopen jaren in hoogt tempo toegenomen. Door regelmatig opleidingen en cursussen te volgen zal de TSI een specialist blijven.

Wat kun je met een opleiding Assistent Monteur Sterkstroominstallaties (AMSI)?

Een opleiding Assistent Monteur Sterkstroominstallaties wordt in de praktijk vaak afgekort met AMSI. De opleiding is bestemd voor mensen die met sterkstroominstallaties willen werken in de elektrotechniek. Voordat iemand deze opleiding wil gaan volgen moet hij of zij zich goed oriënteren op de elektrotechniek. Een AMSI opleiding is zeer specifiek gericht op de elektrotechniek waardoor de opleiding voor andere functies en branches nauwelijks waarde heeft op het cv.

Wat zijn sterkstroominstallaties en waar vind je deze?
Sterkstroominstallaties of krachtstroominstallaties kunnen in verschillende gebouwen worden gevonden. Bij de meeste gebouwen wordt gewerkt met spanningen van 230 Volt of 400 Volt. In woningen is de spanning meestal 230 Volt. In de utiliteit en industrie komt ook een spanning voor van 400 Volt en een Ampère van 1600. Bij spanningen van 230 Volt of 400 Volt spreekt men van sterkstroom. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een spanning van maximaal 24 Volt spreekt men over zwakstroom. Zwakstroom is veel te vinden in elektronicaproducten, radio’s, tv’s en computers. Een Assistent Monteur Sterkstroominstallaties verricht werkzaamheden aan sterkstroominstallaties.

Wat doet een Assistent Monteur Sterkstroominstallaties (AMSI)?
Een Assistent  Monteur Sterkstroominstallaties (AMSI) verricht werkzaamheden onder leiding en toezicht van een ervaren monteur op het gebied van sterkstroominstallaties. Meestal is dat iemand die opgeleid is tot een Eerste Monteur Sterkstroominstallaties. Een AMSI moet goed in staat zijn om onder een leidinggevende te werken. Daarnaast moet hij of zij niet te verlegen zijn om vragen te stellen over bijvoorbeeld een technische tekening of installatie. De werkzaamheden die een AMSI uitvoert zijn divers. Zo plaatst een AMSI wandcontactdozen en centraaldozen. Daarnaast worden gleuven in de muur gefreesd waarin de leidingen worden geplaatst waardoor de kabels lopen naar de verschillende contactpunten. Door deze leidingen worden door de AMSI draden of kabels getrokken. Een AMSI mag meestal niet zelfstandig een meterkast inrichten of nieuwe groepen aanleggen. Hierbij is toezicht van een ervaren monteur sterkstroominstallaties belangrijk.

Waar werkt een Assistent Monteur Sterkstoominstallaties (AMSI)?
Een Assistent Monteur Sterkstoominstallaties kan werkzaamheden uitvoeren voor een (elektrotechnisch) installatiebedrijf. De werklocaties kunnen verschillen omdat installatiebedrijven projectmatig werken. Zo kunnen projecten in de woningbouw maar ook in de utiliteit worden uitgevoerd op verschillende adressen. Een AMSI moet flexibel inzetbaar zijn en daarom is het verstandig dat hij of zij over een rijbewijs en eventueel een auto beschikt. Een AMSI kan in verschillende fasen van een bouwproject ingezet worden. Dit kan zowel in de ruwbouw maar ook in de afmontage zijn. Grof en fijn werk komen beide aan de orde. In de ruwbouw kan in ‘open bouw’ worden gewerkt en is er sprake van kou en tocht. De arbeidsomstandigheden kunnen wisselen.  De afmontage is gericht op het leveren van zichtwerk.

Toelatingseisen voor de opleiding Assistent Monteur Sterkstroominstallaties (AMSI)
De toelatingseisen voor een opleiding tot Assistent Monteur Sterkstroominstallaties zijn minder zwaar dan de opleiding MSI en EMSI. Als assistent werk je onder toezicht en daarom hoeft een AMSI niet over een vooropleiding te beschikken. Wel moet iemand die in aanmerking wil komen voor de opleiding AMSI minimaal 16 jaar zijn. Verder zijn er geen wettelijke verplichtingen waaraan de persoon moet voldoen. Het is wel belangrijk dat iemand doelbewust voor de opleiding kiest. Na het afronden van een AMSI opleiding kan iemand verder gaan leren voor een opleiding MSI. Met het afronden van die opleiding mag een monteur zelfstandig werken aan sterkstroominstallaties en worden de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verbetert.

Kans op werk met opleiding Assistent Monteur Sterkstroominstallaties (AMSI)
De elektrotechniek is gekoppeld aan de bouw. Hoewel de ontwikkelingen in de bouw niet altijd naadloos aansluiten met de ontwikkelingen in de elektrotechniek. Ook in bestaande bouw kan bedrading worden aangelegd, omgelegd, vernieuwd of het netwerk worden vergroot. Dit is werk voor zelfstandige elektromonteurs en servicemonteurs in de elektrotechniek en gaat vaak buiten de bouwprojecten om. Voordat iemand met een afgeronde opleiding AMSI in aanmerking komt voor een dergelijke zelfstandige functie zal hij of zij wel door moeten leren en meer werkervaring moeten opbouwen. AMSI is daarmee een startfunctie in de elektrotechniek.

Wat kun je met een opleiding Monteur Sterkstroominstallaties (MSI)?

De opleiding Monteur Sterkstroominstallaties (MSI) is bedoelt voor mensen die in de elektrotechniek willen gaan werken, of voor elektromonteurs die reeds in de elektrotechniek werken maar hun kennis op het gebied van sterkstroominstallaties willen uitbreiden. Hieronder is beschreven wat een monteur sterkstroominstallaties voor werkzaamheden uitvoert en wat werklocaties kunnen zijn waarop hij of zij kan worden ingezet. Ook de toelatingseisen voor een MSI opleiding komen aan bod evenals de kans op werk met deze elektrotechnische opleiding.

Wat zijn sterkstroominstallaties?
Er zijn in de praktijk verschillende definities over sterk en zwakstroom. Er zijn een aantal zaken die als richtlijn bij dit onderscheid kunnen worden gebruikt. Zwakstoom heeft een spanning van maximaal 24 volt. Hierdoor komt zwakstroom voor in radio’s, computers en televisies. Sterkstoom is van toepassing op spanningen van 230 volt / 400 volt. Sterkstroom installaties zijn daardoor installaties met op spanningen van 230 volt / 400 volt. Deze installaties zijn onder andere aanwezig in woningen en utiliteit. In de utiliteitsbouw gaat het bij sterkstroominstallaties om krachtinstallaties met een stroom tot 1600 Ampère en een spanning van 400 Volt. Een monteur sterkstroom installaties voert verschillende werkzaamheden uit aan systemen die aangesloten zijn op deze spanning.

Wat doet een Monteur Sterkstroominstallaties (MSI)?
Sterkstroominstallaties zijn er in verschillende soorten. Zo zijn er installaties voor licht, signaal en krachstroominstallaties. Een Monteur Sterkstroominstallaties heeft op zijn opleiding geleerd hoe deze installaties veilig kunnen worden geïnstalleerd conform de voorschriften. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van bedrading en het monteren van schakelinrichtingen en verdeelinrichtingen. Wandcontactdozen en centraaldozen plaatsen in woningen en bedrading daar naar toe aanleggen. Ook het inrichten van de meterkast en het installeren van (nieuwe) groepen komen in de praktijk veelvuldig voor bij het werk van een Monteur Sterkstroominstallaties. Naast het aanleggen van deze installaties kan een MSI monteur ook ingezet worden om storingen te zoeken in bestaande systemen om deze te verhelpen.

Waar werkt een Monteur Sterkstoominstallaties (MSI)?
Een Monteur Sterkstroominstallaties werkt meestal voor een allround installatiebedrijf of een specialistisch elektrotechnisch installatiebedrijf. Vanuit dit installatiebedrijf wordt een zelfstandig Monteur sterkstroominstallaties naar verschillende projecten gezonden om, de in de vorige alinea genoemde, werkzaamheden te verrichten. De locaties waar de projecten worden uitgevoerd zijn zeer divers. Zo kan een Monteur sterkstroominstallaties werkzaam zijn in de woningbouw, industrie en utiliteit. De fase waarin de projecten zich bevinden kan ook verschillen. Sommige projecten worden vanaf de ruwbouwfase tot aan de afmontage geheel door een monteur sterkstroominstallaties afgerond. Het kan ook zijn dat een MSI wordt ingezet in het service en onderhoud van reeds gerealiseerde woningen en bedrijfspanden. Omdat  sterkstroominstallatie monteurs op verschillende locaties werken is het bezit van een rijbewijs zeer gewenst.

Toelatingseisen voor de opleiding Monteur Sterkstroominstallaties (MSI)
Om in aanmerking te komen voor een opleiding Monteur Sterkstroominstallaties moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden hebben te maken met het opleidingsniveau van de vooropleiding die iemand heeft gevolgd voordat hij of zij zich aanmeld voor de MSI opleiding. Doormiddel van deze toelatingseisen wil een opleidingsinstituut er zeker van zijn dat iemand voldoende theoretische kennis of opleidingsniveau heeft om een MSI opleiding succesvol af te ronden. Hierdoor kan een opleidingsinstituut een goed slagingspercentage garanderen en worden potentiële deelnemers die over onvoldoende niveau beschikken voor een teleurstelling behoed. De toelatingseisen die doorgaans door een opleidingsinstituut worden gesteld aan potentiële deelnemers zijn:

 • Een VMBO diploma basisberoepgerichte leerweg sector Techniek
 • Ook overige VMBO diploma’s basisberoepgerichte leerweg in andere sectoren zijn geschikt mits wiskunde in het keuze gedeelte is gevolgd en succesvol is afgerond.
 • Een leerwerktraject dat in een vergelijkbare sector is gevolgd en afgerond.
 • Een vergelijkbare opleiding of een hogere opleiding met wiskunde als afstudeervak.

Wanneer iemand aan bovengenoemde toelatingseisen voldoet kan hij of zij zich aanmelden voor een MSI opleiding. Het is natuurlijk wel belangrijk dat iemand de keuze voor de opleiding bewust maakt en er zeker van is dat hij of zij in de elektrotechniek wil (blijven) werken.

Kans op werk met opleiding Monteur Sterkstroominstallaties (MSI)
Een succesvol afgeronde opleiding MSI is een begin van een loopbaan in de elektrotechniek. Met alleen een opleiding zijn de kansen op werk nog niet heel groot. Het is belangrijk dat iemand met MSI papieren ook beschikt over praktijkkennis. Dit kan voor een deel worden gerealiseerd door de opleiding BBL te volgen. BBL of werken en leren zorgt er voor dat een Monteur Sterkstroom installaties goed de theorie weet te vertalen naar de praktijk. Daarnaast kan een goede stage er voor zorgen dat de aankomend monteur sterkstroominstallaties over de eerste positieve referentie beschikt. Goede referenties van installatiebedrijven vormen een belangrijk element voor de loopbaan van sterkstroominstallatiemonteurs. Daarnaast is het verstandig dat een Monteur Sterkstroominstallaties (MSI) over een VCA certificaat beschikt (zie onderwerp VCA in de kennisbank) en over een rijbewijs zodat hij of zij ambulant kan werken. Wanneer een monteur over deze documenten en over goede referenties beschikt heeft hij of zij een goede positie op de arbeidsmarkt en daarmee een behoorlijke kans op werk. Natuurlijk moet er wel gesolliciteerd worden. Ook hierover is meer informatie te vinden op de kennisbank. Gebruik de zoekfunctie op deze pagina.