Wat is Suva 134a®, R134a, R134 en 1,1,1,2-tetrafluoroethaan en waarvoor worden deze stoffen gebruikt?

Suva 134a®is een stof die in koelinstallaties word gebruikt. Deze stof is ook bekend onder de aanduiding R134 of de aanduiding R134a. De stof Suva 134a® wordt gebruikt ter vervanging van de stof Freon 12®, die ook wel bekend staat onder de aanduiding R-12 of Freon-12. De reden waarom Suva 134a® de stof Freon-12  vervangt heeft te maken met de schade die Freon-12 aan de ozonlaag toebrengt wanneer deze stof in de hogere atmosfeer terecht komt. De chemische formule van Freon-12 is CCl2F2 en de bijbehorende chemische stof is dichloordifluormethaan. Deze stof zorgt voor de schade aan de ozonlaag.

Is R-134a schadelijk voor het milieu?
Suva 134a® oftewel R134a bevat een fluorkoolwaterstof. De chemische formule die hierbij hoort is CH2FCF3. Hieraan is de chemische naam 1,1,1,2-tetrafluoroethaan verbonden. Deze stof brengt de ozonlaag geen schade toe maar zorgt er wel voor dat de aarde meer wordt opgewarmd als de stof in de atmosfeer terecht komt. Het aardopwarmingsvermogen van CH2FCF3 is 1300 maal hoger dan de schadelijke CO2. De stof CH2FCF3 kan men daardoor niet milieuvriendelijk noemen.

Uitleg van de verschillende aanduidingen voor R134a
Voor de duidelijkheid worden de termen en afkortingen in bovenstaande tekst hieronder kort toegelicht:

  • Suva 134a® wordt gebruikt ter vervanging van Freon-12.
  • Suva 134a®, R134 en R134a zijn namen voor dezelfde stof.
  • De chemische naam voor bovenstaande stoffen is 1,1,1,2-tetrafluoroethaan.
  • De bijbehorende chemische formule is CH2FCF3

Voor de duidelijk wordt in het verdere verloop van de tekst de aanduiding R134a gehanteerd. In de alinea hieronder is aangegeven waar R134a voor wordt gebruikt.

Waar wordt R134a voor gebruikt?
R134a wordt op verschillende manieren toegepast. Hieronder staan een aantal toepassingen van deze stof:

  • R134a wordt gebruikt te vervanging van Freon-12 in koelsystemen. De stof is geschikt voor koeling boven de 0 °C. Door deze eigenschap wordt R134 toegepast in koelkasten als koelmiddel.
  • R134a is onder andere toegepast in aircosystemen van onder andere auto’s.
  • Het wordt gebruikt als drijfgas in aerosols  (spuitbussen).
  • Het wordt toegepast als expansiegas voor geëxtrudeerd polystyreenschuim.