Thuisstudie volgen verstandig of niet?

Wanneer je er goed op let zal je merken dat het aantal reclames voor thuisstudies op televisie en internet omvangrijk is. Ook via de brievenbus worden mensen regelmatig overspoelt met informatie over thuisstudies. Het lijkt er op dat in tijden van economische crisis de verschillende opleidingsinstanties hun kans grijpen om het belang van thuisstudie te onderstrepen. Natuurlijk zit hier een commerciële kant aan verbonden. Opleidingen verkopen is een ‘big business’ geworden de afgelopen jaren. In reclames geven opleidingsinstanties aan dat cursisten hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren wanneer ze voor hun opleidingsaanbod kiezen. Sommige opleidingsinstanties gaan zelfs zo ver dat ze de indruk wekken dat hun opleiding er voor kan zorgen dat een medewerker niet bang hoeft te zijn voor ontslag. Een medewerker zou met de opleiding van het opleidingsinstituut zo weer een andere baan kunnen vinden. Deze reclames klinken natuurlijk fantastisch en zorgen er voor dat veel werknemers en werkzoekenden overwegen om een opleiding te volgen. Daarom is een onafhankelijk advies op zijn plaats. Hieronder zijn verschillende aspecten weergegeven die iemand kunnen helpen om een beslissing te maken om wel of niet een thuisstudie te gaan volgen.

Belang van kennis op de arbeidsmarkt
In tijden van economische tegenslag zijn mensen gevoelig voor informatie over hun positie op de arbeidsmarkt. Werknemers zijn bang om hun werk als belangrijkste inkomstenbron kwijt te raken. Daarom zijn veel werknemers bereid om te investeren in hun werk en alles wat ze daarvoor nodig kunnen hebben. Kennis is één van de belangrijkste aspecten op de arbeidsmarkt. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat onze economie om kennis draait. Het begrip kenniseconomie onderstreept het belang van kennis op de markt extra. Het probleem met kennis is dat het kan verouderen. Aan verouderde kennis heeft men op de arbeidsmarkt geen behoefte. Bedrijven hebben behoefte aan medewerkers die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en technologieën. Een medewerker heeft beduidend meerwaarde voor een bedrijf wanneer zijn of haar kennis al verder is dan de kennis die binnen het bedrijf aanwezig is. Bedrijven zijn bereid om kennis ‘in te kopen’ wanneer een bedrijf zich daarmee kan ontwikkelen. Hiervoor onderhouden bedrijven contacten met hogescholen en universiteiten. Vanuit deze opleidingsinstituten proberen ze nieuwe high potentials te werven.

Niet elk opleidingsinstituut staat even goed aangeschreven. Er zijn opleidingsinstituten die voorop lopen met kennis en opleidingsinstituten die relatief verouderd zijn. Bedrijven zoeken daarom voortdurend naar de opleidingsinstituten waar ze de juiste kennis doceren die geschikt is voor het bedrijf en de markt waarin zij opereren. Niet zelden bieden bedrijven hun eigen personeelsleden de mogelijkheid om bij deze instituten hun kennis ‘bij te spijkeren’. Bedrijven geven op hun manier weer gastcolleges waardoor opleidingsinstituten hun binding met de praktijk houden. Dit is een boeiend samenwerkingsverband waarmee het bedrijfsleven en opleidingsinstituten er samen voor zorgen dat de kenniseconomie wordt geoptimaliseerd. Het draait om het wederzijds uitwisselen van kennis. Naarmate je meer beschikt over actuele kennis wordt je positie op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven sterker.

Thuisstudie als oplossing voor onzekerheid
Wanneer er uit het nieuws naar voren komt dat de werkloosheid toe neemt worden mensen onzeker. Dit geld niet voor alle bedrijfstakken omdat er altijd een aantal bedrijfstakken zijn waar het relatief goed zal gaan. De berichten dat mensen in Nederland minder geld uitgeven tonen echter aan dat mensen onzeker worden over hun koopkracht. Bezuinigingen van de regering zorgen er voor dat de koopkracht ook daadwerkelijk daalt. Het CBS geeft deze cijfers vervolgens weer evenals de Rekenkamer. Mensen zien deze financiële ontwikkelingen met argusogen aan en  proberen oplossingen te vinden om hun eigen financiële positie te verbeteren. Bezuinigingen en bezuinigingsbeleid is niet iets wat alleen op landelijk niveau plaatsvindt. Ook in gezinnen wordt er heel wat gerekend. Wanneer er minder geld te besteden is worden er keuzes gemaakt. Allereerst wordt er gesneden in de kosten. Er wordt afgevraagd wat men werkelijk nodig heeft om rond te kunnen komen. Overbodige luxe wordt afgeschaft en men richt zich meer op de primaire behoeften.

Net als de Nederlandse regering maken huishoudens in Nederland ook beslissingen om de kans op een verdere koopkrachtdaling te voorkomen. Investeringen moeten soms gedaan worden om de positie van de kostwinnaar(s) op de arbeidsmarkt te verbeteren. Opleidingen zijn in die situatie geen onverstandige keuze. Wanneer iemand aan het werk is heeft hij of zij vaak niet de mogelijkheid om volledige dagen naar een opleidingsinstituut te gaan. Een avondstudie of een thuisstudie passen dan vaak beter in de agenda. Door het volgen van een thuisstudie of avondstudie kan de kennis van een medewerker naar een hoger niveau worden gebracht en daarmee de positie binnen een bedrijf worden verstevigd. Een thuisstudie kan een medewerker een gevoel van zekerheid geven. Hoezeer dat gevoel op zijn plaats is zal pas blijken wanneer hij of zij noodgedwongen ander werk moet zoeken. De arbeidsmarkt is uiteindelijk de graadmeter voor de waarde van een opleiding.

Wanneer je werkloos bent kan een thuisstudie ook een nuttig middel zijn om je waarde op de arbeidsmarkt te vergroten. In deze positie heb je echter vaak minder geld te besteden en wordt het belang van de juiste studiekeuze nog groter. Voordat je gaat beginnen aan een thuisstudie is het daarom van extra belang om advies in te winnen bij verschillende instanties. Ga na waar behoefte aan is op de arbeidsmarkt en kies niet een opleiding die te veel afwijkt van jouw cv. Een bedrijf zal tijdens een sollicitatieprocedure graag willen weten waarom je voor een bepaalde opleiding hebt gekozen. Deze keuze moet je goed kunnen motiveren.

Een thuisstudie is niet voor iedereen verstandig
Hoewel een thuisstudie een toegevoegde waarde heeft op het cv is het niet voor iedereen verstandig om een thuisstudie te gaan volgen. Een thuisstudie kost tijd en geld. Wanneer je alleen woont kun je zelf behoorlijk goed inschatten of je de tijd en het geld beschikbaar hebt om een thuisstudie te volgen. Als je echter met een partner woont en kinderen hebt wordt dat een ander verhaal. De inkomsten moeten worden verdeeld en dat zorgt er voor dat er van te voren goed geïnventariseerd moet worden of er voldoende geld beschikbaar is om een thuisstudie te volgen. Daarnaast vergt een gezin tijd en daar moet je ook rekening mee houden wanneer je overweegt om een thuisstudie te gaan volgen. Voordat je de beslissing maakt moet je goed overleggen en er zeker van zijn dat je partner en je gezin je beslissing steunt. Vervolgens moet je een tijdsplanning maken in je agenda zodat jij en je gezinsleden goed weten wanneer je met je studie bezig bent en wanneer je tijd hebt voor je gezin.

Studeren is een werkwoord. Het is niet iets dat iedereen even goed kan. Voordat je een thuisstudie gaat beginnen moet je voor jezelf goed in de gaten hebben of je wel in staat bent om een bepaalde studie te gaan volgen. Vooral wanneer het een thuisstudie betreft. Bij het volgen van een thuisstudie moet je keuzes maken en zelfdiscipline hebben om naar die keuzes te handelen. Wanneer je twijfelt of je geschikt bent voor een thuisstudie kun je altijd navraag doen bij mensen die je goed kennen. Vraag aan hen of ze jou in staat achten om een thuisstudie te volgen en af te ronden. Deze mensen kunnen je tevens ondersteunen bij het maken van een keuze voor een studie die bij je past.

Wees realistisch over een thuisstudie
Hoewel de keuze voor een thuisstudie op zich verstandig is moet men wel realistisch zijn. De reclames in de media over thuisstudies schetsen een beeld dat niet altijd naadloos op de werkelijkheid aansluit. Een thuisstudie vergroot welleswaar je kansen op de arbeidsmarkt maar is geen garantie op meer of beter werk. Het volgen van de juiste studie is een begin maar er zijn veel meer factoren die een rol spelen bij het zoeken naar een baan. Een sollicitatienetwerk is ook belangrijk en je moet er voor zorgen dat je op de juiste vacatures schrijft die aansluiten bij je cv. Voordat je een thuisstudie gaat volgen moet je daarom eerst een realistisch beeld ontwikkelen over je loopbaanwensen en de vraag op de arbeidsmarkt. Probeer in contact te komen met onpartijdige adviseurs. Bij opleidingsinstituten is een duidelijk commercieel belang aanwezig. Zij zullen in veel gevallen trachten een opleiding te verkopen en daar zal hun advies op gebaseerd zijn. Wanneer je met werkgevers in contact treed of met uitzendbureaus zullen die een eerlijker beeld geven van de behoeften op de arbeidsmarkt. Overschat jezelf en je kansen op de arbeidsmarkt niet maar werk hard om een mooie plek in de kenniseconomie te verwerven. Dan heb je een realistische kijk op jezelf en op je kansen.