Stabiele vraag naar technisch personeel in 2019?

Dit jaar is de vraag naar technisch personeel verder toegenomen. Het aantal vacatures voor technische functies op de arbeidsmarkt is enorm omvangrijk. Veel vacatures werden in 2018 al open gezet. Wegens gebrek aan geschikte sollicitanten zijn de vacatures ook in 2019 vacant. Daarom zoeken bedrijven dit jaar gewoon door naar personeel. Toch gaat het niet met alle bedrijven even goed als afgelopen jaar. De bouwsector heeft het nog druk maar toch is het aantal bouwvergunningen in het eerste kwartaal afgenomen. Dat zorgt er voor dat er toch een terugloop in de piekdrukte in de bouw wordt verwacht. De bouwbedrijven kunnen dit echter vaak wel opvangen omdat ze het nu juist vaak te druk hebben. De bouw van nieuwbouwwoningen in Nederland gaat ook nog niet in het tempo dat de overheid verlangt. Er ontstaat een soort vertraging in de bouwsector.

Ook andere technische bedrijven merken een vertraging. In de metaalsector en de aanverwante werktuigbouwkunde is er ook een kleine vertraging opgetreden. Dat zorgt er voor dat bedrijven terughoudender worden in het aannemen van personeel. Ze willen vaak wel sollicitanten op gesprek uitnodigen en laten de vacatures gewoon open staan. Toch gaan veel bedrijven aarzelend over naar de volgende stap namelijk het aannemen van personeel. Bedrijven vinden het namelijk lastig om in te schatten hoeveel werk ze de komende tijd hebben en kunnen verwachten. Wereldwijd nemen de spanningen op de markt toe. De spanningen in de handelsrelatie tussen Amerika en China zijn daar een voorbeeld van ook de Brexit is een onderwerp van bezorgdheid. Bedrijven schrappen de vacatures echter nog niet maar maken dikwijls een spreekwoordelijke pas op de plaats.