Beurzen openen op vrijdag 31 mei 2019 in het rood

Vanwege de wereldwijde spanningen tussen landen op economisch gebied zijn de beurzen vrijdag in Europa in het rood gestart. De Europese aandelenbeurzen reageren hiermee op het bericht van de Amerikaanse president Donald Trump die een verhoging van de invoertarieven op Mexicaanse goederen aan heeft gekondigd. De Amerikaanse president wil vanaf 10 juni invoertarieven van vijf procent gaan heffen op alle producten uit Mexico. De Amerikaanse president heeft aangegeven dat de invoertarieven nodig zijn om de illegale immigratie over de Mexicaanse grens te stoppen. Er zijn echter verschillende bedrijven die ook vestigingen hebben in Mexico.

Ook Europese autofabrikanten zoals Volkswagen en Fiat Chrysler hebben productielocaties in Mexico. Deze bedrijven kregen door de bekendmaking een aanzienlijk lagere beursnotering op vrijdag. Zo daalde het aandeel van Volkswagen met drie procent en kwam de daling van het aandeel van Fiat Chrysler uit op een min 3,73. Niet alleen deze bedrijven hadden te maken met een stevige min in hun aandelenkoers. Alle grote Europese aandelenbeurzen stonden vrijdagochtend in de min. De AEX had rond 10.00 uur een min van 1,12 procent, de Londense beurs FTSE `100 staat op een min van 0,9 procent en de Duitse DAX-index op een min van 1,5 procent.

Prijzen nieuwbouwwoningen te hoog in 2019

Gemiddeld kost een nieuwbouwwoning in Nederland ongeveer 369.000 euro. Dat blijkt uit cijfers over eind 2018. In 2019 zijn de prijzen voor nieuwbouwwoningen echter nog verder gestegen. Ten opzichte van 2017 wordt nu gemiddeld voor een nieuwbouwwoning 75.000 euro meer betaald. Dat is een aanzienlijk verschil. Dit verschil heeft onder andere te maken met de stijgende prijzen van bouwmaterialen. Deze prijzen liggen gemiddeld ongeveer dertig procent hoger dan een paar jaar geleden. De vraag naar bouwmaterialen is namelijk ook toegenomen vanwege de toename in het aantal bouwprojecten.

Daarnaast heerst er een schaarste op de woningmarkt. Dat zorgt er voor dat de vraag naar nieuwbouwwoningen aanzienlijk is toegenomen. De vraagprijs van nieuwbouwwoningen is daarom ook omhoog gegaan. Veel nieuwbouwprojecten zijn overigens grootschalig en worden uitgevoerd door grote projectorganisaties die grote bouwbedrijven in de arm nemen om de nieuwbouwprojecten te bouwen. Deze grote projectorganisaties bepalen de prijzen waardoor er niet veel concurrentie optreed op de woningmarkt van nieuwbouwwoningen. Kortom de prijzen van nieuwbouwwoningen worden momenteel kunstmatig hoog gehouden.

De prijzen van nieuwbouwwoningen kunnen de komende tijd echter wel aanzienlijk omlaag gaan als de vraag naar nieuwbouwwoningen afneemt. Deze afname kan worden veroorzaakt als mensen voorzichtiger worden op de woningmarkt. De wereldwijde economische spanningen zorgen de laatste tijd al voor een terugloop in de consumentenbestedingen. Het consumentenvertrouwen is omlaag gegaan en ook het vertrouwen van ondernemers in Nederland en Duitsland is gezakt. Dat zijn allemaal tekenen dat de komende tijd een daling in het economische groeicijfer zal ontstaan. Een daling in de economische groei kan betekenen dat dure uitgaven zoals woningen langer worden uitgesteld. Dat werd ook tijdens de economische crisis gedaan. Het gevolg was een daling in de woningprijzen.

Technisch werk belangrijk voor economie in 2019

Technische beroepen zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Onze economie is in grote mate afhankelijk geweest van de financiële dienstverlening maar langzaam maar zeker worden de technische sector en de bouw belangrijker. Veel grote financiële bedrijven hebben hun dienstverlening geautomatiseerd maar in de techniek is vakmanschap nog steeds erg belangrijk. Het tekort aan vakkrachten vormt één van de grootste problemen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Er moeten meer woningen worden gebouwd en bestaande woningen moeten worden gerenoveerd om aan de huidige wensen en eisen aan het woongenot te voldoen.

Bovendien is er ook nog sprake van een energietransitie in de bouw en de techniek. Voertuigen, woningen, utiliteit, fabrieken en installaties moeten energiezuiniger worden. Dat betekent veel werk voor technische bedrijven en bouwbedrijven. In de techniek en bouw kan veel geld worden verdient. De bijdrage die deze sectoren aan de economie leveren zal alleen maar omhoog gaan. Tenminste als men de ruimte geeft aan de bouw en de techniek om te groeien. Dat betekent dat er ruimte moet worden geboden aan de bouw om meer woningen en utiliteit te bouwen. Ook voor de installatiebedrijven en elektrobedrijven moeten mogelijkheden worden geboden om meer projecten aan te nemen en uit te voeren. Deze sectoren dienen bovendien doormiddel van BBL en andere opleidingstrajecten nieuwe krachten in te kunnen werken. Het tekort aan personeel blijft namelijk zowel voor de bouw, installatietechniek en de werktuigbouwkunde een probleem te vormen. Dit tekort kan een verdere economische groei wel belemmeren.

Eneco gaat energieprijzen per 1 juli 2019 verlagen

Energieleverancier Eneco is van plan om de prijzen voor energie te verlagen. Deze verlaging zou ingaan per 1 juli. Dit bericht werd bevestigd door de woordvoerder van de energieleverancier. Het is de bedoeling dat de prijzen voor gas per 1 juli met negen cent per kubieke meter gas omlaag gaan. Daarnaast gaat ook de prijs van elektriciteit omlaag. Deze verlaging komt uit op 2 cent per kilowattuur. Naast deze verlaging gaat echter wel het vastrecht voor zowel gas als stroom omhoog met twee euro per maand. De verlaging van de energieprijzen is het gevolg van een vrij warme winter. Daardoor werd minder aardgas gebruikt.

Het aanbod aan aardgas was in de winterperiode groter dan de vraag. Dat heeft een gunstige uitwerking gehad op de aardgasprijs. Feitelijk hebben alle energieleveranciers te maken gehad met deze meevaller maar toch besluiten niet alle energieleveranciers daadwerkelijk de energieprijzen te verlagen. Essent heeft bijvoorbeeld aangegeven dat ze de energieprijzen niet gaat verlagen. Nuon heeft nog geen beslissing genomen. Bij een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m3 gas zou de prijsverlaging van Eneco neerkomen op een meevaller van 205 euro op de jaarrekening.

Gaan de woningprijzen nog omhoog vanaf 2019?

In veel regio’s heerst een krapte op de woningmarkt en zijn de woningen daardoor aanzienlijk duurder geworden. Dit is een herkenbaar beeld voor veel mensen die naar een woning zoeken. Toch is dit beeld bijzonder vertekenend. Inderdaad er heerst een krapte op de woningmarkt waardoor beschikbare koopwoningen en nieuwbouwwoningen duurder zijn geworden. Woningen lijken een schaars goed te zijn geworden maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Nederland is volgebouwd en er zijn gigantisch veel huizen in Nederland. Tijdens de economische crisis werden echter nauwelijks woningen verkocht in vergelijking tot de periode daarvoor. Dat zorgt er voor dat er nu een inhaalslag wordt gemaakt op de woningmarkt. In een vrij korte periode is de vraag naar woningen explosief gestegen. Eigenlijk was de vraag naar woningen ook tijdens de economische crisis wel aanwezig maar konden mensen in die tijd nauwelijks geld lenen voor een woning of waren ze onzeker over hun eigen financiële situatie.

Dat heeft overduidelijk een remmende factor veroorzaakt op de woningmarkt. Nu veel mensen het echter economisch beter hebben is de koopkracht toegenomen en daarmee ook het consumentenvertrouwen. Het gevolg is een aanzienlijke stijging in de verkoop van woningen. Toch blijven ook veel mensen gewoon zitten in hun huidige woning. Er vind nog weinig doorstroming plaats. Met name de luxe grote woningen op unieke locaties zijn voor veel mensen te duur. In feite hebben we de afgelopen maanden na de economische crisis vooral starters op de woningmarkt actief gezien. Het gevolg was dat woningen tot 250.000 euro vooral snel werden verkocht. In het segment daar vlak boven werden ook wel meer woningen verkocht maar dat liep in veel gebieden in Nederland veel minder vlot. Boven de vier ton wordt het al helemaal lastig om een woning te verkopen in bepaalde regio’s. Dat zijn prijzen die voor veel starters te hoog zijn en de meeste doorstarters wachten nog af.

Het gaat namelijk op economisch gebied nog niet naar wens in Nederland. De economische groei vlakt overduidelijk af. De hypotheken liggen nog laag maar dat heeft juist te maken met de matige economische groei. Er is nauwelijks sprake van inflatie waardoor de ECB de rente kunstmatig laag houdt door goedkoop geld uit te lenen aan banken in Europa. Daardoor kunnen die banken ook weer goedkoop hypotheken verstrekken aan hypotheeknemers. Dat zou de woningmarkt moeten stimuleren en dat heeft gewerkt. Nu beland men echter in een impasse omdat er eenvoudigweg geen nieuwe middelen zijn om de woningmarkt verder te stimuleren of uit de problemen te halen. De komende tijd zullen de woningprijzen niet veel verder omhoog gaan. Als de economische verder naar beneden gaat en de wereldmarkt onzekerder wordt zullen potentiële woningkopers terughoudend worden en zal de woningmarkt een krip vertonen.

Amsterdam gaat overspannen woningmarkt aanpakken in 2019

De gemeente Amsterdam heeft plannen om de overspannen woningmarkt in de stad aan te pakken. Daarvoor zijn een aantal maatregelen bedacht. Zo heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere quota vastgelegd met betrekking tot het aantal bed and breakfasts in de stad. Daarnaast krijgen ook bepaalde groepen voorrang op huurwoningen. Hierbij kun je denken aan lokale jongeren en zorg- en onderwijspersoneel.

De afgelopen tijd zijn beschikbare koopwoningen steeds schaarser geworden in Amsterdam. Als er woningen te koop komen te staan zijn er veel mensen die belangstelling hebben. De vraagprijs van woningen is dan ook hoog, eigenlijk veel te hoog. Gemiddelde gezinnen kunnen nauwelijks een bestaande of nieuwe woning kopen of huren. Mensen die dat wel kunnen moeten vaak een torenhoge hypotheek betalen. Een andere ontwikkeling is de ontwikkeling op het gebied van onroerendgoedbeleggingen. Veel binnenlandse of buitenlandse investeerders hebben interesse in de Nederlandse woningmarkt. Ze kopen woningen voor grote bedragen aan en gaan deze vervolgens voor veel geld verhuren.

Dit is een zeer ongewenste situatie want het welvaartsniveau van de gemiddelde woningzoeker in Amsterdam komt in de knel. Mensen kunnen kiezen tussen een veel te dure koopwoning of een enorm hoge huur. Mensen kunnen zich door deze ontwikkeling behoorlijk in de schulden werken. “Een woning is bedoeld om in te wonen en niet als winstobject” zegt woonwethouder Laurens Ivens. Daarmee geeft hij aan dat woningen in eerste instantie voor bewoners moeten zijn en niet voor beleggingsmaatschappijen. De leefbaarheid van wijken kan bovendien ook onder druk komen te staan door toeristische verhuur van woningen.

Wellicht zou er in Amsterdam een algeheel verbod op vakantieverhuur moeten komen. Er worden namelijk ook steeds meer woningen tijdelijk verhuurd als vakantieverblijf. Dat gebeurd via online platforms als Airbnb, Booking.com of Expedia. Volgens de gemeente Amsterdam tast ook dat de leefbaarheid in de buurt aan. Volgens Amsterdam gaat het vaak om gehorige huizen. Amsterdam wil het aantal huizen dat als vakantiewoning wordt verhuurd aanzienlijk inperken. Vanaf 2020 moeten bed and breakfasts een vergunning aanvragen bij de gemeente. Een vergunning voor een bed and breakfast zou een looptijd krijgen van 5 jaar. Daarnaast worden per wijk een maximaal aantal vergunningen verstrekt. Verder mag alleen de eigenaar van het huis, die daar zelf woont, de b&b exploiteren en dus geen investeringsmaatschappij. Dit om te voorkomen dat organisaties meerdere b&b’s er op na gaan houden.

Eerste Kamer stemt in met nieuwe Arbeidsmarktwet eind mei 2019

De nieuwe Arbeidsmarktwet werd aan het einde van de maand mei 2019 door de Eerste Kamer heen geloodst. Dat zorgt er voor dat de Nederlandse arbeidsmarkt op een aantal punten gaat veranderen. Deze verandering was noodzakelijk omdat er veel ontevredenheid is op de arbeidsmarkt. Zowel werkgevers als werknemers zijn niet op alle punten tevreden over de afspraken, weten en regels op de arbeidsmarkt. Daarom hebben de regerende partijen aan het begin van hun coalitie met elkaar afgesproken dat ze de arbeidsmarkt zouden gaan veranderen.

De politieke partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen de arbeidsmarkt veranderen met de nieuwe Arbeidsmarktwet. Deze wet zal ingaan vanaf 2020. De wet moet er onder andere voor zorgen dat werknemers sneller in aanmerking kunnen komen voor een vast contract. De risico’s voor werkgevers met betrekking tot het verstrekken van vaste contracten zouden moeten worden beperkt. Dat betekent in feite dat werkgevers eenvoudiger afscheid kunnen nemen van iemand met een vast contract.

Het versoepelen van het ontslagrecht is slechts één voorbeeld van de doelstellingen met betrekking tot de nieuwe Arbeidsmarktwet. Een andere belangrijke verandering is de periode waarin bedrijven tijdelijke contracten kunnen verstrekken aan werknemers voordat ze een vast contract hoeven te verstrekken. Deze periode is momenteel nog twee jaar waarin maximaal drie tijdelijke contracten gegeven mogen worden (ketenbepaling in jargon). Deze periode wordt echter vanaf 2020 in totaal drie jaar. Zo krijgen bedrijven toch een bepaalde vorm van flexibiliteit om onregelmatig werk beter op te kunnen vangen.

Comité Asbestslachtoffers doet aangifte tegen staalconcern Tata Steel in 2019

Tata Steel zou volgens het Comité Asbestslachtoffers (CAS) te weinig hebben gedaan om haar werknemers tegen de schadelijke gevolgen van asbest te beschermen. Afgelopen dinsdag heeft het CAS aangegeven dat ze naar het Openbaar Ministerie (OM) is gestapt. De reden voor deze stap is dat het CAS op die manier hoopt sneller een regeling vanuit Tata Steel te kunnen afdwingen ter compensatie van asbestslachtoffers. In het artikel dat dinsdag in de Volkskrant stond werd aangegeven dat het CAS een strafrechtelijke vervolging wil voor Tata Steel. Deze strafrechtelijke vervolging is volgens het CAS op zijn plaats omdat Tata Steel “de aanmerkelijke kans heeft aanvaard” dat werknemers aan asbestkanker overlijden.

Werknemers die bij Tata Steel hebben gewerkt kregen onder andere te maken met asbest. Niet alle werknemers kregen hier mee te maken maar de werknemers die wil in contact zijn gekomen met asbest zijn daarvoor onvoldoende beschermd door het bedrijf. Al in de jaren zeventig zou Tata Steel moeten hebben geweten dat blootstelling aan asbest dodelijk kan zijn. Tata Steel zo zowel voor als na het verbod op asbest in 1994 haar werknemers onvoldoende tegen de schadelijke gevolgen van asbest hebben beschermd. Daardoor verwijt het CAS dood door schuld aan het adres van Tata Steel. Bovendien zouden procedures rond schadevergoedingen zouden door Tata Steel vertraagd worden.

De arbeidsmarkt blijft krap in 2019

Ook in 2019 zal de krapte op de arbeidsmarkt merkbaar zijn. Dat heeft het UWV dinsdag 28 mei 2019 bekend gemaakt. Er is nog steeds een grote vraag naar technisch personeel en bouwpersoneel. Ook in de ICT sector wordt veel personeel gevraagd. Dat blijkt uit het grote aanbod aan vacatures op de arbeidsmarkt. Daarin worden lassers, elektromonteurs, installatiemonteurs, onderhoudsmonteurs en ICT specialisten gevraagd. Ook worden er mensen gevraagd met een elektronica en mechatronica op het cv.

Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt de gemiddelde WW-periode van werklozen veel korter. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse staat maar ook voor de werkzoekenden. Dikwijls rolt men van de ene functie naar de andere functie. Dat zorgt er voor dat het aantal WW-uitkeringen verder afneemt.

Zeventig procent van de WW-uitkeringsgerechtigden vond binnen een maand werk in 2018

Het UWV heeft op dinsdag 28 mei 2019 cijfers bekend gemaakt over de arbeidsmarkt. Hieruit kwam naar voren dat de komende tijd meer banen zullen ontstaan maar dat deze banengroei niet zo groot zal zijn als de afgelopen vier jaar. Een andere ontwikkeling die het UWV benoemd is een terugloop in het aantal WW-ers dat naar een bijstandsuitkering doorstroomt. Dit aantal is volgens het UWV flink afgenomen door de banengroei van de afgelopen jaren.

Ongeveer zeven op de tien mensen vond in 2018 een nieuwe baan na uiterlijk een maand een WW-uitkering te hebben ontvangen. Dat betekent dat mensen ook sneller een baan vinden op de arbeidsmarkt. Dat heeft een effect op het aantal WW-uitkeringen. Dit aantal uitkeringen daalt in 2019 naar ongeveer 232.000. Aan het einde van 2020 wordt door het UWV wel een kleine toename verwacht in het aantal WW-uitkeringen. Dan zal het aantal mensen met een WW-uitkering ongeveer uitkomen op 234.000 aldus de prognose van het UWV.

UWV: banengroei vertraagt in 2019 en 2020

De werkgelegenheid in Nederland neemt de komende tijd toe. In totaal zal het aantal banen in 2019 en 2020 met 309.000 toenemen. Dit is de verwachte toename in de werkgelegenheid die het UWV heeft benoemd op dinsdag 28 mei 2019. De verwachtingen van het UWV werden gepubliceerd in een arbeidsmarktprognose. Als deze prognose werkelijkheid wordt dan zal het totale aantal banen in Nederland in 2020 ongeveer uitkomen op 10,8 miljoen.

Volgens het UWV neemt het aantal nieuwe banen de komende tijd wel minder sterk toe. In de periode tussen 2017 en 2018 nam het aantal banen nog met 467.000 toe. De economie groeit de komende tijd echter minder hard dan de afgelopen vier jaar. Deze economische groei is van groot belang voor de werkgelegenheid. Als de economische groei minder sterk wordt neemt ook het aantal banen minder sterk toe. Daarom zullen er wel meer banen bij komen op de arbeidsmarkt maar zal die toename minder groot zijn als de afgelopen vier jaar.

Fiat Chrysler en Renault voeren gesprekken over megafusie in mei 2019

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen autofabrikant Fiat Chrysler en Renault over een mogelijke fusie tussen de twee autoproducenten. Dit bericht werd maandag 27 mei 2019 bekend gemaakt. Volgens de berichtgeving is deze maandag ook een voorstel gedaan vanuit het Italiaans-Amerikaanse bedrijf richting het bestuur van de Franse branchegenoot. De gezamenlijke marktwaarde van de autoproducenten is 32 miljard euro.

Als de fusie door zou gaan kunnen miljarden per jaar worden bespaard. De bedrijven zouden namelijk elkaars krachten kunnen verstreken. Er zijn namelijk nog verschillende uitdagingen die de bedrijven verwachten in de auto-industrie. Hierbij kun je denken aan de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van autonoom rijden maar ook aan de ontwikkelingen met betrekking tot het elektrische rijden.

Autoconcern Fiat Chrysler heeft verschillende automerken zoals Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge en Jeep. Dat maakt dit bedrijf een grote speler in de automotive. Ook Renault is een bekend automerk. Dit bedrijf maakt momenteel onderdeel uit van een alliantie met de Japanse automakers Nissan en Mitsubishi. De autobedrijven Nissan en Mitsubishi worden echter nog niet betrokken bij de fusiegesprekken. Als de bedrijven Fiat Chrysler en Renault tot een fusie komen dan zullen deze organisaties vermoedelijk onder een Nederlandse holding gaan vallen. Waarschijnlijk zal het hoofdkantoor van de autoproducenten dan ook in Nederland worden ondergebracht.

Chemiepark Delfzijl krijgt grote raffinaderij voor biokerosine in 2022

Biokerosine is een benaming voor biologische kerosine oftewel duurzame kerosine. In Nederland zal op het chemiepark in Delfzijl in 2022 een grote Europese raffinaderij voor duurzame kerosine worden gebouwd. Dit bericht werd maandag 27 mei 2019 door verschillende bronnen bekend gemaakt. in deze raffinaderij zal biokerosine worden geproduceerd uit afval van verschillende sectoren. Zo kan men biokerosine produceren uit afval uit de landbouw, bosbouw en voedingsmiddelenindustrie. De biokerosine wordt gebruikt als brandstof voor vliegtuigen.

De biokerosineraffinaderij vormt een onderdeel van het Amsterdamse bedrijf SkyNRG. De Nederlandse luchtvaartsector moet verduurzamen net als alle andere sectoren waarin veel CO2 wordt uitgestoten. Een oplossing voor de verduurzaming van de luchtvaartsector is het gebruik van duurzame kerosine. Deze biobrandstof is nodig omdat de luchtvaartsector nog lang niet volledig elektrisch is. Dat betekent dat vliegtuigen grotendeels zijn uitgerust met verbrandingsmotoren doe draaien op fossiele brandstof. Fossiele brandstoffen hebben echter veel nadelen. Ze raken op omdat de voorraad fossiele brandstoffen eindig is en daarnaast zorgt de verbranding van fossiele brandstoffen voor veel CO2 emissie.

Biokerosine is een oplossing en dat weten luchtvaartmaatschappijen zoals KLM ook. Daarom investeert KLM in de biokerosine door geld te vertrekken voor de bouw van de raffinaderij in Delfzijl. Ook Schiphol en de biogastak van industrieconglomeraat SHV hebben besloten om in dit project te investeren. In totaal zou er een bedrag van 5 tot 10 miljoen euro in de bouw van de fabriek geïnvesteerd worden. KLM heeft veel belang bij de biokerosine en zal daarom ook de belangrijkste afnemer worden van deze duurzame brandstof. Ieder jaar zal KLM drie kwart van de totale productie van duurzame kerosine gaan afnemen. Deze afname is vastgelegd voor een periode van tien jaar. Ieder jaar zal de fabriek in Delfzijl ongeveer 100.000 ton biobrandstof produceren. Dat is een enorme hoeveelheid. Op dit moment is er wereldwijd maar een andere fabriek die op industriële schaal biokerosine produceert. Die fabriek staat in het Amerikaanse Los Angeles. De Nederlandse fabriek wordt ongeveer even groot als die fabriek.

Bouwvak 2019

De Bouwvak is een periode in de zomervakantie waarin veel bouwbedrijven hun werk of projecten tijdelijk onderbreken of met minder personele bezetting voortzetten. De bouwvakkers krijgen doormiddel van de bouwvak de mogelijkheid om vakantie te nemen. Tegenwoordig wordt de bouwvak niet meer zo strikt gehanteerd als voorheen het geval was. Veel bouwbedrijven draaien ook tijdens de bouwvakperiode grotendeels op volle sterkte door. Bouwpersoneel kan daardoor ook op andere momenten (zomer)vakantie houden.

Ondanks het feit dat de bouwvak minder strikt wordt gehanteerd zijn er wel datums vastgelegd waarop de bouwvak gehouden kan worden. Deze bouwvakperiodes liggen vast. Hiervoor is Nederland in drie regio’s ingedeeld: noord, midden en zuid. De bouwvak is in die regio’s als volgt vastgelegd.

  • Regio Noord 29 jul 2019 t/m 16 aug 2019 Week 31 t/m 33
  • Regio Midden 5 aug 2019 t/m 23 aug 2019 Week 32 t/m 34
  • Regio Zuid 22 jul 2019 t/m 9 aug 2019 Week 30 t/m 32

Vacatures voor uitzendkrachten in de techniek in mei 2019

Aan het einde van de maand mei 2019 blijkt dat er op de arbeidsmarkt nog veel vacatures open staan. Met name in de techniek en de bouw blijven verschillende vacatures lang open staan. Denk hierbij aan vacatures voor timmermannen, elektromonteurs en installatiemonteurs. Ook in de metaaltechniek staan er verschillende vacatures langdurig open. Vacatures voor onderhoudsmonteurs, lassers en constructiebankwerkers blijken moeilijk ingevuld te kunnen worden in de eerste helft van 2019.

Daarnaast blijken bedrijven ook terughoudender en kritischer te worden in het aannemen van personeel. Er heerst onrust op de markt vanwege de aanhoudende politieke economische spanningen tussen Amerika en China bijvoorbeeld. Ook Europa lijkt in deze economische spanningen te worden meegenomen en dat is allesbehalve gunstig voor het ondernemersvertrouwen. Als het ondernemersvertrouwen laag is heeft dit effecten die doorwerken op verschillende markten. Ondernemers kunnen bij een gebrek aan vertrouwen bijvoorbeeld besluiten om minder geld te investeren in de aanschaf van nieuwe machines en andere productiemiddelen. Ook kunnen ondernemers besluiten om minder onroerend goed aan te schaffen.

Als ondernemers niet goed in kunnen schatten wat de economische toekomst is van hun bedrijf en het moeilijk wordt om ook de productieplanning in beeld te krijgen heeft dit ook een effect op de arbeidsmarkt. In de praktijk betekent dit vaak dat bedrijven minder vacatures uit gaan zetten. Toch is deze ontwikkeling in 2019 niet duidelijk zichtbaar. Bedrijven blijven namelijk twijfelen. Dat betekent dat ze de vacatures die ze in 2018 open hebben gezet wel open willen houden. De vacatures verdwijnen dus niet van de arbeidsmarkt.

Daar staat tegenover dat de bedrijven echter wel aarzelen om de vacatures in te vullen. Vacatures blijven daardoor langer open staan waardoor de vraag op de arbeidsmarkt groot blijft ondanks het feit dat er nog steeds werkzoekenden zijn die prima in aanmerking zouden kunnen komen voor een baan in de techniek als bedrijven bereid zouden zijn om concessies te doen. Een toenemend aantal bedrijven is vlak voor de bouwvak van 2019 echter niet bereid om de concessies te doen die in 2018 wel werden gedaan. Het afgelopen jaar hadden de ondernemers klaarblijkelijk meer vertrouwen in de economie. In een jaar tijd kan veel veranderen.

Werkplekken en openbare ruimten waar kinderen aanwezig zijn moeten rookvrij worden vanaf 2019

Zeventig procent van de Nederlanders vind het belangrijk dat kinderen beschermd worden tegen de schadelijke effecten van meeroken. Daarom zou het aantal plaatsen waar niet gerookt mag worden moeten worden uitgebreid. Op plekken waar veel kinderen samen komen of aanwezig zijn zou niet meer gerookt mogen worden vind de meerderheid van de Nederlanders. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking wil daarom dat er een rookverbod wordt ingevoerd op schoolterreinen van middelbare scholen. Ook in speeltuinen, tractieparken en kinderboerderijen moeten rookvrij worden. Verder zou men ook in en rondom buitenzwembaden een rookverbod moeten invoeren. Dat geld ook voor grote sportcomplexen zoals voetbalstadions en buitensportterreinen.

Bij veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is op het plein al een rookverbod ingevoerd. De schadelijke effecten van roken zijn bij veel Nederlanders bekend. Het is maatschappelijk onverantwoord om kinderen bloot te stellen aan de schadelijke effecten van roken. Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van KWF Kankerbestrijding is naar voren gekomen dat er meer tabaksontmoedigende maatregelen moeten worden genomen volgens veel Nederlanders. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 76 procent van de ondervraagden een meer actief rookvrijbeleid in Nederland zou willen zien. Aan het onderzoek namen in totaal 1127 volwassenen deel.

Vraag naar technisch personeel vlakt af vlak voor de bouwvak 2019

De vraag naar kandidaten voor technische functies vlakt iets af voor het begin van de bouwvak in 2019. Het lijkt er op dat een groot aantal bedrijven in de bouw en de techniek het moeilijk vinden om te voorspellen hoe het naar de bouwvak verder zal gaan op de markt. Deze afwachtende terughoudende houding is niet zomaar ontstaan. Vooral de ontwikkelingen in de wereldwijde handel en politiek zorgen er voor dat bedrijven bezorgd zijn geworden. Ze weten niet of de markt verder zal aantrekken of juist niet. Daardoor weten ze ook niet of het beter zal gaan met het bedrijf en of er meer personeel nodig zal zijn.

In Duitsland is het ondernemersvertrouwen in mei aanzienlijk afgenomen. De Nederlandse economie is in belangrijke mate afhankelijk van onze buurlanden waar we veel zaken mee doen. Als het ondernemersvertrouwen in onze buurlanden daalt zal dat ook een effect hebben op de handel in Nederland. Bedrijven worden terughoudend met het doen van uitgaven. Door minder investeringen te doen komt de economie langzaam maar zeker tot stilstand. Vanuit de ECB wordt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten gehouden. De Europese Centrale Bank wil graag de inflatie in Europa omhoog hebben naar bijna 2 procent maar dit gebeurd niet omdat er te weinig geld wordt besteed door bedrijven en consumenten.

Ook de arbeidsmarkt merkt dit. Bedrijven verdienen minder en hebben een terugloop of stabilisatie in hun orderstroom. Daardoor is er nu vaak nog geen extra personeel nodig. Bedrijven wachten af wat de markt doet en wat er gaat gebeuren na de bouwvak. Dit alles zorgt er voor dat de vraag naar technisch personeel stabiliseert.

VCU uitzendbureaus spelen een belangrijke rol op de technische arbeidsmarkt

De technische sector in Nederland is erg breed vooral wanneer je ook de bouwbranche tot de techniek gaat rekenen. In de techniek en de bouw staan veel vacatures open en een hoop werkzoekenden hebben wel interesse in de bouw en de techniek. Juist omdat er zoveel werk is in deze sectoren willen veel mensen graag een technische functie of een functie als bouwvakker. Er is een tekort aan technisch personeel. Het aanbod aan vacatures neemt toe. De krapte op de arbeidsmarkt wordt groter waardoor er behoefte is aan oplossingen. Deze oplossingen kunnen uitzendbureaus bieden met name de VCU uitzendbureaus omdat deze gespecialiseerd zijn in het bemiddelen van personeel voor VCA gecertificeerde bedrijven.

Technische uitzendbureaus die VCU gecertificeerd zijn kunnen hun opdrachtgevers vaak van geschikt personeel voorzien. Ook wanneer er een krapte is aan technisch personeel en bouwpersoneel kunnen VCU uitzendbureaus vaak effectief meedenken over oplossingen. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van omscholingstrajecten, bijscholing en BBL opleidingen. Door deze middelen kunnen ook werkzoekenden die niet direct geschikt zijn voor bepaald werk toch ontwikkeld worden tot vakkrachten. Technische uitzendbureaus kunnen bovendien werkzoekenden begeleiden om de juiste technische functie te kiezen. De meest geschikte functie verschilt namelijk per sollicitant en werkzoekende. Daarom is een goed advies nodig. Wil je meer weten over werken in de techniek via een technisch uitzendbureau? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Stabiele vraag naar technisch personeel in 2019?

Dit jaar is de vraag naar technisch personeel verder toegenomen. Het aantal vacatures voor technische functies op de arbeidsmarkt is enorm omvangrijk. Veel vacatures werden in 2018 al open gezet. Wegens gebrek aan geschikte sollicitanten zijn de vacatures ook in 2019 vacant. Daarom zoeken bedrijven dit jaar gewoon door naar personeel. Toch gaat het niet met alle bedrijven even goed als afgelopen jaar. De bouwsector heeft het nog druk maar toch is het aantal bouwvergunningen in het eerste kwartaal afgenomen. Dat zorgt er voor dat er toch een terugloop in de piekdrukte in de bouw wordt verwacht. De bouwbedrijven kunnen dit echter vaak wel opvangen omdat ze het nu juist vaak te druk hebben. De bouw van nieuwbouwwoningen in Nederland gaat ook nog niet in het tempo dat de overheid verlangt. Er ontstaat een soort vertraging in de bouwsector.

Ook andere technische bedrijven merken een vertraging. In de metaalsector en de aanverwante werktuigbouwkunde is er ook een kleine vertraging opgetreden. Dat zorgt er voor dat bedrijven terughoudender worden in het aannemen van personeel. Ze willen vaak wel sollicitanten op gesprek uitnodigen en laten de vacatures gewoon open staan. Toch gaan veel bedrijven aarzelend over naar de volgende stap namelijk het aannemen van personeel. Bedrijven vinden het namelijk lastig om in te schatten hoeveel werk ze de komende tijd hebben en kunnen verwachten. Wereldwijd nemen de spanningen op de markt toe. De spanningen in de handelsrelatie tussen Amerika en China zijn daar een voorbeeld van ook de Brexit is een onderwerp van bezorgdheid. Bedrijven schrappen de vacatures echter nog niet maar maken dikwijls een spreekwoordelijke pas op de plaats.

Aanmelden voor BBL in de techniek eind mei 2019

Je kunt je altijd aanmelden voor een technische BBL opleiding bij Technicum uitzendbureau. Daarvoor hoef je dus niet te wachten tot september. De meeste BBL opleidingen hebben namelijk meerdere instroommomenten. Dat is niet verwonderlijk want BBL opleidingen zijn populair in de techniek. Niet alleen aankomende vakkrachten hebben interesse in BBL ook de bedrijven. Dat komt omdat BBL oplossingen biedt voor zowel de ontwikkeling van aankomende specialisten als wel het tekort aan technisch personeel.

BBL is in feite werken een leren. Dat betekent dat iemand tijdens zijn of haar BBL opleiding grotendeels op het werk aanwezig is om vaardigheden aan te leren. Dat is uitdagend en leerzaam. Daarnaast verdient de BBL-er tijdens de opleiding ook een salaris. Dat is weliswaar een startsalaris maar het is altijd meer dan de leerlingen die een BOL opleiding volgen op MBO niveau. Als je interesse hebt in BBL kun je jezelf aanmelden via de knop BBL Technicum in de menubalk. Binnen een paar dagen krijg je dan een kosteloos adviesgesprek met een opleidingsadviseur. Dit gesprek is overigens meestal telefonisch en dat is wel zo makkelijk. Als je liever een persoonlijk gesprek wilt hebben is dat ook mogelijk want het VCU gecertificeerde uitzendbureau Technicum heeft vestigingen door heel Nederland.