Daadwerkelijk vacatureaanbod op de arbeidsmarkt

Het aanbod aan vacatures van uitzendbureaus is niet transparant. Dit heeft te maken met het feit dat veel uitzendbureaus dezelfde bedrijven als klant hebben. Wanneer deze klanten vervolgens vacatures naar de verschillende uitzendbureaus sturen hebben ze de zoekvraag breed uitgezet. Uitzendbureaus hangen de vacatures vervolgens achter het raam en plaatsen ze op internet. Hierdoor kan één vacature van een bedrijf in de praktijk wel door acht uitzendbureaus worden gepubliceerd. Hierdoor krijgen klanten van uitzendbureaus zoveel mogelijk kandidaten aangeleverd. Vaak bieden uitzendbureaus ook dezelfde kandidaten aan zonder dat van elkaar te weten. Deze situatie wordt nog verder in de hand gewerkt doordat veel uitzendbureaus de namen van hun klanten niet bekend willen maken aan werkzoekenden. Deze geheimzinnigheid zorgt er voor dat in de vacatures meestal alleen het functieprofiel en de regio worden aangegeven. Een werkzoekende kan hierdoor onbewust bij verschillende uitzendbureaus op dezelfde vacature solliciteren. Daarnaast komt het voor dat bedrijven zelf ook vacatures plaatsen in kranten en andere media terwijl ze ook uitzendbureaus hebben ingeschakeld. Hierdoor vindt een nog grotere vertroebeling plaats op de arbeidsmarkt.

Bedrijven promoten zichzelf met vacatures
Ook komt het voor dat bedrijven het plaatsen van vacatures gebruiken als reclame. Door het plaatsen van vacatures kunnen bedrijven de indruk wekken dat ze het druk hebben en voortvarend opereren op de markt. Sommige bedrijven zoeken op termijn een lasser en verzamelen daarvoor zoveel mogelijk cv’s om de beste keuze te maken. Dit mogen de bedrijven uiteraard doen maar het zorgt er wel voor dat sollicitanten lang moeten wachten op een uitslag en de indruk krijgen dat ze ‘aan het lijntje’ worden gehouden. Voor sollicitanten is het wel verstandig om te solliciteren bij bedrijven. Regelmatig contact houden met bedrijven zorgt er voor dat bedrijven weten dat je gemotiveerd bent. Daarnaast zorgen de contactmomenten er voor dat je in beeld blijft bij bedrijven. Dit kan er voor zorgen dat je in de toekomst alsnog wordt aangenomen wanneer er binnen een bedrijf een vacature ontstaat,

Vacatures ter inschrijving
Ook uitzendbureaus plaatsen vacatures ‘ter inschrijving’. Deze vacatures staan niet daadwerkelijk open maar kunnen op korte termijn wel open komen te staan. Uitzendbureaus gebruiken ‘vacatures ter inschrijving’ vaak om een voorraad te creëren voor bedrijven. Wanneer er dan vanuit bedrijven een vraag ontstaat naar een bepaald profiel kunnen uitzendbureaus sneller schakelen. Vacatures die ‘ter inschrijving’ zijn geplaats kunnen over het algemeen goed herkend worden. Er wordt in deze vacatures niet specifiek op de werkzaamheden ingegaan. Het gaat bij vacatures die ‘ter inschrijving’ zijn geplaatst vaak om algemene functies met algemene functie-eisen. Ook de locatie wordt in dit type vacature vaak breed aangegeven, zoals Noord Nederland of provincie Groningen. Vacatures die ‘ter inschrijving’ zijn geplaatst door uitzendbureaus kunnen ten onrechte de indruk wekken dat er daadwerkelijk behoefte is aan medewerkers. Desondanks is het verstandig om als werkzoekende hierop te solliciteren. Alleen de startdatum kan dan even op zich laten wachten.