Lasopleiding volgen in crisistijd verstandig?

Tijdens de crisis blijft de behoefte aan lassers op de arbeidsmarkt bestaan. Althans dat blijkt uit de voortdurende vraag naar lassers die uit de vacatures van uitzendbureaus en bedrijven naar voren komt. Een toenemend aantal werkzoekenden overweegt hierdoor om zich te laten omscholen of bijscholen tot lasser. Het vacatureaanbod voor lassers op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat deze overweging op zijn minst voor de hand liggend is. Desondanks is het verstandig om eerst een goede afweging te maken of het volgen van een lasopleiding daadwerkelijk de kans op werk vergroot. In deze tekst worden een aantal situaties en tips weergeven die je kunnen helpen om de juiste beslissing te maken voor het volgen van een lasopleiding of niet.

Aan welke lasopleidingen is behoefte?
In de vacatures die op de arbeidsmarkt worden geplaatst komen een aantal lastechnieken naar voren. De meest gevraagde lastechnieken zijn MIG/MAG lassen en TIG lassen. Deze lastechnieken kunnen op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Deze niveaus worden over het algemeen aangegeven in niveau 1 tot en met 4, waarbij niveau 4 het hoogste niveau is. Naarmate het lasniveau hoger wordt stijgen ook de kansen om aan het werk te komen op de arbeidsmarkt. In crisistijd zijn er verhoudingsgewijs veel arbeidskrachten beschikbaar. Dit ook van toepassing bij lassers, hoewel het vacatureaanbod anders doet vermoeden. De vacatures waarin om lassers wordt gevraagd richten zich vaak op de hogere lasniveaus. Iemand die een opleiding MIG/MAG 1 of TIG 1 wil volgen maakt daarmee zijn kansen om werk te vinden op de arbeidsmarkt niet veel groter. Pas vanaf niveau 2 of 3 worden de kansen op werk aanzienlijk beter. Desondanks vragen bedrijven wel om sollicitanten die naast een opleiding ook over werkervaring beschikken. Alleen een opleiding is meestal niet voldoende om voor een vacature in aanmerking te komen.

Je hebt werk en wil een lasopleiding volgen
Er zijn verschillende uitgangsposities waarin je kunt kiezen voor het volgen van een lasopleiding. Wanneer je vanuit je werk een lasopleiding wilt gaan volgen doe je dat vaak om je te laten bijscholen of specialiseren. Je werkgever is vaak bereid om een lasopleiding te betalen wanneer je hiermee je meerwaarde voor het bedrijf vergroot. Dit kan betekenen dat je een opleiding gaat volgen waarmee je jezelf meer in lassen gaan specialiseren of je meer gaat verbreden door lassen aan je vaardigheden toe te voegen.

Niet alle bedrijven betalen de opleidingen voor hun medewerkers. Sommige bedrijven verhalen de kosten voor een deel of geheel op de medewerker die de opleiding gaat volgen. Bedrijven kunnen dit doen uit bedrijfseconomische overwegingen of omdat ze de opleiding niet relevant achten voor de uitoefening van de functie. Daarnaast bieden sommige bedrijven een tussenoplossing door de medewerker de mogelijkheid te geven de opleiding in werktijd te doen. Een medewerker kan dan voor zichzelf de afweging maken of het verstandig is en financieel aantrekkelijk genoeg is om de opleiding te volgen.

Een lasopleiding volgen is verstandig wanneer je werk hebt en daardoor je positie binnen het bedrijf verstevigd. Hierdoor wordt de kans om je werk te behouden vergroot.

Je wordt ontslagen en wil een lasopleiding volgen
Bedrijven willen in het kader van outplacement ook wel opleidingen bieden aan medewerkers die de organisatie noodgedwongen of na wederzijds overleg moeten verlaten. Het doel van deze opleidingen is de medewerker na het verlaten van de organisatie een zo groot mogelijke kans te bieden op betaald werk. In deze situatie is het belangrijk dat een medewerker een goede keuze maakt voor een opleiding omdat dit gevolgen kan hebben voor zijn toekomst en de daaraan verbonden loopbaan.

Wanneer een medewerker al opleidingen heeft gedaan in de richting van werktuigbouwkunde zou een lasopleiding een nuttige aanvulling kunnen zijn voor het cv. Daarnaast kan een extra lasopleiding ook verstandig zijn als de medewerker al verschillende lasopleidingen of lascertificaten heeft behaald. Hierdoor zal de nadruk in het cv meer op lassen komen te liggen. De medewerker moet er dan rekening mee houden dat bedrijven van de medewerker verachten dat hij hoofdzakelijk ingezet zal worden als lasser. De keuze om in dat geval een extra lasopleiding aan het cv toe te voegen heeft gevolgen voor de richting van de loopbaan. De loopbaan wordt dan namelijk meer in de richting van lassen gestuurd.

Als een medewerker in een outplacementtraject niet van plan is om in de toekomst als lasser aan de slag te gaan kan hij of zij beter voor een andere opleiding kiezen. Er zijn verschillende instanties die bedrijven kunnen ondersteunen in outplacementtrajecten. Daar zijn vaak opleidingsadviseurs en loopbaanadviseurs in dienst die kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar een opleiding die meer past bij de loopbaanwensen en loopbaanperspectieven van de medewerker.

Wanneer je geen werkervaring hebt als lasser en je nauwelijks hebt verdiept in de werkzaamheden die een lasser uitvoert is het niet verstandig om een lasopleiding te gaan volgen. Het inwinnen van advies is dan de eerste stap die genomen moet worden. Ook wanneer er veel vacatures op de markt aanwezig zijn moet dit niet de hoofdreden zijn om een lasopleiding te gaan volgen. Een lasopleiding moet binnen je cv passen en bij je vaardigheden. Wanneer je geen werkervaring hebt opgebouwd in de werktuigbouwkunde is een lasopleiding van weinig waarde. Bedrijven zoeken in de regel meer naar sollicitanten die een lasopleiding hebben én over relevante werkervaring beschikken. In crisistijd hebben ze volop keuze en komen sollicitanten die alleen over een lasopleiding beschikken en geen relevante werkervaring hebben op de laatste plaats.

Je hebt een uitkering en wil een lasopleiding volgen
Wanneer je werk zoekt en in een uitkeringspositie zit moet je verstandige keuzes maken. Elke dag dat je geen werk hebt vergroot het ‘gat’ in je cv. Het ‘gat’ in het cv is de tijdsduur tussen de periodes dat je werk hebt (gehad). Het is belangrijk dat je dit gat zo klein mogelijk houdt en de tijd die je zonder werk zit nuttig besteed om je kans op werk te vergoten. Een opleiding is dan zeker een goede keuze. Het is wel van belang dat de opleiding in een richting is waar veel vacatures in te vinden zijn. Kortom de opleiding moet waarde hebben op de arbeidsmarkt. Een lasopleiding heeft waarde op de arbeidsmarkt wanneer in het cv verschillende aanknopingspunten aanwezig zijn waarmee het nut van de lasopleiding wordt onderstreept. Als je in het verleden een opleiding in de richting van werktuigbouwkunde hebt gedaan zou een lasopleiding een nuttige toevoeging kunnen zijn.

Als op je cv staat dat je in verschillende bedrijven hebt gewerkt als montagemedewerker of constructiebankwerker dan kan een lasopleiding er voor zorgen dat je breder inzetbaar bent. Wanneer je bij metaalbedrijven hebt gewerkt als lasser maar er geen papieren voor hebt behaald, is het verstandig om een opleiding op lasgebied te volgen om hiermee je werkervaring als lasser te ‘verzilveren’.

Wanneer je in het geheel geen werkervaring hebt opgedaan in de metaalbranche en ook geen opleidingservaring hebt in deze richting kun je beter niet een lasopleiding gaan volgen. Bedrijven hebben voldoende keuze uit ervaren lassers op de arbeidsmarkt. Een onervaren lasser heeft hierdoor geen grote kans op werk.

Prijs van lasopleidingen
Een ander aspect dat een rol speelt bij de keuze voor een lasopleiding is de prijs. Lasopleidingen zijn geen goedkope opleidingen. Voor een opleiding MIG/Mag 1 of TIG 1 betaal je ongeveer tussen de vijfhonderd en duizend euro. In deze opleidingen leer je de basis van het lasproces aan maar hiermee kun je nog nauwelijks goed zelfstandig lassen. De meeste bedrijven vragen minimaal om niveau 2 of 3 in deze lasprocessen. Dit houdt in dat de kosten bijna verdubbelen. De totale investering bedraagt dan voor MIG/MAG 1 en 2 ongeveer anderhalf duizend tot tweeduizend euro. Dat is een flinke investering die niet binnen het budget van de meeste werkzoekenden past. Wanneer je in het verleden al een MIG/MAG 1 opleiding of een TIG 1 opleiding hebt gedaan is het wel verstandig om door te gaan met niveau 2 om daarmee je kans op werk in arbeidsmarkt te vergroten.

In sommige gevallen kun je een lasopleiding versteld doen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je wel aantoonbare werkervaring hebt op lasgebied. Wanneer je in aanmerking wil komen voor een verkort opleidingstraject moet je dit van te voren aangeven bij het opleidingsinstituut waar je de lasopleiding wil gaan volgen. In dat geval moet je wel een test of een aantal testen doen. Hiermee wil het opleidingsinstituut bepalen op welk lasniveau je zit. Op basis van de uitslag van deze lastesten kan het opleidingsproject en de bijbehorende kosten worden bepaald.

De kosten van de lasopleidingen zijn verhoudingsgewijs hoog. Dit heeft onder andere te maken met de begeleiding die tijdens het maken van proefwerkstukken intensief is. Een begeleider zal regelmatig ondersteuning moeten bieden aan de cursist om hem de praktische kanten van het lassen aan te leren. Daarnaast zijn er ook kosten verbonden aan het materiaal dat gelast moet worden en de elektrodes en het beschermingsgas dat wordt gebruikt. Ook de ruimte die gebruikt wordt kost geld evenals de lasoverall, de lashelm en de lashandschoenen die vaak door de opleidingsinstantie ter beschikking worden gesteld en onderhouden.

Gezondheid
Het werk van een lasser is fysiek belastend. Wanneer je overweegt om een lasopleiding te volgen moet je rekening houden met de gezondheidsrisico’s die aan het beroep lasser verbonden zijn. Een lasser doet meestal werk in verschillende posities. Naast onder de hand wordt ook uit de zij en boven het hoofd gelast. Deze posities zijn fysiek zwaar en kunnen er voor zorgen dat een lasser op de duur last van zijn rug, knieën of nek krijgt. Daarnaast hebben de
metalen platen en profielen die gelast moeten worden een behoorlijk gewicht. Wanneer een lasser deze platen en profielen met de hand moet verplaatsen zorgt dat voor een extra belasting voor zijn lichaam.

Ook de lasdampen die bij het lasproces vrij komen zijn schadelijk voor de gezondheid. Een lasser moet er voor zorgen dat deze dampen goed worden afgezogen. Wanneer dit niet gebeurd kunnen de lasdampen schade veroorzaken in de longen van de lasser.

De ogen van een lasser moeten worden beschermd tegen het felle licht dat van het lasproces afkomt. Dit felle licht kan lasogen veroorzaken waardoor de lasser niet in staat is om werkzaamheden uit te voeren.

Lasspetters die bijvoorbeeld vrijkomen tijdens het MIG/Mag lasproces kunnen brandwonden veroorzaken wanneer het lichaam van de lasser onvoldoende beschermd is door brandwerende kleding en brandwerende handschoenen.