Wat is informatica?

Informatica is een wetenschap of studie die zich richt op de implementatie en toepassing in van informatie en gegevens in computersystemen. Daarnaast richt informatica zich ook op de theoretische fundamenten van informatie en het rekenen. Informatica heeft tot doel het beheren en manipuleren van gegevens op een zo effectief mogelijke manier zodat andere personen de gegevens makkelijk kunnen raadplegen, bewerken en verwerken.

Een professional op het gebied van informatica zou je een informaticus kunnen noemen. Deze heeft ervaring met het verzamelen van gegevens en gebruikt daarvoor verschillende systemen. Tegenwoordig zijn deze systemen vrijwel allemaal digitaal. Een informaticus maakt dus in de praktijk veel gebruik van computersystemen.

Informatici en informatica in de praktijk
Informatici spelen een belangrijke rol in bedrijven maar ook bij andere deelnemers in de maatschappij. In vrijwel elk aspect van de maatschappij worden tegenwoordig computers gebruikt en worden gegevens vastgelegd. Het klinkt misschien gek maar al voor de geboorte van een kind worden de gegevens van een zwangerschap en de groei van de foetus bijgehouden in een computersysteem. Als het kind geboren wordt dient men de geboorte te laten registeren bij de gemeente. Vanaf dat moment worden alleen maar meer programma’s gebruikt om gegevens over de persoon te verwerken. Tot de dood en zelfs na de dood blijven gegevens over mensen geregistreerd. Er komen dus alleen maar meer gegevens bij. Daarom is het werk van informatici belangrijk.

Informatica is breed
Niet alleen van mensen worden gegevens bijgehouden. Ook van machines, voertuigen, gebouwen, wetten, regels en logistieke processen worden gegevens geregistreerd. Een informaticus heeft te maken met software. Dit zijn de programma’s die op computers is geïnstalleerd om gegevens te beheren. Een informaticus moet veel verstand hebben van de toepassing van softwaresystemen en moet de juiste keuze maken als een softwaresysteem wordt aangewend om bepaalde gegevens te verwerken. De keuze van de juiste software wordt steeds belangrijker. Ook de keuze van hardware is belangrijk. Een informaticus moet zich ook verdiepen in processen binnen bedrijven en organisaties om de juiste keuze voor een bepaald softwarepakket te kunnen maken.