Prijzen nieuwbouwwoningen te hoog in 2019

Gemiddeld kost een nieuwbouwwoning in Nederland ongeveer 369.000 euro. Dat blijkt uit cijfers over eind 2018. In 2019 zijn de prijzen voor nieuwbouwwoningen echter nog verder gestegen. Ten opzichte van 2017 wordt nu gemiddeld voor een nieuwbouwwoning 75.000 euro meer betaald. Dat is een aanzienlijk verschil. Dit verschil heeft onder andere te maken met de stijgende prijzen van bouwmaterialen. Deze prijzen liggen gemiddeld ongeveer dertig procent hoger dan een paar jaar geleden. De vraag naar bouwmaterialen is namelijk ook toegenomen vanwege de toename in het aantal bouwprojecten.

Daarnaast heerst er een schaarste op de woningmarkt. Dat zorgt er voor dat de vraag naar nieuwbouwwoningen aanzienlijk is toegenomen. De vraagprijs van nieuwbouwwoningen is daarom ook omhoog gegaan. Veel nieuwbouwprojecten zijn overigens grootschalig en worden uitgevoerd door grote projectorganisaties die grote bouwbedrijven in de arm nemen om de nieuwbouwprojecten te bouwen. Deze grote projectorganisaties bepalen de prijzen waardoor er niet veel concurrentie optreed op de woningmarkt van nieuwbouwwoningen. Kortom de prijzen van nieuwbouwwoningen worden momenteel kunstmatig hoog gehouden.

De prijzen van nieuwbouwwoningen kunnen de komende tijd echter wel aanzienlijk omlaag gaan als de vraag naar nieuwbouwwoningen afneemt. Deze afname kan worden veroorzaakt als mensen voorzichtiger worden op de woningmarkt. De wereldwijde economische spanningen zorgen de laatste tijd al voor een terugloop in de consumentenbestedingen. Het consumentenvertrouwen is omlaag gegaan en ook het vertrouwen van ondernemers in Nederland en Duitsland is gezakt. Dat zijn allemaal tekenen dat de komende tijd een daling in het economische groeicijfer zal ontstaan. Een daling in de economische groei kan betekenen dat dure uitgaven zoals woningen langer worden uitgesteld. Dat werd ook tijdens de economische crisis gedaan. Het gevolg was een daling in de woningprijzen.