Stichting ‘Dorp Grouw’ heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van ijzerwerkers, lassers en cascobouwers in 2019

De afgelopen tijd hebben ongeveer 80 leerlingen gewerkt aan de renovatie van het ‘Dorp Grouw’. Dit is een zogenaamd beurtschip dat eerst “Aebelina” heette en dat later “Dorp Grouw” genoemd. Het schip heeft vanaf 1910 passagiers vervoerd. Ook vervoerde het schop vee en vracht tussen de plaatsen Sneek, Grou en Leeuwarden. Aan het einde van de jaren tachtig van vorige eeuw werd het schip een recreatieschip. De stichting had de wens om het schip Dorp Grouw weer geschikt te maken voor recreatie maar daarvoor moest het schip wel grondig worden gerenoveerd. Dat kost natuurlijk veel tijd en geld.

Samen met Empatec en de gemeente is een oplossing bedacht om het schip Dorp Grouw te redden van de ondergang en tevens leerlingen de mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontwikkelen. Door Scheepswerf Talsma werd een leermeester beschikbaar gesteld die de leerlingen kon begeleiden in het werk. Empatec zorgde er voor dat er leerlingen werden aangemeld voor dit project. Tijdens het project werden jongeren en ouderen opgeleid in de metaalbewerking. Voor jongeren was het vooral een opleidingstraject en voor ouderen een omscholing traject om aan het schip te werken. Het uiteindelijke toezicht en de verantwoording voor de renovatie van Dorp Grouw blijft in handen van de stichting die ook het Dorp Grouw heet.

Er moest veel gebeuren. Het schip was eigenlijk klaar voor de sloop toen het werd gekocht. Het was zeer roestig en technisch niet meer in orde. Dat was een grote uitdaging voor de stichting. Gelukkig kon de stichting samenwerken met gemeente Achtkarspelen en Tietjerksteradeel. Scheepwerf J. Talsma deed ook mee. De leerlingen die aan het project deelnamen kregen allemaal een lasopleiding. Omdat er staal werd gelast was dit een MIG/MAG lasopleiding. Op die manier konden de leerlingen zich verder ontwikkelen als lasser. Ook konden de leerlingen zich ontwikkelen in de cascobouw als ijzerwerker en cascobouwer. Er is veel werk voor lassers en cascobouwers op de arbeidsmarkt in 2019. Inmiddels hebben ongeveer 40 leerlingen die aan dit project deelnamen een baan kunnen vinden. Dit heeft Bryan Kes aangegeven. Hij is een van de opleiders die de leerlingen bij de renovatie van Dorp Grouw heeft begeleid.