Wat kun je met het diploma EPBD B-airconditioningsystemen?

Airconditioningssystemen moeten regelmatig geïnspecteerd worden omdat een defecte installatie het gebruiksgemak van het gebouw vermindert en daarnaast ook gevaar op kan leveren voor het milieu. Bij koelinstallaties wordt onderscheid gemaakt in vermogens. Dit vermogen is meestal gerelateerd aan de oppervlakte van gebouwen. De gebouwen worden ingedeeld in verschillende klassen die zijn gekoppeld aan het vermogen van de systemen die worden gebruikt voor de koeling. Er worden drie verschillende klassen onderscheiden voor airconditioningsystemen. Hieronder zijn de drie verschillende klassen genoemd met daarbij het totaal aan nominaal koelvermogen:

–          klasse 1: 12 – 45 kW

–          klasse 2: 45 – 270 kW

–          klasse 3: meer dan 270 kW

Voor in het inspecteren en keuren van gebouwen in klasse 1 (12kW tot 45 kW) zijn over het algemeen andere koeltechnische competenties vereist dan de competenties die vereist zijn voor gebouwen in klasse 2 en 3. Dit heeft onder andere te maken met het vermogen van deze koelinstallaties. Voor koelinstallaties in klasse 1 is dan ook een ander diploma vereist dan voor koelinstallaties in klasse 2 en 3.

Diploma EPBD B-airconditioningsystemen
Voor het inspecteren van koelinstallaties in gebouwen in de klassen 2 en 3 dient een inspecteur te beschikken over een diploma EPBD B-airconditioningsystemen. In deze gebouwen zijn er naast een koudemiddel circuit ook verschillende andere installaties en factoren aanwezig die invloed hebben op de energieprestatie van het gebouw. Daarom zijn er aanvullende competenties nodig. Deze competenties zijn onder andere gericht op de meet- en regeltechniek en gebouwbeheersystemen. Met een diploma EPBD B-airconditioningsystemen mag een inspecteur een energieprestatie rapportage voor gebouwen in de klassen 2 en 3 maken. Het diploma is 5 jaar geldig vanaf het moment waarop het diploma is verstrekt. Na afloop van de vijf jaar kan de desbetreffende persoon een bijscholingsexamen doen om de geldigheidsduur te verlengen.

Wat zijn ventilatoren en waar worden deze toegepast in de techniek?

Ventilatoren zijn machines die worden gebruikt voor het in beweging brengen van lucht of gassen. Een belangrijk kenmerk van ventilatoren is dat ze lucht aanzuigen en direct verplaatsen. Ventilatoren worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Een ruimte kan worden voorzien van verse lucht doordat een ventilator lucht van buiten in een vertrek plaatst.

Daarnaast kunnen ventilatoren worden gebruikt om de reeds aanwezige lucht in een vertrek in beweging te brengen. Hierdoor komt er beweging in de lucht waardoor een verkoelend effect tot stand wordt gebracht. Ventilatoren kunnen dus worden gebruikt om een ruimte koeler of aangenamer te maken voor de gebruikers van de ruimte.

Verder kunnen ventilatoren ook worden gebruikt om verschillende producten af te koelen door er verse koude lucht overheen te blazen. Een ventilator bestaat onder andere uit een rotor, dit is het ronddraaiende deel van het geheel. De rotor wordt aangedreven door een motor zodat deze in beweging wordt gebracht. De meeste ventilatoren worden aangedreven doormiddel van een condensatormotor.

Gebruik van ventilatoren in techniek
In de techniek worden ventilatoren op verschillende manieren toegepast. Hieronder is een kort overzicht geplaatst van de toepassing van ventilatoren.

Ventilatoren in woningen
In woningen worden bijvoorbeeld ventilatoren gebruikt als men verkoeling wenst. Deze ventilatoren kunnen op een tafel of bureau worden geplaatst. In dat geval spreekt men van een tafelventilator. Er zijn ook ventilatoren die op een standaard op de grond worden gezet. Verder worden er in woningen ook wel ventilatoren aan een plafond bevestigd. Deze ventilatoren worden plafondventilatoren genoemd.

Ventilatoren in koelsystemen
In koelsystemen past men ook ventilatoren toe. Dit gebeurd bijvoorbeeld in computerkasten waar voedingsventilatoren worden gebruikt om het voedingsblok van de computer te koelen. Daarnaast worden processorkoelers gebruikt om de processor van computers te koelen.

Koelventilatoren vinden ook een uitgebreide toepassing in de procesindustrie. In de procesindustrie zijn verschillende installaties aanwezig die worden gebruikt om delen van het proces te koelen.

Ventilatoren in motoren
Verder worden ventilatoren in motoren toegepast. Hierbij worden deze ventilatoren gebruikt voor het koelen van het motorblok. Ook de vloeistof van het koelsysteem wordt doormiddel van ventilatoren gekoeld.

Ventilatoren in luchtbehandeling
In de luchtbehandeling zoals bijvoorbeeld airco installaties en luchtbehandelingskasten worden ook ventilatoren geplaatst. Deze ventilatoren trekken meestal frisse lucht van buiten af om deze vervolgens te ‘behandelen’ in een luchtbehandelingssysteem. De lucht wordt tijdens deze luchtbehandeling verwarmd of gekoeld. Vervolgens wordt de lucht naar de vertrekken van een gebouw getransporteerd. Het aantrekken en wegstoten van lucht gebeurd doormiddel van ventilatoren.

Wat is een condensor en waar wordt deze voor gebruikt?

Een condensor is een systeem dat wordt gebruikt voor het condenseren van stoom en andere gasvormige stoffen. Tijdens het condenseren worden stoffen vanuit een gasvormige toestand naar een vloeibare toestand gebracht. Dit gebeurd door de warmte weg te nemen. Door bijvoorbeeld stoom af te koelen ontstaan waterdruppels. Als deze waterdruppels worden opgevangen kan men het water transporteren naar een hittebron zodat het water weer opnieuw omgezet kan worden in stoom. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij elektriciteitscentrales. Daarnaast worden condensors onder andere gebruikt in luchtbehandeling of airconditioning. Verder worden condensors gebruikt in koelkasten.

Hoe werkt een condensor?
Condensors zijn een soort warmtewisselaars. In tegenstelling tot gewone warmtewisselaars vindt er bij condensors een faseovergang plaats. Deze faseovergang is van een gasvormige fase naar een vloeibare fase. Warmtewisselaars zijn er in verschillende vormen en maten. Condensors kunnen ook op verschillende manieren worden geconstrueerd. De eenvoudigste variant van een condensor is een lange buis. Door deze buis stroomt het gas dat gecondenseerd moet worden. Dit gas is warmer dan de wand van de buis. Hierdoor geeft het gas warmte af via de wand aan de rest van de omgeving. Door deze warmteafgifte ontstaat condensaat. Het condensaat wordt vervolgens aan het einde van de buis opgevangen. Indien gewenst wordt dit condensaat vervolgens getransporteerd naar een hittebron zodat het condensaat weer in gasvormige toestand kan worden gebracht.

Waar worden condensors toegepast?
In koelkasten en luchtbehandelingssystemen zoals airconditioning worden kleine condensoren toegepast. Voor het verbeteren van de doelmatigheid van de luchtkoeling wordt meestal een ventilator gebruikt. Deze zorgt er voor dat lucht in beweging wordt gebracht. Een ventilator wordt meestal aangedreven door een condensatormotor. Deze motor is de veelvoorkomende eenfase-inductiemotor. Hoewel ook in het woord ‘condensatormotor’ het woord ‘condens’ is verwerkt heeft deze motor niets te maken met condenseren. De condensatormotor is afgeleid van de condensators en houdt vooral verband met de elektrotechniek en elektronica.

In de bouw worden ook condensoren gebruikt om bijvoorbeeld ruimtes te ontvochtigen. Een voorbeeld hiervan is de bouwdroger.

Grote condensoren worden toegepast bij onder andere de opwekking van elektriciteit. Naast elektriciteitscentrales worden ook bij grote chemische bedrijven gebruikt gemaakt van grote condensoren. Deze condensoren maken vooral in de herfst en winter gebruik van rivierwater of zeewater. In de zomermaanden wordt vooral gebruik gemaakt van koeltorens. Dit heeft te maken met het feit dat bepaalde dieren en plantendeeltjes in het water niet te warm mogen worden.

Omdat condensors veel in contact komen met water en daarnaast ook te maken hebben met temperatuurswisselingen moeten condensors sterk zijn en een goede weerstand bieden tegen corrosie. Daarom worden condensors van corrosievaste materialen gemaakt zoals cunifer.

Wat is airconditioning en waar wordt deze installatie voor gebruikt?

Airconditioning is een woord dat regelmatig wordt gebruikt. De meeste moderne auto’s en bedrijfswagens zijn voorzien van airconditioning. Daarnaast zijn veel bedrijfspanden van een airconditioning installatie voorzien evenals een toenemend aantal woningen. Met name in warme landen wordt veel gebruik gemaakt van airconditioning. Deze installaties zijn meestal aan de buitenkant van gebouwen goed te zien.

Meer dan koelen van lucht
Wanneer men het woord airconditioning gebruikt associeert men dat over het algemeen met het koelen van lucht.  Airconditioning is echter niet alleen het koelen van lucht, het is veel breder. Het doel van airconditioning is het creëren van een goed evenwicht tussen temperatuur, luchtvochtigheid en frisse lucht. Een airconditioning zuivert daarnaast ook de lucht die in door de installatie naar binnen wordt gezogen. Verder kan een airconditioning ook worden ingezet voor het verwarmen van lucht. In een ruimte waar de lucht doormiddel van airconditioning naar binnen komt kan de temperatuur verschillen met de vertrekken waar deze installatie niet aanwezig is. De buitentemperatuur kan eveneens sterk verschillen met de temperatuur die door de airconditioning wordt geregeld. Er is echter wel een nadeel, airconditioning kost veel energie. Hoe groter de temperatuurverschillen tussen de buitentemperatuur en de gewenste binnentemperatuur hoe meer energie de airconditioning verbruikt.  

Andere benamingen voor airconditioning
Airconditioning is het behandelen van lucht daarom worden deze systemen ook wel luchtbehandeling systemen genoemd. Een andere benaming is klimaatregeling, klimaatregelaar of luchtregeling.  Met de term comfortkoeling wordt met name het koeltechnische aspect van een airconditioninginstallatie benadrukt. In het dagelijks taalgebruik noemt men airconditioning over het algemeen airco. Daarnaast wordt de afkorting A/C gebruikt.

Wat is Suva 134a®, R134a, R134 en 1,1,1,2-tetrafluoroethaan en waarvoor worden deze stoffen gebruikt?

Suva 134a®is een stof die in koelinstallaties word gebruikt. Deze stof is ook bekend onder de aanduiding R134 of de aanduiding R134a. De stof Suva 134a® wordt gebruikt ter vervanging van de stof Freon 12®, die ook wel bekend staat onder de aanduiding R-12 of Freon-12. De reden waarom Suva 134a® de stof Freon-12  vervangt heeft te maken met de schade die Freon-12 aan de ozonlaag toebrengt wanneer deze stof in de hogere atmosfeer terecht komt. De chemische formule van Freon-12 is CCl2F2 en de bijbehorende chemische stof is dichloordifluormethaan. Deze stof zorgt voor de schade aan de ozonlaag.

Is R-134a schadelijk voor het milieu?
Suva 134a® oftewel R134a bevat een fluorkoolwaterstof. De chemische formule die hierbij hoort is CH2FCF3. Hieraan is de chemische naam 1,1,1,2-tetrafluoroethaan verbonden. Deze stof brengt de ozonlaag geen schade toe maar zorgt er wel voor dat de aarde meer wordt opgewarmd als de stof in de atmosfeer terecht komt. Het aardopwarmingsvermogen van CH2FCF3 is 1300 maal hoger dan de schadelijke CO2. De stof CH2FCF3 kan men daardoor niet milieuvriendelijk noemen.

Uitleg van de verschillende aanduidingen voor R134a
Voor de duidelijkheid worden de termen en afkortingen in bovenstaande tekst hieronder kort toegelicht:

  • Suva 134a® wordt gebruikt ter vervanging van Freon-12.
  • Suva 134a®, R134 en R134a zijn namen voor dezelfde stof.
  • De chemische naam voor bovenstaande stoffen is 1,1,1,2-tetrafluoroethaan.
  • De bijbehorende chemische formule is CH2FCF3

Voor de duidelijk wordt in het verdere verloop van de tekst de aanduiding R134a gehanteerd. In de alinea hieronder is aangegeven waar R134a voor wordt gebruikt.

Waar wordt R134a voor gebruikt?
R134a wordt op verschillende manieren toegepast. Hieronder staan een aantal toepassingen van deze stof:

  • R134a wordt gebruikt te vervanging van Freon-12 in koelsystemen. De stof is geschikt voor koeling boven de 0 °C. Door deze eigenschap wordt R134 toegepast in koelkasten als koelmiddel.
  • R134a is onder andere toegepast in aircosystemen van onder andere auto’s.
  • Het wordt gebruikt als drijfgas in aerosols  (spuitbussen).
  • Het wordt toegepast als expansiegas voor geëxtrudeerd polystyreenschuim.