Wat is een contactdoos?

Een contactdoos of stop is een aansluitpunt waarop men een passende stekker van een elektriciteit-verbruikend apparaat of data-apparaat kan aansluiten zodat deze elektrische stroom kan ontvangen of een data-uitwisseling tot stand gebracht kan worden.

Een contactdoos kan bevestigd zijn aan een snoer zoals het geval is bij een verlengsnoer of in een kabelhaspel. Een contactdoos kan ook geplaatst zijn in de wand waardoor men spreek van een wandcontactdoos, ook wel bekend onder de afkorting WCD. Verder worden contactdozen ook wel gemonteerd op bureaus en tafels, deze contactdozen noemt men tafelcontactdozen.

In de praktijk kan de locatie van de contactdoos verschillen maar ook het type contactdoos verschilt. Veel contactdozen worden gebruikt voor het maken van een verbinding tussen een energieleverend netwerk en een energie-verbruikend apparaat. Het is echter ook mogelijk dat er een verbinding tot stand wordt gebracht tussen een datanetwerk en een apparaat dat op dit netwerk wordt aangesloten zodat data-uitwisseling mogelijk is.

Datacommunicatie
Veel dataverbindingen worden tegenwoordig draadloos tot stand gebracht denk hierbij aan Bluetooth en Internet of Things. Daardoor worden in datanetwerken minder contactdozen gebruikt behalve natuurlijk voor de elektrische voeding die nodig is om het apparaat ‘arbeid’ te laten verrichten. Verder hebben televisietoestellen, dvd-spelers, telefoontoestellen, laptops en desktops vaak een data-aansluiting. Deze aansluiting is een variant op de contactdoos en bevat vaak een USB aansluiting. Een USB aansluiting is een geheel andere aansluiting dan de aansluiting waarmee een stekker op het netstroom kan worden aangesloten.

 

Wat is Machine Learning of Machinaal Leren?

Machine Learning is een wetenschappelijk onderzoeksveld dat zich bevind in de kunstmatige intelligentie. Machine Learning is onder andere gericht op het ontwikkelen van algoritmes. Met deze algoritmes kunnen computers patronen ontdekken in grote databestanden (zogenaamde Big Data). Door het ontdekken van deze patronen kunnen computers of machines zichzelf ontwikkelen en dus leren. Computers leren nieuwe patronen ontdekken wanneer weer nieuwe gegevens worden toegevoegd aan de database. Voor mensen is het vaak onmogelijk om enorme hoeveelheden data te verwerken, computers doen dit veel sneller en maken daarbij steeds minder fouten. Daarom is Machine Learning interessant. Machine Learning is gerelateerd aan data mining, hierbij worden op een geautomatiseerde manier patronen, verbanden en relaties gezocht in grote hoeveelheden data.

Methoden voor Machine Learning
De methodes die gebruikt worden voor Machine Learning kunnen grofweg in twee grote categorieën worden ingedeeld:

  • Aanleidinggevend. De aanleidinggevende mehodes vormen computerprogramma’s door het maken van regels of het extraheren van patronen uit data.
  • Deductief. Bij een deductieve methode is het resultaat een functie net zo generiek is als de invoerdata.

Hoe werkt Machine Learning?
Bij Machine Learning wordt een machine of programma getraind om verbanden te zien. Dit gebeurd vaak gecontroleerd. Daarbij krijgt een algoritme voorbeelden van gegevens die worden aangeleverd of ingevoerd en voorbeelden van bijbehorende of gewenste uitvoer. Het systeem krijgt regelmatig deze voorbeelden waardoor het leert om bepaalde verbanden te zien tussen ingevoerde gegevens en de uitvoer. Als het Machine Learningproces goed wordt doorlopen zal het systeem steeds minder fouten maken en kan het systeem op basis van nieuwe invoer zelfstandig de juiste uitvoer produceren.

Naast gecontroleerde Machine Learningprocessen zijn er ook ongecontroleerde processen. Hierbij wordt geen sturing geboden door voorbeelden in te sturen met een gewenste uitvoer. Bij een ongecontroleerde learningprocessen  zal het algoritme op den duur zelf een structuur ontdekken in de gegevens die worden ingevoerd. Tijdens dit proces zal het programma zelf de invoer verdelen in categrorieen. Hierin worden dan elementen geplaatst met gegevens die sterk op elkaar lijken.

Hoe wordt Machine Learning toegepast?
Machine Learning wordt vrij breed toegepast, maar dit gebeurd verborgen. Zo wordt dit systeem bijvoorbeeld toegepast in de zoekmachines van vacaturebanken. In bepaalde vacaturebanken en cv-databanken kunnen mensen gegevens zoeken of beter gezegd laten matchen met profielen. Voordat dit systeem goed werkt zal men het matchsysteem moeten laten wennen aan het maken van verbanden tussen bijvoorbeeld cv’s en vacatures.

Veel grote webshops verzamelen ook gegevens van bezoekers en slaan deze gegevens op. Door deze opgeslagen gegevens kunnen de webshops inspelen op de interesse van de potentiële klanten. Men kan door dit systeem trachten klantengedrag te voorspellen en daarnaast gerichte aanbiedingen bij klanten onder de aandacht brengen.

Ook bij de ontwikkeling van software voor zelfrijdende auto’s wordt gebruik gemaakt Machine Learning. Hierbij worden allemaal afbeeldingen van verkeerssituaties ingevoerd in een systeem. Aan deze afbeeldingen worden dan waardes gegeven. Bepaalde situaties zijn bijvoorbeeld gevaarlijk en andere situaties niet. Uiteindelijk moet de software van zelfrijdende auto’s zelf beslissingen nemen of er geremd moet worden voor bepaalde situaties of niet. Omdat er enorm veel verschillende situaties op de weg plaats kunnen vinden is er een zeer grote database gekoppeld aan deze variant van Machine Learning. Daarom is het voor mensen onmogelijk om van elke situatie een foto te maken en daar een waarde aan te koppelen. In plaats daarvan maakt men gebruik van situaties uit computergames zoals Grand Theft Auto.

Wat is een databus in de elektronica?

Het woord ‘bus’ wordt in de elektronica regelmatig gebruikt. Een ‘bus’ wordt in de elektronica gebruikt als een gemeenschappelijk transportmedium waarmee elektronische signalen kunnen worden getransporteerd. Een databus wordt gebruikt voor het transport van digitale data. De databus wordt in de computertechniek gebruikt als gestandaardiseerde verbinding tussen diverse onderdelen in combinatie met een adresbus en een besturingsbus.

Parallelle en seriële bussen
Bussen kunnen worden verdeeld in parallelle en seriële bussen. Het belangrijkste kenmerk van een parallelle bus is dat deze bus meerdere databits tegelijk kan versturen. Dit zijn meestal 8, 16, 32, 64, enzovoort. Bij een seriële bus worden de bits juist niet tegelijk of parallel verzonden.  Seriële bussen verzenden de bits na elkaar. Parallelle bussen zijn over het algemeen sneller. De afstand tussen de componenten moet echter klein blijven. Bij seriële bussen is dit omgekeerd.

Prijs van bussen
De prijzen van bussen zijn verschillend. Een seriële busverbinding heeft ten opzichte van een parallelle bus een beperkt aantal geleiders en verbindingen. Daarom is een seriële bus goedkoper. Een ander voordeel van de seriële bus is dat deze bus minder storingsgevoelig is omdat het aantal verbindingen en geleiders beperkt is.

Wat is datacommunicatie?

Computers kunnen onder andere doormiddel van telefoonlijnen gegevens uitwisselen. Hierbij wordt ‘data’ gecommuniceerd. Deze ‘data’ zijn digitale gegevens. Dit kunnen zowel complete documenten en afbeeldingen zijn als alfanumerieke velden. Datacommunicatie draait om het uitwisselen van deze digitale gegevens via een kantoornetwerk. De computers in een kantoor of een ander utiliteitspand kunnen op verschillende plaatsen zijn neergezet. Dit kan zowel in dezelfde ruimte als in verschillende ruimtes op dezelfde verdieping zijn. Daarnaast kunnen grotere utiliteitspanden uit meerdere verdiepingen bestaan met op elke verdiepingen computeropstelling.

Datacommunicatielijnen tussen computers
Door de telefoonlijnen kunnen de computers ondanks de verschillende afstanden zeer snel gegevens uitwisselen wanneer er sprake is van een goed kantoornetwerk van datacommunicatielijnen.  Het is mogelijk om computers permanent met elkaar in contact te laten staan. Daarnaast kunnen computers ook doormiddel van ‘opbellen’ aan elkaar worden verbonden om gegevens uit te wisselen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modems. Een modem zet de computertaal om in geluidssignalen. Deze geluidssignalen worden via een telefoonlijn verzonden naar een andere modem. De modem die de gegevens ontvangt zet de geluidssignalen weer om in computertaal. Deze computertaal kan de computer lezen en de gebruiker van de computer die de gegevens heeft ontvangen kan de gegevens vervolgens verder gebruiken.

Wat doet een datamonteur?

Een datamonteur is een monteur die zich hoofdzakelijk bezig houdt met het installeren van datacommunicatie installaties. Hierbij kan een datamonteur worden ingezet om een geheel datacommunicatiesysteem aan te leggen of een onderdeel daarvan. Ook het onderhouden en storingen zoeken in datacommunicatiesystemen behoren tot de taken van de datamonteur.

Verbindingen die door een datamonteur kunnen worden gemaakt
Datamonteurs werken met verschillende kabels wanneer ze verbindingen leggen in datacommunicatiesystemen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld glasvezelkabels, Coaxkabels en  CAT 5/6(a)/7 worden gebruikt. Een datamonteur werkt vaak in een kantoorruimte van grote bedrijfspanden. Dit wordt ook wel utiliteit genoemd. In de utiliteit worden kantoornetwerken aangelegd doormiddel van dataverbindingen, patchkasten en andere systemen met betrekking tot dataverkeer. Deze netwerken verbinden computers met elkaar. Ook verbindingen tussen computers, printers en faxapparaten vallen onder de kantoornetwerken en kunnen door een datamonteur worden aangelegd. Daarnaast kunnen ook verbindingen tussen telefoons en aanverwante apparatuur tot stand worden gebracht door de datamonteur. Deze discipline wordt ook wel telematica genoemd.

Opleidingen voor een datamonteur
Een datamonteur moet zeer accuraat werken. Wanneer de verbindingen die door hem of haar worden aangelegd niet goed zijn aangesloten werkt de aangesloten communicatieapparatuur niet of niet volledig. Daarom moet een datamonteur beschikken over voldoende opleidingsniveau. Dit opleidingsniveau is minimaal VMBO/ MBO niveau. Daarnaast zijn er verschillende vaktechnische opleidingen die door de datamonteur moeten worden gevolgd om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen verrichten. Een aantal daarvan worden meestal verplicht gesteld door het bedrijf waar datamonteurs werken zoals VCA en NEN 3140. Een theoretische basis kan geboden worden door een elektrotechnische opleiding of een opleiding in de richting van Telematica en datacommunicatie. Verschillende opleidingsinstituten bieden hiervoor opleidingen aan. De namen voor de opleidingen verschillen echter sterk.