Wat is datacommunicatie?

Computers kunnen onder andere doormiddel van telefoonlijnen gegevens uitwisselen. Hierbij wordt ‘data’ gecommuniceerd. Deze ‘data’ zijn digitale gegevens. Dit kunnen zowel complete documenten en afbeeldingen zijn als alfanumerieke velden. Datacommunicatie draait om het uitwisselen van deze digitale gegevens via een kantoornetwerk. De computers in een kantoor of een ander utiliteitspand kunnen op verschillende plaatsen zijn neergezet. Dit kan zowel in dezelfde ruimte als in verschillende ruimtes op dezelfde verdieping zijn. Daarnaast kunnen grotere utiliteitspanden uit meerdere verdiepingen bestaan met op elke verdiepingen computeropstelling.

Datacommunicatielijnen tussen computers
Door de telefoonlijnen kunnen de computers ondanks de verschillende afstanden zeer snel gegevens uitwisselen wanneer er sprake is van een goed kantoornetwerk van datacommunicatielijnen.  Het is mogelijk om computers permanent met elkaar in contact te laten staan. Daarnaast kunnen computers ook doormiddel van ‘opbellen’ aan elkaar worden verbonden om gegevens uit te wisselen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modems. Een modem zet de computertaal om in geluidssignalen. Deze geluidssignalen worden via een telefoonlijn verzonden naar een andere modem. De modem die de gegevens ontvangt zet de geluidssignalen weer om in computertaal. Deze computertaal kan de computer lezen en de gebruiker van de computer die de gegevens heeft ontvangen kan de gegevens vervolgens verder gebruiken.