Wat is datacommunicatie?

Computers kunnen onder andere doormiddel van telefoonlijnen gegevens uitwisselen. Hierbij wordt ‘data’ gecommuniceerd. Deze ‘data’ zijn digitale gegevens. Dit kunnen zowel complete documenten en afbeeldingen zijn als alfanumerieke velden. Datacommunicatie draait om het uitwisselen van deze digitale gegevens via een kantoornetwerk. De computers in een kantoor of een ander utiliteitspand kunnen op verschillende plaatsen zijn neergezet. Dit kan zowel in dezelfde ruimte als in verschillende ruimtes op dezelfde verdieping zijn. Daarnaast kunnen grotere utiliteitspanden uit meerdere verdiepingen bestaan met op elke verdiepingen computeropstelling.

Datacommunicatielijnen tussen computers
Door de telefoonlijnen kunnen de computers ondanks de verschillende afstanden zeer snel gegevens uitwisselen wanneer er sprake is van een goed kantoornetwerk van datacommunicatielijnen.  Het is mogelijk om computers permanent met elkaar in contact te laten staan. Daarnaast kunnen computers ook doormiddel van ‘opbellen’ aan elkaar worden verbonden om gegevens uit te wisselen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modems. Een modem zet de computertaal om in geluidssignalen. Deze geluidssignalen worden via een telefoonlijn verzonden naar een andere modem. De modem die de gegevens ontvangt zet de geluidssignalen weer om in computertaal. Deze computertaal kan de computer lezen en de gebruiker van de computer die de gegevens heeft ontvangen kan de gegevens vervolgens verder gebruiken.

Wat doet een datamonteur?

Een datamonteur is een monteur die zich hoofdzakelijk bezig houdt met het installeren van datacommunicatie installaties. Hierbij kan een datamonteur worden ingezet om een geheel datacommunicatiesysteem aan te leggen of een onderdeel daarvan. Ook het onderhouden en storingen zoeken in datacommunicatiesystemen behoren tot de taken van de datamonteur.

Verbindingen die door een datamonteur kunnen worden gemaakt
Datamonteurs werken met verschillende kabels wanneer ze verbindingen leggen in datacommunicatiesystemen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld glasvezelkabels, Coaxkabels en  CAT 5/6(a)/7 worden gebruikt. Een datamonteur werkt vaak in een kantoorruimte van grote bedrijfspanden. Dit wordt ook wel utiliteit genoemd. In de utiliteit worden kantoornetwerken aangelegd doormiddel van dataverbindingen, patchkasten en andere systemen met betrekking tot dataverkeer. Deze netwerken verbinden computers met elkaar. Ook verbindingen tussen computers, printers en faxapparaten vallen onder de kantoornetwerken en kunnen door een datamonteur worden aangelegd. Daarnaast kunnen ook verbindingen tussen telefoons en aanverwante apparatuur tot stand worden gebracht door de datamonteur. Deze discipline wordt ook wel telematica genoemd.

Opleidingen voor een datamonteur
Een datamonteur moet zeer accuraat werken. Wanneer de verbindingen die door hem of haar worden aangelegd niet goed zijn aangesloten werkt de aangesloten communicatieapparatuur niet of niet volledig. Daarom moet een datamonteur beschikken over voldoende opleidingsniveau. Dit opleidingsniveau is minimaal VMBO/ MBO niveau. Daarnaast zijn er verschillende vaktechnische opleidingen die door de datamonteur moeten worden gevolgd om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen verrichten. Een aantal daarvan worden meestal verplicht gesteld door het bedrijf waar datamonteurs werken zoals VCA en NEN 3140. Een theoretische basis kan geboden worden door een elektrotechnische opleiding of een opleiding in de richting van Telematica en datacommunicatie. Verschillende opleidingsinstituten bieden hiervoor opleidingen aan. De namen voor de opleidingen verschillen echter sterk.