Zeventig procent van de WW-uitkeringsgerechtigden vond binnen een maand werk in 2018

Het UWV heeft op dinsdag 28 mei 2019 cijfers bekend gemaakt over de arbeidsmarkt. Hieruit kwam naar voren dat de komende tijd meer banen zullen ontstaan maar dat deze banengroei niet zo groot zal zijn als de afgelopen vier jaar. Een andere ontwikkeling die het UWV benoemd is een terugloop in het aantal WW-ers dat naar een bijstandsuitkering doorstroomt. Dit aantal is volgens het UWV flink afgenomen door de banengroei van de afgelopen jaren.

Ongeveer zeven op de tien mensen vond in 2018 een nieuwe baan na uiterlijk een maand een WW-uitkering te hebben ontvangen. Dat betekent dat mensen ook sneller een baan vinden op de arbeidsmarkt. Dat heeft een effect op het aantal WW-uitkeringen. Dit aantal uitkeringen daalt in 2019 naar ongeveer 232.000. Aan het einde van 2020 wordt door het UWV wel een kleine toename verwacht in het aantal WW-uitkeringen. Dan zal het aantal mensen met een WW-uitkering ongeveer uitkomen op 234.000 aldus de prognose van het UWV.