Tips voor alternatieve verwarming van een woning

In Nederland heeft de overheid bepaald dat men vanaf 2050 geen CO2 meer mag uitstoten uit woningen. Dit houdt in dat vanaf dat jaar woningen niet meer doormiddel van gas verwarmt mogen worden. In 2017 blijkt echter nog 95% van alle woningen in Nederland te worden verwarmd doormiddel van verbranding van aardgas. Een groot deel van de woningen in Nederland is voorzien van een cv-installatie.

Daarbij wordt aardgas verwarmd om het cv-water te verwarmen dat door de leidingen loopt naar de radiatoren. Voor 2050 moet men deze installaties vervangen voor andere verwarmingstechnieken waarmee de CO2 uitstoot beperkt wordt naar nul procent. Hieronder staan een aantal tips waardoor men een woning energiezuiniger kan maken. Deze tips heeft technisch werken ontvangen van Floris Geessinck van ts24.nl.

Verwarmen doormiddel van elektrische vloerverwarming
Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij maar voor het opwekken van elektriciteit kan men hernieuwbare energiebronnen zoals windkracht en zonlicht aanwenden. Daarom kan men ook elektriciteit gebruiken als duurzame energieleverancier voor verwarming. Elektrische vloerverwarming is in opkomst. Op dit moment gebruikt men elektrische vloerverwarming vooral voor kleine ruimten in een woning zoals een badkamer of toilet.

Doordat elektrische vloerverwarming verder is ontwikkeld kan men nu ook grote oppervlakken doormiddel van deze verwarmingstechniek verwarmen. Voordat men elektrische vloerverwarming aanlegt moet men echter wel de vloer goed isoleren. Elektrische vloerverwarming is vooral effectief onder harde vloeren die gemaakt zijn van keramische tegels en natuursteen. Ook een gietvloer of een vloer gemaakt van vinyl is effectief voor elektrische vloerverwarming.

Inverter airconditioning
Een inverter airconditioning kan naast koeling ook worden gebruikt als verwarming. Deze aircosystemen creëren zelf geen warmte maar verplaatsen warmte. Het koelmiddel kan warmte opnemen en onttrekken aan een ruimte. Met behulp van een pomp wordt het koelmiddel getransporteerd naar een buitenunit. Daar wordt de warmte afgestaan aan de buitlucht. De airco-installatie maakt dus zelf geen koele lucht maar transporteert warme lucht naar buiten. Feitelijk verwarmt men doormiddel van een airco-installatie de buitenlucht.

Als men de pomprichting veranderd kan men een airconditioning ook gebruiken als verwarming. Daarbij wordt juist warmte onttrokken aan de buitenlucht om de woning te verwarmen. Ook wanneer het buiten 10 graden vriest kan men uit deze lucht nog warmte onttrekken doormiddel van airconditioning. Men kan namelijk in vriesinstallaties de temperatuur ook laten zakken tot min 20 graden Celsius door warmte te onttrekken. In feite wordt dit proces omgekeerd wanneer men een airconditioning wil gaan gebruiken als verwarming. Doormiddel van een airconditioning kan men bovendien de luchtvochtigheid beheersen in een bepaalde ruimte. Door de jaren heen zijn airconditioninginstallaties steeds moderner vormgegeven waardoor ze ook nog een sieraad kunnen vormen voor een woning of bedrijfspand.

Zonneboiler en zonnepanelen
Zonlicht kan naast het opwekken van elektriciteit ook worden gebruikt als bron van verwarming. In dat geval maakt men gebruik van een zonneboiler in combinatie met zonnepanelen.  De zonnepanelen vangen het zonlicht op dit wordt omgezet in warm water in de zonneboiler. Op die manier verkrijgt men warm water zonder dat men aardgas hoeft te verstoken.

Kristallisatie-energie
Een minder voorkomende vorm van verwarming is verwarming die gebaseerd is op kristallisatie-energie. Hierbij worden grote hoeveelheden water ingevroren in een betonnen tank. De energie komt vrij tijdens de verandering van water in ijs. Hierbij treed kristallisatie op en de warmte-energie die hierbij vrij komt wordt in verschillende stappen doormiddel van een warmtepomp aan het ijsreservoir onttrokken. Het water wordt gekoeld tot 0 graden Celsius. De faseverandering van het vloeibare water in het solide ijs levert het meeste energie op. De warmtepomp gebruikt de warmte die vrijkomt om de ruimten van een gebouw te verwarmen. In de zomer kan men dit proces omkeren en kan men de ruimten van een gebouw juist koelen door de ijsopslag.

Warmte van servers
Als computers actief worden gebruikt worden delen daarvan heel warm, hierbij kun je denken aan de processor. Servers zijn grote computers van bedrijven of instelling. Deze computers verwerken veel data en worden daardoor heel warm. De warmte van deze servers kan worden gebruikt als verwarmingsbron. Deze technologie is nog in de beginfase het is nog onduidelijk of de warmte van servers effectief gebruikt kan worden als verwarmingsbron voor ruimten van gebouwen.

Tot slot
De hierboven genoemde tips om een woning CO2 neutraal te verwarmen zijn afkomstig van Floris Geessinck van ts24.nl. Er zijn echter nog veel meer technologieën die geschikt zijn om woningen te verwarmen op een CO2 neutrale manier. Denk hierbij aan warmte en koude opslag.

Ook vergistingssystemen en stadsverwarming kunnen worden gebruikt. Bij de laatste vorm van verwarming wordt wel indirect CO2 uitgestoten door vuilverbrandingsinstallaties. Het is belangrijk dat warmte niet verloren gaat maar juist wordt hergebruikt. Niet alleen het opwekken van warmte op een duurzame manier is belangrijk, men moet ook zorgen dat de warmte de woning niet verlaat. Een goede isolatie is daarom van groot belang. 

Wat zijn ventilatoren en waar worden deze toegepast in de techniek?

Ventilatoren zijn machines die worden gebruikt voor het in beweging brengen van lucht of gassen. Een belangrijk kenmerk van ventilatoren is dat ze lucht aanzuigen en direct verplaatsen. Ventilatoren worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Een ruimte kan worden voorzien van verse lucht doordat een ventilator lucht van buiten in een vertrek plaatst.

Daarnaast kunnen ventilatoren worden gebruikt om de reeds aanwezige lucht in een vertrek in beweging te brengen. Hierdoor komt er beweging in de lucht waardoor een verkoelend effect tot stand wordt gebracht. Ventilatoren kunnen dus worden gebruikt om een ruimte koeler of aangenamer te maken voor de gebruikers van de ruimte.

Verder kunnen ventilatoren ook worden gebruikt om verschillende producten af te koelen door er verse koude lucht overheen te blazen. Een ventilator bestaat onder andere uit een rotor, dit is het ronddraaiende deel van het geheel. De rotor wordt aangedreven door een motor zodat deze in beweging wordt gebracht. De meeste ventilatoren worden aangedreven doormiddel van een condensatormotor.

Gebruik van ventilatoren in techniek
In de techniek worden ventilatoren op verschillende manieren toegepast. Hieronder is een kort overzicht geplaatst van de toepassing van ventilatoren.

Ventilatoren in woningen
In woningen worden bijvoorbeeld ventilatoren gebruikt als men verkoeling wenst. Deze ventilatoren kunnen op een tafel of bureau worden geplaatst. In dat geval spreekt men van een tafelventilator. Er zijn ook ventilatoren die op een standaard op de grond worden gezet. Verder worden er in woningen ook wel ventilatoren aan een plafond bevestigd. Deze ventilatoren worden plafondventilatoren genoemd.

Ventilatoren in koelsystemen
In koelsystemen past men ook ventilatoren toe. Dit gebeurd bijvoorbeeld in computerkasten waar voedingsventilatoren worden gebruikt om het voedingsblok van de computer te koelen. Daarnaast worden processorkoelers gebruikt om de processor van computers te koelen.

Koelventilatoren vinden ook een uitgebreide toepassing in de procesindustrie. In de procesindustrie zijn verschillende installaties aanwezig die worden gebruikt om delen van het proces te koelen.

Ventilatoren in motoren
Verder worden ventilatoren in motoren toegepast. Hierbij worden deze ventilatoren gebruikt voor het koelen van het motorblok. Ook de vloeistof van het koelsysteem wordt doormiddel van ventilatoren gekoeld.

Ventilatoren in luchtbehandeling
In de luchtbehandeling zoals bijvoorbeeld airco installaties en luchtbehandelingskasten worden ook ventilatoren geplaatst. Deze ventilatoren trekken meestal frisse lucht van buiten af om deze vervolgens te ‘behandelen’ in een luchtbehandelingssysteem. De lucht wordt tijdens deze luchtbehandeling verwarmd of gekoeld. Vervolgens wordt de lucht naar de vertrekken van een gebouw getransporteerd. Het aantrekken en wegstoten van lucht gebeurd doormiddel van ventilatoren.

Wat is een condensor en waar wordt deze voor gebruikt?

Een condensor is een systeem dat wordt gebruikt voor het condenseren van stoom en andere gasvormige stoffen. Tijdens het condenseren worden stoffen vanuit een gasvormige toestand naar een vloeibare toestand gebracht. Dit gebeurd door de warmte weg te nemen. Door bijvoorbeeld stoom af te koelen ontstaan waterdruppels. Als deze waterdruppels worden opgevangen kan men het water transporteren naar een hittebron zodat het water weer opnieuw omgezet kan worden in stoom. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij elektriciteitscentrales. Daarnaast worden condensors onder andere gebruikt in luchtbehandeling of airconditioning. Verder worden condensors gebruikt in koelkasten.

Hoe werkt een condensor?
Condensors zijn een soort warmtewisselaars. In tegenstelling tot gewone warmtewisselaars vindt er bij condensors een faseovergang plaats. Deze faseovergang is van een gasvormige fase naar een vloeibare fase. Warmtewisselaars zijn er in verschillende vormen en maten. Condensors kunnen ook op verschillende manieren worden geconstrueerd. De eenvoudigste variant van een condensor is een lange buis. Door deze buis stroomt het gas dat gecondenseerd moet worden. Dit gas is warmer dan de wand van de buis. Hierdoor geeft het gas warmte af via de wand aan de rest van de omgeving. Door deze warmteafgifte ontstaat condensaat. Het condensaat wordt vervolgens aan het einde van de buis opgevangen. Indien gewenst wordt dit condensaat vervolgens getransporteerd naar een hittebron zodat het condensaat weer in gasvormige toestand kan worden gebracht.

Waar worden condensors toegepast?
In koelkasten en luchtbehandelingssystemen zoals airconditioning worden kleine condensoren toegepast. Voor het verbeteren van de doelmatigheid van de luchtkoeling wordt meestal een ventilator gebruikt. Deze zorgt er voor dat lucht in beweging wordt gebracht. Een ventilator wordt meestal aangedreven door een condensatormotor. Deze motor is de veelvoorkomende eenfase-inductiemotor. Hoewel ook in het woord ‘condensatormotor’ het woord ‘condens’ is verwerkt heeft deze motor niets te maken met condenseren. De condensatormotor is afgeleid van de condensators en houdt vooral verband met de elektrotechniek en elektronica.

In de bouw worden ook condensoren gebruikt om bijvoorbeeld ruimtes te ontvochtigen. Een voorbeeld hiervan is de bouwdroger.

Grote condensoren worden toegepast bij onder andere de opwekking van elektriciteit. Naast elektriciteitscentrales worden ook bij grote chemische bedrijven gebruikt gemaakt van grote condensoren. Deze condensoren maken vooral in de herfst en winter gebruik van rivierwater of zeewater. In de zomermaanden wordt vooral gebruik gemaakt van koeltorens. Dit heeft te maken met het feit dat bepaalde dieren en plantendeeltjes in het water niet te warm mogen worden.

Omdat condensors veel in contact komen met water en daarnaast ook te maken hebben met temperatuurswisselingen moeten condensors sterk zijn en een goede weerstand bieden tegen corrosie. Daarom worden condensors van corrosievaste materialen gemaakt zoals cunifer.

Wat is airconditioning en waar wordt deze installatie voor gebruikt?

Airconditioning is een woord dat regelmatig wordt gebruikt. De meeste moderne auto’s en bedrijfswagens zijn voorzien van airconditioning. Daarnaast zijn veel bedrijfspanden van een airconditioning installatie voorzien evenals een toenemend aantal woningen. Met name in warme landen wordt veel gebruik gemaakt van airconditioning. Deze installaties zijn meestal aan de buitenkant van gebouwen goed te zien.

Meer dan koelen van lucht
Wanneer men het woord airconditioning gebruikt associeert men dat over het algemeen met het koelen van lucht.  Airconditioning is echter niet alleen het koelen van lucht, het is veel breder. Het doel van airconditioning is het creëren van een goed evenwicht tussen temperatuur, luchtvochtigheid en frisse lucht. Een airconditioning zuivert daarnaast ook de lucht die in door de installatie naar binnen wordt gezogen. Verder kan een airconditioning ook worden ingezet voor het verwarmen van lucht. In een ruimte waar de lucht doormiddel van airconditioning naar binnen komt kan de temperatuur verschillen met de vertrekken waar deze installatie niet aanwezig is. De buitentemperatuur kan eveneens sterk verschillen met de temperatuur die door de airconditioning wordt geregeld. Er is echter wel een nadeel, airconditioning kost veel energie. Hoe groter de temperatuurverschillen tussen de buitentemperatuur en de gewenste binnentemperatuur hoe meer energie de airconditioning verbruikt.  

Andere benamingen voor airconditioning
Airconditioning is het behandelen van lucht daarom worden deze systemen ook wel luchtbehandeling systemen genoemd. Een andere benaming is klimaatregeling, klimaatregelaar of luchtregeling.  Met de term comfortkoeling wordt met name het koeltechnische aspect van een airconditioninginstallatie benadrukt. In het dagelijks taalgebruik noemt men airconditioning over het algemeen airco. Daarnaast wordt de afkorting A/C gebruikt.